Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία
- - - - -

Πόσα ψάρια?


81 Απαντήσεις στο θέμα

#41 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 17 Ιανουάριος 2010 - 20:11

What's new for 2010 01 17 build:

- Added Red Empress (Protomelas Taeniolatus).
- Marked Neon and Cardinal Tetras as common shoalers.
- Marked Black Kuhli and regular Kuhli as common shoalers.
- Marked South American Puffer as a shoaling species with minimum number of 3.
- Added a note (mostly tips) for South American Puffer.
- Increase the size of Synodontis eupterus to 8.7 inches and changed scientific name to Synodontis euptera. Removed from African Drift Lake compatible group and minimum number has been set to 1. pH has been adjusted to 5.6 - 7.5.
- Peppered Cory and Panda Cory are marked as common schoolers.
- Added more notes for African Dwarf Frog.
- Added more notes for African Calw Frog.
- Increased bioload for African Dwarf Frog.
- Increased bioload for African Claw Frog.
- African Claw Frog has been marked to recommend species only tank.
- Updated Polkadotted Loach to Polka Dot Loach.
- Added Pakistani Loach as an alias for Botia almorhae.
- Updated scientific name of Tiger Loach to Syncrossus hymenophysa.
- Updated scientific name of Skunk Botia to Yasuhikotakia morleti.
- Updated scientific name of Longfin Zebra Danio to Danio rerio.
- Updated common name of Melanotaenia fluviatilis to ray River Rainbowfish.
- Added Lake Kutubu Rainbowfish as an alias to Turquoise Rainbowfish.
- Updated scientific name of Eastern Rainbowfish to Melanotaenia splendida.
- Added Tetra Whisper 3i filter.
- Added Jungle Junior/Senior Dirt Magnet series filters.
- Added Zoomed 501 Turtle Filter.
- Added Tom Aquatics Rapids Mini Canister C-80.
- Total number of filters in DB has been increased to 219.
- Total number of species in DB has been increased to 628.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

Requestor: I could not find Lustar Hydro Sponge H0 specification on the net. Please let me know if you can find a site that either sells or lists this filter.

#42 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 21 Ιανουάριος 2010 - 21:58

What's new for 2010 01 21 build:

- Added Freshwater Shark (Wallago attu).
- Added Wallago leeri.
- Added Arapaima gigas.
- Added Wolf Cichlid (Parachromis dovii).
- Added Dwarf Chain Loach as an alias to Dwarf Loach.
- Added Queen/Bengal/Geto Loach (Botia dario).
- Added Forktail Rainbowfish (Pseudomugil Furcatus).
- Added Honey Blue Eye (Pseudomugil mellis).
- Added Delicate Blue Eye (Pseudomugil tenellus).
- Added Spotted Blue Eye (Pseudomugil gertrudae).
- Added Blue Back Blue Eye (Pseudomugil cyanodorsalis).
- Added Albino Tiger Barb as an alias to Tiger Barb.
- Added Abei Puffer (Monotrete Abei).
- Added Red Tailed Redeye Puffer (Carinotetraodon irrubesco).
- Added Brown Puffer (Monotrete Turgidus).
- Added Arrowhead Puffer (Monotrete suvattii).
- Added Mbu Puffer (Tetraodon mbu).
- Added Congo Puffer (Tetraodon miurus).
- Added Ceylon Puffer (Tetraodon fluviatilis).
- Added Pungas Catfish (Pangasius pangasius).
- Added Pangasius nasutus.
- Added Pangasius micronemus.
- Added Pangasius larnaudii.
- Added Piraiba (Brachyplatystoma filamentosum).
- Added (Brachyplatystoma rousseauxii).
- Added Cairns Rainbowfish (Cairnsichthys rhombosomoides).
- Added Allens Rainbowfish (Chilatherina alleni).
- Added Axelrods Rainbowfish (Chilatherina axelrodi).
- Added Blehers Rainbowfish (Chilatherina bleheri).
- Added Bulolo Rainbowfish (Chilatherina bulolo).
- Added Highlands Rainbowfish (Chilatherina campsi).
- Added Silver Rainbowfish (Chilatherina crassispinosa).
- Added Barred Rainbowfish (Chilatherina fasciata).
- Added Lorentzs Rainbowfish (Chilatherina lorentzii).
- Added Chilatherina pricei.
- Added Sentani Rainbowfish (Chilatherina sentaniensis).
- Added Tami River Rainbowfish (Glossolepis pseudoincisus).
- Added Grime Rainbowfish (Glossolepis dorityi).
- Added Salmon-Red Rainbowfish (Glossolepis incisus).
- Added Sepik Rainbowfish (Glossolepis kabia).
- Aggression of Clown Knife against other species have been reduced.
- Mouth size of Clown Knife has been reduced to 5 inches.
- Added a note to all eels that they may escape, lids are recommended.
- Bioload for Iridescent Shark has been increased.
- Elephantnose and other electrical fishes have been marked as more friendly towards smaller species. They are also marked incompatible with each other.
- Added Eheim Pickup range of filters.
- Added Cascade 600 filter.
- Added Boyu EF series filters.
- Total number of filters in DB has been increased to 230.
- Total number of species in DB has been increased to 671.

