georgioss19

Πόσα ψάρια?

82 δημοσιεύσεις σε αυτό το θέμα

Look at my signature and clik on th left banner :P

I forgot the other most popular ( :helpsmilie: ) specie of pangasius on our petshops.

What about your country stores, have these fishes any popularity?

Pangasius hypophthalmus, Iridescent Shark, Sutchi Catfish

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=14154

http://www.planetcatfish.com/catelog/speci...;species_id=172

http://www.theaquariumwiki.com/Pangasius_hypophthalmus

And Phractocephalus hemioliopterus

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=6421

http://www.planetcatfish.com/catelog/speci...?species_id=305

http://www.theaquariumwiki.com/Phractoceph..._hemioliopterus

The species you mentioned are less popular in Canada, especially the first one. :)

I'll add your other species on the next Build. Thanks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

The species you mentioned are less popular in Canada, especially the first one. :P

I'll add your other species on the next Build. Thanks.

Oh by the way, both of those species were already in DB. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2009 12 16 build:

- Added Silver Hatchet (as an alias to existing Hatchet)

- Added Paradise Fish.

- Added Kamaka Rainbowfish.

- Added New Guinea Rainbowfish.

- Added Eastern Rainbowfish.

- Added Macaw Cichlid.

- Added Zebra Obliquidens.

- Added Dwarf Petricola.

- Added Christmas Fulu.

- Added Labidochromis chisumulae.

- Added Green/Chinese Barb (Puntius semifasciolatus).

- Added Peppermint Pleco.

- Increased minimum tank space required for Betta imbellis to 16x8 inches (5.5g)

- Aggression defense ability for Tinfoil Barb has been increased. Previously it was marked too low for its size. (same as small barbs!)

- Aggression towards other species for Sumo Loach has been downgraded. This species mainly shows aggression towards its own.

- Size of Gold Barb has been adjusted down to 2.9 inches.

- Mbuna group has been split into two groups - Mbuna and MbunaCompatible. Only the species from Mbuna group will generate warning if mixed with species that belong to neither Mbuna nor MbunaCompatible group.

- Tang group has been split into two groups - Tang and TangCompatible. Only the species from Tang group will generate warning if mixed with species that belong to neither Tang nor TangCompatible group.

- Rainbow Cichlid has been updated to require at least a group of 3. Apparently, they are a social species.

- Size for Gold Barb (Puntius sachsi) has been updated to 3.8.

- Size for Golden Barb (Puntius gelius) has been updated to 2.4.

- Updated the tank dimension for Eclipse System 12.

- Added Aqua One Aquis 500/700/1000/1200 series filters.

- Added Aqua One Aquis 22x0 series filters.

- Added Interpet PF Mini filter.

- Added Interpet EPF series filters.

- "Start over" now retains all units but clears all other attributes and selections.

- New feature: Male to female ratio has been implemented. Platy/Molly/Guppy will display 1:2(M:F) ratio while harlem mbuna will display 1:4(M:F) ratio. Other species will also receive similar treatments when required. Now it is possible to say "1 platy is ok. But if you want to keep more than 1, then M:F ratio must exceed 1:2".

- New feature: "cm" unit is now supported. Tank dimension attributes can now be displayed and used in both inch and cm.

- New feature: When a species is added, the selection point will continue to remain on the same species.

- New feature: Sort by scientific name has been added. Now you can sort using both common and scientific names.

- Total number of filters in DB has been increased to 161.

- Total number of species in DB has been increased to 481.

Please click on AqAdvisor site to try out the site.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2009 12 20 build:

- Added Marble Molly as an alias to Molly.

- Added Dwarf Molly.

- Added Scarlet Badis.

- Added Espei Rasbora.

- Added Golden Zebra Danio as an alias to Zebra Danio.

- Added Madagascar Rainbowfish/Red Tailed Silverside (Bedotia geayi).

- Added Parkinson Rainbowfish.

- Updated attribute for P. Demasoni. Minimum number has been set to 1, but if user selects more than 1, male to female ratio of 1:9 is recommended.

- Updated scientific name for Mystery Snail to Pomacea cuprina (apparently most experts don’t agree on their scientific names!)