There's still quite a bit of species to add on my wishlist. If your species haven't shown up yet, please be patient!

Please click on AqAdvisor site to access the application.

#43 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 24 Ιανουάριος 2010 - 19:59

What's new for 2010 01 24 build:

- Added Dario Dario as an alias to Scarlet Badis.
- Added Flyspeck Hardyhead (Craterocephalus stercusmuscarum).
- Added Bahia Red (Geophagus sp. Bahia Red).
- Added Tiger Muskie (Esox masquinongy x lucius).
- Added Sabretooth Tetra/Payara (Hydrolycus scomberoides).
- Added Red Tail Barracuda (Acestrorhynchus falcatus).
- Added Long-Tailed River/Antennae Stingray (Plesiotrygon iwamae).
- Added Apistogramma atahualpa.
- Added Apistogramma baenschi.
- Added Apistogramma bitaeniata.
- Added Apistogramma sp. Black-Chin.
- Added Apistogramma borellii.
- Added Apistogramma sp. Broad-banded.
- Added Apistogramma elizabethae.
- Added Apistogramma cf. eunotus Orange-tail.
- Added Apistogramma hongsloi.
- Added Apistogramma sp. Mamor.
- Added Apistogramma sp. Maulbr.
- Added Apistogramma panduro.
- Added Apistogramma sp. Parrot.
- Added Apistogramma cf. resticulosa Mamor.
- Added Apistogramma rupununi.
- Added Apistogramma trifasciata.
- Added Apistogramma uaupesi.
- Added Apistogramma viejita.
- Updated the size of Leopard Bushfish to 6 inches.
- Size of Neon Tetra has been reduced slightly to 1.5 inches.
- Mouth size of Angels and Altum angels have been reduced to 1.5 inches.
- Size of Harlequin Rasbora has been bumped up slgihtly to 1.6 inches.
- Ceylon Puffer has been marked as brackish.
- Updated minimum tank size for African Butterfly Fish to 24x12.
- Updated size of Denisonii to 5.5 inches. Minimum tank size has been set to 36x12.
- Minimum tank height requirement for Spotted Climbing Perch has been significantly reduced.
- Bioload for Angelfish has been increased slightly.
- Bioload for Altum Angel has been increased slightly.
- Minimum tank sizes for large species have been updated.
- Size of Geophagus brasiliensis has been increased to 11 inches.
- Size of Apistogramma agassizii has been increased to 3.5 inches. Also max pH has been reduced to 7.
- Size of Cockatoo Apisto has been increased to 3.5 inches.
- Size of Macmaster Dwarf Cichlid has been increased to 3.5 inches.
- Size of Panda Dwarf Cichlid has been increased to 3.5 inches.
- Size of Steindachner Dwarf Cichlid has been increased to 4 inches.
- Added Lustar Hydro Sponge H0 filter (on the last build to be more accurate).
- Hagen AquaClear filters have been also listed as just "AquaClear filters". Many people didn't realize that they were under "Hagen" brand name.
- Added Marineland Duetto series filters.
- Added Eheim 2080/2180 Professional 3 series filters.
- Added some more large tanks.
- Bug fixed: Sometimes, the app was mis-reporting a warning related to similar shoaling species. This has been fixed.
- New feature: Now juvenile sized species are supported! This feature was a huge pain in the <insert your favorite part here> to implement - there might still be some bugs related to this and overall bioload calculation on these sub-adult sizes, hence may require further fine tuning. Please let me know if it looks right. A bonus - once you enter your species in juvenile sizes, you can flip back and forth between juvenile mode and adult mode. When you flip, the application will automatically re-calculate stocking %, filtration capacity %, and water change % so that you know what you are dealing with once they are grown up. I did not change the warnings so those will continue to assume all species are grown up. Try it out!
- New feature: Now the app allows users to flip between two window sizes. One is ideal for laptop users and the other is ideal for those who use monitors with higher resolutions.
- Total number of tanks in DB has been increased to 66.
- Total number of filters in DB has been increased to 245.
- Total number of species in DB has been increased to 698.