- Updated scientific name for Swift/Hangel Rasbora to Trigonostigma hengeli

- Updated mouth size for Blue Gourami. It will now display a warning against smaller peaceful species such as Neon Tetra.

- Bioload for Badis Badis has been updated. Previously a wrong value was set.

- Bioloads for Platy/Guppy/Molly/Swordtale have been adjusted downward _slightly_. They were (and still are) marked somewhat high.

- Made it little more obvious which unit (cm vs inch) AqAdvisor is currently using.

- Added Sera Fil series filters.

- Added Juwel series filters. Juwel does not publish their filtration capacity on their web, so the capacity has been estimated by an experienced keeper. Please give me some feedback if you have this filter, and this looks ok from your perspective. Each entry is a combination of a pump and a media basket. Most of the likely combinations have been provided on the list.

- Fixed a bug: Retaining exiting selection didn't always work - when filter is being used or scientific sorting has been enabled, this feature didn't work. It has been fixed.

- Fixed a bug: When water parameter incompatibilty is detected, temperature/pH/hardness wasn't being reported correctly. It has been fixed.

- Total number of filters in DB has been increased to 169.

- Total number of species in DB has been increased to 489.

Please click on AqAdvisor site to access the application.

I'm going to take some time off during the holidays. Have a merry Christmas and happy new year, everyone! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Great work, you deserve some time off. :D

Merry Christmas and happy new year to you also.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Great work, you deserve some time off. :D

Merry Christmas and happy new year to you also.

Thanks and to you too... :angry2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2009 12 27 build:

- Added Metriaclima sp Aurora Yellow.

- Added Pseudotropheus sp Kingsizei (Metriaclima pulpican).

- Added Tiger Danio.

- Refined warning message for the species that require male to female ratios.

- Updated for Rainbow Cichlid. They should be raised in a group of 8 and also added some species specific notes.

- Updated for Silver & Asian Arowana. Minimum tank size has been increased to 100x35 inches.

- Updated for Asian Arowana. Size has been updated to 35 inches.

- Updated for Chanchito. Minimum tank size has been reduced.

- Updated for Yoyo Loach. Aggression defence has been increased slightly.

- Added Hydor Krystal series filters.

- Added Aqua One Aquis 1250 filter.

- Added "What's this" link next to filtration capacity number. Many questions were raised on what this % number meant.

- Fixed a bug: Occasionally, "Please specify the quantity of fish you want to add." is being displayed at inappropriate places. Now this is only displayed if you try to add species without specifying quantity.

- Fixed a bug: It was possible to bring down quantity of selected species to -ve territory. Now if user removes them down to zero or less, the given species will be removed from the selected list.

- Filtration capacity % will no longer be displayed as 0% if user didn't select any filters.

- Now displays an appropriate warning if a species that becomes aggressive when it starts to breed is mixed with another species that does not handle aggression well. This attribute is being fine tuned so it may not correctly display for all species.

- Introduced one decimal place for filtration capacities to gain some further accuracy.

- Added 6.5g bookshelf tank.

- Total number of tanks in DB has been increased to 58.

- Total number of filters in DB has been increased to 175.

- Total number of species in DB has been increased to 491.

I am way behind in terms of adding newly requested species due to my laziness during this holiday break. I'll work on those eventually so please be patient with me. :D

As usual, please click on AqAdvisor site to access the application.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 03 build:

- Added Port/Black Acara.

- Added Mayan Cichlid.

- Added Pastel Cichlid (Amphilophus Alfari).

- Added Polypterus Bichir Lapradei.

- Added Australian Pearl Arowana (Scleropages jardinii).

- Added Pink Tailed Chalceus (Chalceus macrolepidotus).

- Added Cigar Shark (Leptobarbus hoevenii).

- Added Red Bellied Piranha (Pygocentrus nattereri).

- Added Dalmatian Molly.

- Added Rubbernose/Bulldog Pleco.

- Added Metriaclima estherae.

- Added Pseudotropheus flavus.

- Added Zebra Spiny Eel.

- Fixed common name for Tire Track Eel.

- Reduced minimum tank size for Midas to 48x18 inch.

- Reduced minimum tank size for Blue Gourami. It should now be ok in a 36g bowfront tank.

- Removed driftwood requirement for Chocolate Zebra Pleco L270.

- All Neocaridina species have been marked as interbreedable to each other.

- When a species too large for a given tank is selected, size is also displayed.

- Bioload for Firemouth has been increased.

- Bioload for Texas Cichlid has been increased.

- Bioload for Red Devil Cichlid has been increased.

- Bioload for Severum has been increased. Size has also been increased to 12 inches. Minimum tank size has been increased to 48x18.

- Bioload for Convict Cichlid has been increased.

- Bioload for Jack Dempsey has been increased.

- Bioload for Salvini Cichlid has been increased.

- Bioload for Oscar has been increased.

- Bioload for Blood Parrot has been increased.

- Bioload for Chao Phraya Giant Catfish has been increased.

- Bioload for Red Tailed Catfish has been increased.

- All bettas are marked as potential MTS eaters.

- Re-marked Pseudotropheus Estherae as an alias to Maylandia estherae.

- Minimum tank size of Fire Eel has been increased to 72x18.

- Increased upper cap for total bioload from 1000% to 5000%.

- Fixed a bug: Equal temperature ranges were being displayed for all species when temperature incompatibility was detected. Now correct (and independent) temperature ranges for each species are displayed.

- Fixed a bug: For very small aquariums (less than 2.5g), some stocking levels weren't reporting correct levels.

- Added Eheim 2262 filter.

- Added Azoo Oxygen sponge series filters.

- Added 240g and 300g tanks (both 8ft).

- Total number of tanks in DB has been increased to 60.

- Total number of filters in DB has been increased to 187.

- Total number of species in DB has been increased to 506.

Requester - could not find scientific name for Xingu Pike - please send it to me.

Once again, I am way behind on adding new species. Please be patient with me. :welcome:

To access the site, please clink on AqAdvisor link.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Happy new year.

Keep on the good work :welcome:

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 07 build:

- Added White Cichlid (Vieja argentea).

- Added Vieja fenestrata.

- Added Tailbar Cichlid (Vieja hartwegi).

- Added Black Belt Cichlid (Vieja maculicauda).

- Added Redhead Cichlid (Vieja synspila).

- Added West African Bichir (Polypterus retropinnis).

- Added Polypterus mokelembembe.

- Added Polypterus teugelsi.

- Added Saddled Bichir (Polypterus endlicheri endlicheri).

- Added Congo Bichir (Polypterus endlicheri congicus).

- Added Guinean Bichir (Polypterus ansorgii).

- Added Ropefish as an alias to Reedfish.

- Added Leopoldi Stingray (Potamotrygon leopoldi).

- Added Flower Stingray (Potamotrygon schroederi).

- Added Motoro Stingray (Potamotrygon motoro).

- Added Common Stringray (Potamotrygon laticeps) - requester please confirm if this is the right species for a "common" ray.

- Added Thinbar Datnoid.

- Added Florida Gar.

- Added Shortnose Gar.

- Added Longnose Gar.

- Added Aligator Gar.

- Added Cuban Gar.

- Added Tropical Gar.

- Added Lima Shovelnose Catfish.

- Added Cherry Red Cichlid as an alias to Maylandia estherae.

- Added Half Banded/Half Barred/Zig Zag Spiny Eel.

- Added Tiger Shovelnose Catfish.

- Added Domino Syno/Synodontis notatus/Synodontis notata.

- Added Redbreast Sunfish (Lepomis auritus).

- Added Green Sunfish (Lepomis cyanellus).

- Added Pumpkinseed (Lepomis gibbosus).

- Added Warmouth (Lepomis gulosus).

- Added Orangespotted Sunfish (Lepomis humilis).

- Added Bluegill (Lepomis macrochirus).

- Added Redear Sunfish (Lepomis microlophus).

- Added Spotfin Goby Cichlid (Tanganicodus irsacae).

- Added Tandanus Catfish.

- Added Polkadotted/Angelicus/Marble Loach (Botia kubotai).

- Added Copper Harlequin as an alias to Swift Rasbora.