#44 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 24 Ιανουάριος 2010 - 20:12

huge :bowdown:

#45 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 24 Ιανουάριος 2010 - 20:14

huge :bowdown:


The largest effort went into supporting sub-adult species. Perhaps you could try it out on one of your younger tanks, and let me know if it looks ok. :bowdown: I expect that it will require further fine tuning.

#46 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 31 Ιανουάριος 2010 - 07:03

What's new for 2010 01 31 build:

- Added Red Terror/Festas Cichlid (Cichlasoma festae).
- Added Gulper Catfish (Asterophysus batrachus).
- Added Debauwi Catfish (Pareutropius buffei).
- Added Leggetts Rainbowfish (Glossolepis leggetti).
- Added Spotted Rainbowfish (Glossolepis maculosus).
- Added Mamberamo Rainbowfish (Glossolepis multisquamata).
- Added Ramu Rainbowfish (Glossolepis ramuensis).
- Added Lake Wanam Rainbowfish (Glossolepis wanamensis).
- Added Colombian Tetra (Hyphessobrycon columbianus).
- Added Leggetts Rainbowfish (Glossolepis leggetti).
- Added Mamberamo Rainbowfish (Glossolepis multisquamata).
- Added Ramu Rainbowfish (Glossolepis ramuensis).
- Added Spotted Rainbowfish (Glossolepis maculosus).
- Added New Guinea Rainbowfish (Melanotaenia affinis).
- Added Ajamaru Rainbowfish (Melanotaenia ajamaruensis).
- Added Angfa Rainbowfish (Melanotaenia angfa).
- Added Arfak Rainbowfish (Melanotaenia arfakensis).
- Added Western Rainbowfish (Melanotaenia australis).
- Added Batanta Rainbowfish (Melanotaenia batanta).
- Size of Jack Dempsey (and equivalents) have been increased to 10 inches.
- Added warning message when CAE and Discus are mixed.
- Changed in how filtration capacity input is defined. Now it displays the manufacturer quoted filtration capacity but internally, the application uses more conservative number. This was done because I received many question on why his/her filter number was much lower than what was written on the box.
- Updated temperature range of Oto to 20-28.
- Added additional warnings to all bettas that baby ramshorn and pond snails will likely to become food.
- African Leaf Fish has been marked as Lake Tang compatible species.
- Upside Down Catfish has been marked as both Mbuna and Lake Tang compatible species.
- Fixed an algorithm error when exception warnings are displayed.
- Aggression defence for Upside Down Catfish has been increased.
- Added another decimal place for tank dimension to 2.
- Help added for Juvenile mode.
- Added Tom Aquatics Rapids Power Filter PF80 filter.
- Added Jebo 480 FC filter.
- Added some more tank dimensions.
- New feature: Printer friendly mode has been added. When you click on this link, all selected equipments, species and % numbers will be displayed neatly so that you can either print, or copy/paste into your forum messages. You can also flip back to "Edit mode" using the provided link on the printer friendly screen. Use this when you want to ask further in your favorite forums.
- Total number of filters in DB has been increased to 248.
- Total number of species in DB has been increased to 714.