- Added Maingano Mbuna (Melanochromis cyaneorhabdos).

- Added Redline Shark/Redline Barb as alias to Denisoni Barb.

- Added Glowlight Danio (Danio choprai).

- Added Blind Cave Tetra (Astyanax jordani).

- Added Peacock Bass Monoculus.

- Added Peacock Bass Orinocensis.

- Added Peacock Bass Temensis.

- Added Peacock Bass Temensis.

- Added Peacock Bass Ocellaris.

- Added Pike Cichlid (Crenicichla sp. Xingu).

- Increased bioload of Hypselecara temporalis.

- Updated Blue Gourami to be more friendly with smaller species. Minimum tank footprint has been adjusted to 30x12.

- Reduced size of Silver Dollar to 6 inches. Also minimum tank size has been reduced to 48x12.

- Renamed scientific name of Silver Dollar to Metynnis argenteus.

- Added a note to female betta - "can still become aggressive even if she doesn't show aggression right away. Not recommended to be mixed with peaceful community species.". Male betta already shows warning if more than 1 are selected.

- Aggression for Severum has been reduced. It should be more peaceful towards less aggressive species.

- Aggression for Blue Acara has been reduced. It should be more peaceful towards less aggressive species.

- Added some notes to Black Knife Ghost Fish.

- Added some notes to Clown Loach.

- Updated scientific name of Cobalt Blue Zebra to Metriaclima callainos.

- Updated bioload for Cobalt Blue Zabra. Also updated water requirements.

- Reduced bioload for Tropheus Duboisi slightly. Minimum number has been raised to 12.

- Reduced size of Tropheus Moorii to 5 inches. Also reduced bioload slightly. Minimum number has been raised to 12.

- Added Lifeguard Aquatics Bed Filter series filters.

- Added 45g tank.

- Fixed a bug: If you select a filter in Gallon mode and flip to Litre mode then do other operations, filtration capacities were incorectly displayed. This has been fixed.

- Fixed a bug: Exception list handling code contained a bug that caused AqAdvisor.com to report potential interbreeding possibilities when drwarf puffer & shrimps are selected. Fixed!

- Total number of filters in DB has been increased to 190.

- Total number of tanks in DB has been increased to 61.

- Total number of species in DB has been increased to 528.

I am still way behind going through the wishlist for the application. Still, please let me know if you have more suggestions - those are always welcome! :P

To access the application, please click on AqAdvisor link.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 10 build:

- Added Black Bullhead Catfish.

- Added Brown Bullhead Catfish.

- Added Yellow Bullhead Catfish.

- Added Channel Catfish.

- Added White/Pacific Sturgeon (Acipenser transmontanus).

- Added Shovelnose Sturgeon (Scaphirhynchus platorynchus).

- Added Largemouth/Bigmouth/Black/Florida Bass.

- Added Smallmouth Bass.

- Added Aequidens diadema.

- Added Aequidens metae.

- Added Aequidens sp. Jennaro Herrera.

- Added Aequidens sp. Atabapo.

- Added Andinoacara stalsbergi.

- Added Andinoacara sp. Gold Saum.

- Added Andinoacara pulcher.

- Added Whiteseam Fighter (Betta albimarginata).

- Added African Leaf Fish/Spotted Climbing Perch/Leopard Gourami (Ctenopoma acutirostre).

- Added South American Leaf Fish/Amazon Leaf Fish (Monocirrhus polyacanthus).

- Added Bucktoothed Tetra (Exodon paradoxus).

- Added Hujeta Gar/Freshwater Barracuda/Slant Nose Gar (Ctenolucius hujeta).

- Added Leopardfish/Dusky Millions Fish (Phalloceros caudimaculatus).

- Added Striped Glass Catfish/False Glass Catfish (Kryptopterus macrocephalus).

- Added Angelicus Botia as an alias to Angelicus Loach.

- Added Yellow Perch.

- Fixed common name for Alligator Gar. Increased size to 5 feet. Also increased aggression.

- Added note to Tropheus Duboisi that they require controlled aggression when stocking.

- Added note to Tropheus Moorii that they require controlled aggression when stocking.