Requester: Please let me know the scientific names of Dario Dario and Scarlet Badis. According to all the web sites I have checked so far, those two are supposed to be the same. Thanks.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

#47 ΚΩΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ

  OVER 4.000 Posts

 • Διακριθέντα Μέλη
 • 7.603 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Γλυφάδα
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Tanzania

Καταχωρήθηκε 31 Ιανουάριος 2010 - 09:57

Well done yhbae, keep up the good work
:bowdown:

#48 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 07 Φεβρουάριος 2010 - 05:25

Well done yhbae, keep up the good work
;)


Thanks. :hysterical:

#49 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 07 Φεβρουάριος 2010 - 05:25

What's new for 2010 02 07 build:

- Added Panda Garra (Garra flavatra).
- Added Common Whiptail Catfish (Rineloricaria eigenmanni).
- Added Dwarf Rasbora (Boraras maculatus).
- Added Melon Barb (Puntius fasciatus).
- Added Midnight Catfish/Zamora Woodcat (Auchenipterichthys coracoideus).
- Added Royal Farlowella Catfish (Sturisoma panamense).
- Added Zebra Oto (Otocinclus cocama).
- Added Metriaclima sp. Msobo.
- Added Redtail Splitfin (Xenotoca eiseni).
- Added Butterfly Splitfin (Ameca splendens).
- Added Tequila Splitfin (Zoogoneticus tequila).
- Added Nerite Snail.
- Added African Pike (Hepsetus odoe).
- Added Featherfin Cichlid (Cyathopharynx furcifer).
- Added Dwarf Green Pike Cichlid (Crenicichla compressiceps).
- Added Rhomb Barb (Puntius rhomboocellatus).
- Added Dwarf Orange Crayfish (Cambarellus patzcuarensis sp. Orange).
- Added Blue Rainbowfish (Melanotaenia caerulea).
- Added Waigeo Rainbowfish (Melanotaenia catherinae).
- Added Corona Rainbowfish (Melanotaenia corona).
- Added Crimsonspotted Rainbowfish (Melanotaenia duboulayi).
- Added Lake Eacham Rainbowfish (Melanotaenia eachamensis).
- Added Exquisite Rainbowfish (Melanotaenia exquisita).
- Size of Blue Acara has been increased to 8 inches.
- Adjusted aggression defense levels for small species to be more consistent with each other, especially amongst tetras.
- Updated scientific name of Scarlet Badis as Dario Dario. Also, Dario Dario entry as a common name has been removed. Dario is now known as dwarf variation of Badis species but since "Scarlet Badis" is a popular name used for what's now known as a Dario species, this name has been retained.
- Added Juwel filter variation - Jumbo/Bioflow Super + Pump 400 for Rekord 800 tanks.
- Added UNIMAX canister filters.
- Added Marineland HOT Magnum Pro series filters.
- Fixed a bug: User Defined value for filter is being reset to 0. This has been fixed.
- Fixed a bug: "Clear fish selection" link was affecting tank sizes. This has been fixed.
- Fixed a bug: Flipping units after selecting species didn't work properly. This has been fixed. (Last release was very buggy! I'm glad I am my own boss!)
- Changed the layout - now it is more friendly for lower resolution displays such as those found on netbooks. It will not go wider than 1024 pixels.
- Now when you select a species '1' is auto-populated in the Quantity box.
- Changed one of the message - instead of "too big" now it will say "may become food". Some species can still consume other species without becoming "too big".

- Total number of filters in DB has been increased to 255.
- Total number of species in DB has been increased to 737.

Requester: Pseudomugil Signifer was already on the AqAdvisor's DB.
Requester: Please provide a profile page on the web on the species "Feti Fetus". Could not find any reference to this species.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

#50 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 07:05

There's an error.
Starlight Bristlenose Pleco - Ancistrus dolichopterus L-183 is not a brackish water fish

#51 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 16:20

There's an error.
Starlight Bristlenose Pleco - Ancistrus dolichopterus L-183 is not a brackish water fish


That indeed is an error. Thanks for finding it. ;)

#52 aqua_yoko

aqua_yoko

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 91 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:65l nano reef__
 • Νομός:Θεσσαλονίκης
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 16:34

Πολυ καλη φαση φιλε Γιωργο....
Εξυπηρετικοτατο και πολυ χρησιμο για αρχαριους πιστευω !
ορεος...

#53 Koing Koing

Koing Koing

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.445 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Χαλκίδα
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 17:19

Excellent work :hysterical:

If you can add more Cichlids from Tanganyika Lake and a lot of Plecos ;) :hysterical:

Thanks :hysterical:

#54 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 17:40

Excellent work :hysterical:

If you can add more Cichlids from Tanganyika Lake and a lot of Plecos ;) :hysterical:

Thanks :thumbup:


Thanks. :hysterical:

Do you have any specific ones in mind?

#55 Koing Koing

Koing Koing

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.445 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Χαλκίδα
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 22:47

Thanks. ;)

Do you have any specific ones in mind?

From lake Tanganyika :Telmatochromis brichardi

From Plecos Hypancistrus contradens and Dekeyseria brachyura

Thanks a lot my friend :hysterical:

#56 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 08 Φεβρουάριος 2010 - 22:49

From lake Tanganyika :Telmatochromis brichardi

From Plecos Hypancistrus contradens and Dekeyseria brachyura

Thanks a lot my friend :hysterical:


Welcome. ;) Will add those to my wishlist. Thanks.

#57 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 14 Φεβρουάριος 2010 - 06:48

What's new for 2010 02 14 build:

- Added Betta macrostoma. Let me know if I got this right - HUGE conflicting info between profile sites on this species!
- Added Cuban Cichlid (Nandopsis tetracanthus).
- Added Blue Emperor Tetra (Inpaichthys kerri).
- Added Gold Tetra (Hemigrammus rodwayi).
- Added Green Fire Tetra (Aphyocharax rathbuni).
- Added Flagtail Prochilodus (Semaprochilodus insignis).
- Added Spotted Headstander (Chilodus punctatus).
- Added Telmatochromis brichardi.
- Added Hypancistrus contradens.
- Added Butterfly/Flounder Pleco (Dekeyseria brachyura L168).
- Added Bandit Cory (Corydoras metae).
- Added Microrasbora kubotai.
- Added Red Dwarf Rasbora (Microrasbora rubescens).
- Added Danio erythromicron.
- Added Nana Rasbora (Microdevario nana).
- Added Indonesian Tiger Fish as an alias to Finescale Tigerfish (Datnioides microlepis).
- Added American Tiger Fish (Datnioides quadrifasciatus).
- Added Lesser Spiny Eel (Macrognathus aculeatus).
- Added African Arowana (Heterotis niloticus).
- Added Garnet Tetra (Hemigrammus pulcher).
- Added Cutteri Cichlid (Archocentrus sp. Cutteri).
- Added Tiger Oscar as alias to Oscar.
- Added Spotted Rubberlip Pleco (Chaetostoma milesi L187a).
- Added African Pipefish (Enneacampus ansorgii).
- Aggression for Dwarf Puffer has been increased slightly.
- Aggression defense for African Dwarf Frog has been reduced slightly.
- Starlight Bristlenose Pleco has been changed to non-brackish.
- Added an L number to Starlight Bristlenose Pleco. (L183)
- Bristlenose Pleco and variations are marked as compatible with Tropheus D and M.
- Bristlenose Pleco and variations are marked as compatible with Lake Tang species.
- Bioloads for all Arowana species have been increased significantly.
- Water change factors for all Arowana species have been increased significantly.
- Size of Silver Arowana has been increased to 35 inches.
- Size of Asian Arowana has been reduced to 28 inches.
- Size of Australian Pearl Arowana has been reduced to 24 inches.
- Minimum size of all Arowana species have been adjusted appropriately.
- Synodontis catfishes have been marked compatible with mbuna species.
- Synodontis catfishes have been marked compatible with Malawi species.
- Gold Nugget Plecos have been marked compatible with African lake species.
- Added Elite Stingray 15 filter.
- Added Fluval EDGE aquarium tank dimension.
- Will no longer try to calculate stocking % if your tank size is smaller than 1.5g. AqAdvisor looses its stocking % calculation accuracy for really smaller tanks. If anyone needs this, I can address this in the future.

- Total number of filters in DB has been increased to 256.
- Total number of tanks in DB has been increased to 70.
- Total number of species in DB has been increased to 763.