- Added notes to Hillstream Loach about waterflow and oxygen requirements.

- Red Tailed Black Sharks and Rainbow Sharks are marked as incompatible due to aggression to each other.

- Set max number of Red Tailed Black Sharks to 1.

- Set max number of Rainbow Sharks to 1.

- Aggression for both sharks towards other species have been reduced.

- Reduced size of Tropical Gar to 24 inches.

- Fixed a bug: Both pH and Hardness ranges for each species weren't correctly shown when conflicts are found. This has been fixed.

- Updated pH requirements for Lake Tang species - pH starts at 7.6.

- Updated pH requirements for Lake Victoria species - pH starts at 7.6.

- Updated pH requirements for Lake Malawi species - pH starts at 7.6.

- Added a warning if Lake Malawi species are mixed with other species, including mbuna species.

- Added Jebo 810/819 filters.

- Added Penn Plax Cascase series power filters.

- Added Fluval xx3 series canister filters.

- Added Fluval xx4 series canister filters.

- Added Eheim Liberty filters.

- Added Skilter 250/400 filters.

- Total number of filters in DB has been increased to 213.

- Total number of species in DB has been increased to 599.

Please click on AqAdvisor site to access the app.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 14 build:

- Added Threadfin RainbowFish

- Added Teacup Stingray as an alias to Motoro Stingray.

- Added Wolf Fish (Hoplias malabaricus).

- Added Sturgeon Catfish (Platystomatichthys sturio).

- Added European/European Wels Catfish (Silurus glanis).

- Added Frogmouth Catfish (Chaca chaca).

- Added Widebar/Siamese Tiger Datnoid (Datnioides pulcher).

- Added Finescale Tigerfish (Datnioides microlepis).

- Added Siamese Tigerfish (Datnioides polota).

- Added New Guinea Tigerfish (Datnioides campbelli).

- Added Featherfin Rainbowfish as an alias to Threadfin RainbowFish (Iriatherina werneri).

- Added Tigrinus Catfish/Dourada Zebra (Brachyplatystoma tigrinum).

- Added Loricaria cataphracta L062.

- Added Loricaria lentiginosa.

- Added Loricaria lundbergi.

- Added Loricaria parnahybae.

- Added Loricaria prolixa.

- Added Loricaria pumila.

- Added Marbled Whiptail (Loricaria simillima).

- Added Loricaria spinulifera.

- Added Loricaria sp. Rio Atabapo.

- Added Ruby/Black Ruby Barb (Puntius nigrofasciatus).

- Added Ornate/Flase Rosy/Bentos Tetra (Hyphessobrycon bentosi).

- Increased bioload for Clown Loach. Also increased minimum number to 5.

- Mouth size of Emerald/Cholocate Cichlid has been reduced to 2 inches.

- All hatchets, African Butterfly Fish and Bettas are marked as jumpers - appropriate notes will be displayed.

- Bioload for Chocolate Cichlid has been lowered.

- Temperature requirement for Puntius semifasciolatus has been expanded/raised slightly.

- Size of Yoyo Loach has been increased to 6 inches. Also added a note that it can reach up to 10 inches on rare occasions.

- Skunk Loach has been marked as a fin nipper.

- Size of Odessa Barb has been reduced to 2 inches. Tank requirement has also been reduced to 24x12.

- Changed the message when stocking level exceeds 160% to something a bit more prominent.

- Black Pacu has been adjusted to 30 inches.

- Red Bellied Pacu has been adjusted to 30 inches.

- Minimum number for Black and Red Bellied Pacu have been brought down to 1 but added a note saying they still prefer to be in groups when they are juveniles.

- Bioloads for Black and Red Bellied Pacu have been increased.

- Adjusted pH for Oscar to 6.4 - 7.5.

- Adjusted pH for Jewel Cichlid to 6.4 - 7.5.

- Adjusted pH for Common Pleco to 6 - 7.5.

- Increased water change requirement for Common Pleco.

- Increased bioload of Jewel Cichlid slightly.

- New feature: Now it is possible to combine species that will shoal together. As a starter, Zebra Danio and similar (or same) species have been combined. It will no longer produce warnings if combined number exceeds minimum number.