Requester: I thought I was missing one of the small Eclipse tank dimensions but I don't think that is the case. If still missing, please get back to me.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

#58 Koing Koing

Koing Koing

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.445 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Χαλκίδα
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 14 Φεβρουάριος 2010 - 10:22

What's new for 2010 02 14 build:

- Added Betta macrostoma. Let me know if I got this right - HUGE conflicting info between profile sites on this species!
- Added Cuban Cichlid (Nandopsis tetracanthus).
- Added Blue Emperor Tetra (Inpaichthys kerri).
- Added Gold Tetra (Hemigrammus rodwayi).
- Added Green Fire Tetra (Aphyocharax rathbuni).
- Added Flagtail Prochilodus (Semaprochilodus insignis).
- Added Spotted Headstander (Chilodus punctatus).
- Added Telmatochromis brichardi.
- Added Hypancistrus contradens.
- Added Butterfly/Flounder Pleco (Dekeyseria brachyura L168).

- Added Bandit Cory (Corydoras metae).
- Added Microrasbora kubotai.
- Added Red Dwarf Rasbora (Microrasbora rubescens).
- Added Danio erythromicron.
- Added Nana Rasbora (Microdevario nana).
- Added Indonesian Tiger Fish as an alias to Finescale Tigerfish (Datnioides microlepis).
- Added American Tiger Fish (Datnioides quadrifasciatus).
- Added Lesser Spiny Eel (Macrognathus aculeatus).
- Added African Arowana (Heterotis niloticus).
- Added Garnet Tetra (Hemigrammus pulcher).
- Added Cutteri Cichlid (Archocentrus sp. Cutteri).
- Added Tiger Oscar as alias to Oscar.
- Added Spotted Rubberlip Pleco (Chaetostoma milesi L187a).
- Added African Pipefish (Enneacampus ansorgii).
- Aggression for Dwarf Puffer has been increased slightly.
- Aggression defense for African Dwarf Frog has been reduced slightly.
- Starlight Bristlenose Pleco has been changed to non-brackish.
- Added an L number to Starlight Bristlenose Pleco. (L183)
- Bristlenose Pleco and variations are marked as compatible with Tropheus D and M.
- Bristlenose Pleco and variations are marked as compatible with Lake Tang species.
- Bioloads for all Arowana species have been increased significantly.
- Water change factors for all Arowana species have been increased significantly.
- Size of Silver Arowana has been increased to 35 inches.
- Size of Asian Arowana has been reduced to 28 inches.
- Size of Australian Pearl Arowana has been reduced to 24 inches.
- Minimum size of all Arowana species have been adjusted appropriately.
- Synodontis catfishes have been marked compatible with mbuna species.
- Synodontis catfishes have been marked compatible with Malawi species.
- Gold Nugget Plecos have been marked compatible with African lake species.
- Added Elite Stingray 15 filter.
- Added Fluval EDGE aquarium tank dimension.
- Will no longer try to calculate stocking % if your tank size is smaller than 1.5g. AqAdvisor looses its stocking % calculation accuracy for really smaller tanks. If anyone needs this, I can address this in the future.

- Total number of filters in DB has been increased to 256.
- Total number of tanks in DB has been increased to 70.
- Total number of species in DB has been increased to 763.

Requester: I thought I was missing one of the small Eclipse tank dimensions but I don't think that is the case. If still missing, please get back to me.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

:) :P :angry2: :thumbup: :thumbup:

#59 Koing Koing

Koing Koing

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.445 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Χαλκίδα
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 14 Φεβρουάριος 2010 - 10:36

Μια προταση για τους Διαχειριστες...

Θα μπορουσατε να καθαρισετε και να αλλαξετε τον τιτλο σε αυτο το Θεμα..?Εχει πολυ μεγαλο ενδιαφερον :)

#60 yhbae

yhbae

  AQ......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 54 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 15 Φεβρουάριος 2010 - 07:33

Μια προταση για τους Διαχειριστες...

Θα μπορουσατε να καθαρισετε και να αλλαξετε τον τιτλο σε αυτο το Θεμα..?Εχει πολυ μεγαλο ενδιαφερον :P


Perhaps the moderator can change the title for me. I'm not sure what would be appropriate in Greek language. :)
0 Χρήστης (ες) διαβάζουν αυτό το θέμα

0 Μέλη, 0 Επισκέπτες, 0 Ανώνυμοι Χρήστες