- Stripped Loach and other aliases of this species have been combined for minimum shoaling species calculation.

- Same modifications have been made for Banana Loach, madagascar Rainbowfish, Mosquito Rasbora, Polkadotted Loach, Marbled hatchet, Bronze Cory, Dainty Cory, Dwarf Cory, Green Chromide, Gardneri Killfish, Hatchet, Black Skirt Tetra, Flame Tetra, Rosy Tetra, Threadfin RainbowFish, American Flagfish, Striped Glass Catfish, Red Zebra, Dwarf Rainbowfish, Dojo Loach, Holden Pencilfish, Black Kuhli, Pitbull Pleco, Leopardfish, Ballon Molly, Molly, Pristella Tetra, Bumble Bee Cichlid, Denisoni Barb, Checkered Barb, Synodontis Eupterus, Domini Syno and Swift Rasbora.

- Removed the possibility of Molly and Platy cross breeding.

- African Leaf Fish has been marked more peaceful.

- African Dwarf Frogs and African Clawed Frogs are marked incompatible due to ACFs being chytrid carriers.

- Added notes for African Dwarf Frog.

- Added notes for African Claw Frog.

- Total number of species in DB has been increased to 601.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

Now that the application can handle minimum shoaling number for similar (but not necessarily the same scientific names) species, please forward any similar species that will actually shoal together. There are probably quite a few different corydoras species that will shoal in this manner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nice work! :rolleyes:

I must definitely check it out thoroughly!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nice work! :rolleyes:

I must definitely check it out thoroughly!

Thanks. Let me know if you find any reports that are incorrect.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 17 build:

- Added Red Empress (Protomelas Taeniolatus).

- Marked Neon and Cardinal Tetras as common shoalers.

- Marked Black Kuhli and regular Kuhli as common shoalers.

- Marked South American Puffer as a shoaling species with minimum number of 3.

- Added a note (mostly tips) for South American Puffer.

- Increase the size of Synodontis eupterus to 8.7 inches and changed scientific name to Synodontis euptera. Removed from African Drift Lake compatible group and minimum number has been set to 1. pH has been adjusted to 5.6 - 7.5.

- Peppered Cory and Panda Cory are marked as common schoolers.

- Added more notes for African Dwarf Frog.

- Added more notes for African Calw Frog.

- Increased bioload for African Dwarf Frog.

- Increased bioload for African Claw Frog.

- African Claw Frog has been marked to recommend species only tank.

- Updated Polkadotted Loach to Polka Dot Loach.

- Added Pakistani Loach as an alias for Botia almorhae.

- Updated scientific name of Tiger Loach to Syncrossus hymenophysa.

- Updated scientific name of Skunk Botia to Yasuhikotakia morleti.

- Updated scientific name of Longfin Zebra Danio to Danio rerio.

- Updated common name of Melanotaenia fluviatilis to ray River Rainbowfish.

- Added Lake Kutubu Rainbowfish as an alias to Turquoise Rainbowfish.

- Updated scientific name of Eastern Rainbowfish to Melanotaenia splendida.

- Added Tetra Whisper 3i filter.

- Added Jungle Junior/Senior Dirt Magnet series filters.

- Added Zoomed 501 Turtle Filter.

- Added Tom Aquatics Rapids Mini Canister C-80.

- Total number of filters in DB has been increased to 219.

- Total number of species in DB has been increased to 628.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

Requestor: I could not find Lustar Hydro Sponge H0 specification on the net. Please let me know if you can find a site that either sells or lists this filter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 21 build:

- Added Freshwater Shark (Wallago attu).

- Added Wallago leeri.

- Added Arapaima gigas.

- Added Wolf Cichlid (Parachromis dovii).

- Added Dwarf Chain Loach as an alias to Dwarf Loach.

- Added Queen/Bengal/Geto Loach (Botia dario).

- Added Forktail Rainbowfish (Pseudomugil Furcatus).

- Added Honey Blue Eye (Pseudomugil mellis).

- Added Delicate Blue Eye (Pseudomugil tenellus).

- Added Spotted Blue Eye (Pseudomugil gertrudae).

- Added Blue Back Blue Eye (Pseudomugil cyanodorsalis).

- Added Albino Tiger Barb as an alias to Tiger Barb.

- Added Abei Puffer (Monotrete Abei).

- Added Red Tailed Redeye Puffer (Carinotetraodon irrubesco).

- Added Brown Puffer (Monotrete Turgidus).

- Added Arrowhead Puffer (Monotrete suvattii).

- Added Mbu Puffer (Tetraodon mbu).

- Added Congo Puffer (Tetraodon miurus).

- Added Ceylon Puffer (Tetraodon fluviatilis).

- Added Pungas Catfish (Pangasius pangasius).

- Added Pangasius nasutus.

- Added Pangasius micronemus.

- Added Pangasius larnaudii.

- Added Piraiba (Brachyplatystoma filamentosum).

- Added (Brachyplatystoma rousseauxii).

- Added Cairns Rainbowfish (Cairnsichthys rhombosomoides).

- Added Allens Rainbowfish (Chilatherina alleni).

- Added Axelrods Rainbowfish (Chilatherina axelrodi).

- Added Blehers Rainbowfish (Chilatherina bleheri).

- Added Bulolo Rainbowfish (Chilatherina bulolo).

- Added Highlands Rainbowfish (Chilatherina campsi).

- Added Silver Rainbowfish (Chilatherina crassispinosa).

- Added Barred Rainbowfish (Chilatherina fasciata).

- Added Lorentzs Rainbowfish (Chilatherina lorentzii).

- Added Chilatherina pricei.

- Added Sentani Rainbowfish (Chilatherina sentaniensis).

- Added Tami River Rainbowfish (Glossolepis pseudoincisus).

- Added Grime Rainbowfish (Glossolepis dorityi).

- Added Salmon-Red Rainbowfish (Glossolepis incisus).

- Added Sepik Rainbowfish (Glossolepis kabia).

- Aggression of Clown Knife against other species have been reduced.

- Mouth size of Clown Knife has been reduced to 5 inches.

- Added a note to all eels that they may escape, lids are recommended.

- Bioload for Iridescent Shark has been increased.

- Elephantnose and other electrical fishes have been marked as more friendly towards smaller species. They are also marked incompatible with each other.

- Added Eheim Pickup range of filters.

- Added Cascade 600 filter.

- Added Boyu EF series filters.

- Total number of filters in DB has been increased to 230.

- Total number of species in DB has been increased to 671.

There's still quite a bit of species to add on my wishlist. If your species haven't shown up yet, please be patient!

Please click on AqAdvisor site to access the application.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 24 build:

- Added Dario Dario as an alias to Scarlet Badis.

- Added Flyspeck Hardyhead (Craterocephalus stercusmuscarum).

- Added Bahia Red (Geophagus sp. Bahia Red).

- Added Tiger Muskie (Esox masquinongy x lucius).

- Added Sabretooth Tetra/Payara (Hydrolycus scomberoides).

- Added Red Tail Barracuda (Acestrorhynchus falcatus).

- Added Long-Tailed River/Antennae Stingray (Plesiotrygon iwamae).

- Added Apistogramma atahualpa.

- Added Apistogramma baenschi.

- Added Apistogramma bitaeniata.

- Added Apistogramma sp. Black-Chin.

- Added Apistogramma borellii.

- Added Apistogramma sp. Broad-banded.

- Added Apistogramma elizabethae.

- Added Apistogramma cf. eunotus Orange-tail.

- Added Apistogramma hongsloi.

- Added Apistogramma sp. Mamor.

- Added Apistogramma sp. Maulbr.

- Added Apistogramma panduro.

- Added Apistogramma sp. Parrot.

- Added Apistogramma cf. resticulosa Mamor.

- Added Apistogramma rupununi.

- Added Apistogramma trifasciata.

- Added Apistogramma uaupesi.

- Added Apistogramma viejita.

- Updated the size of Leopard Bushfish to 6 inches.

- Size of Neon Tetra has been reduced slightly to 1.5 inches.

- Mouth size of Angels and Altum angels have been reduced to 1.5 inches.

- Size of Harlequin Rasbora has been bumped up slgihtly to 1.6 inches.

- Ceylon Puffer has been marked as brackish.

- Updated minimum tank size for African Butterfly Fish to 24x12.

- Updated size of Denisonii to 5.5 inches. Minimum tank size has been set to 36x12.

- Minimum tank height requirement for Spotted Climbing Perch has been significantly reduced.

- Bioload for Angelfish has been increased slightly.

- Bioload for Altum Angel has been increased slightly.

- Minimum tank sizes for large species have been updated.

- Size of Geophagus brasiliensis has been increased to 11 inches.

- Size of Apistogramma agassizii has been increased to 3.5 inches. Also max pH has been reduced to 7.

- Size of Cockatoo Apisto has been increased to 3.5 inches.

- Size of Macmaster Dwarf Cichlid has been increased to 3.5 inches.

- Size of Panda Dwarf Cichlid has been increased to 3.5 inches.

- Size of Steindachner Dwarf Cichlid has been increased to 4 inches.

- Added Lustar Hydro Sponge H0 filter (on the last build to be more accurate).

- Hagen AquaClear filters have been also listed as just "AquaClear filters". Many people didn't realize that they were under "Hagen" brand name.

- Added Marineland Duetto series filters.

- Added Eheim 2080/2180 Professional 3 series filters.

- Added some more large tanks.

- Bug fixed: Sometimes, the app was mis-reporting a warning related to similar shoaling species. This has been fixed.

- New feature: Now juvenile sized species are supported! This feature was a huge pain in the <insert your favorite part here> to implement - there might still be some bugs related to this and overall bioload calculation on these sub-adult sizes, hence may require further fine tuning. Please let me know if it looks right. A bonus - once you enter your species in juvenile sizes, you can flip back and forth between juvenile mode and adult mode. When you flip, the application will automatically re-calculate stocking %, filtration capacity %, and water change % so that you know what you are dealing with once they are grown up. I did not change the warnings so those will continue to assume all species are grown up. Try it out!

- New feature: Now the app allows users to flip between two window sizes. One is ideal for laptop users and the other is ideal for those who use monitors with higher resolutions.

- Total number of tanks in DB has been increased to 66.

- Total number of filters in DB has been increased to 245.

- Total number of species in DB has been increased to 698.

Share this post


Link to post
Share on other sites

huge :bowdown:

The largest effort went into supporting sub-adult species. Perhaps you could try it out on one of your younger tanks, and let me know if it looks ok. :bowdown: I expect that it will require further fine tuning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 01 31 build:

- Added Red Terror/Festas Cichlid (Cichlasoma festae).

- Added Gulper Catfish (Asterophysus batrachus).

- Added Debauwi Catfish (Pareutropius buffei).

- Added Leggetts Rainbowfish (Glossolepis leggetti).

- Added Spotted Rainbowfish (Glossolepis maculosus).

- Added Mamberamo Rainbowfish (Glossolepis multisquamata).

- Added Ramu Rainbowfish (Glossolepis ramuensis).

- Added Lake Wanam Rainbowfish (Glossolepis wanamensis).

- Added Colombian Tetra (Hyphessobrycon columbianus).

- Added Leggetts Rainbowfish (Glossolepis leggetti).

- Added Mamberamo Rainbowfish (Glossolepis multisquamata).

- Added Ramu Rainbowfish (Glossolepis ramuensis).

- Added Spotted Rainbowfish (Glossolepis maculosus).

- Added New Guinea Rainbowfish (Melanotaenia affinis).

- Added Ajamaru Rainbowfish (Melanotaenia ajamaruensis).

- Added Angfa Rainbowfish (Melanotaenia angfa).

- Added Arfak Rainbowfish (Melanotaenia arfakensis).

- Added Western Rainbowfish (Melanotaenia australis).

- Added Batanta Rainbowfish (Melanotaenia batanta).

- Size of Jack Dempsey (and equivalents) have been increased to 10 inches.

- Added warning message when CAE and Discus are mixed.

- Changed in how filtration capacity input is defined. Now it displays the manufacturer quoted filtration capacity but internally, the application uses more conservative number. This was done because I received many question on why his/her filter number was much lower than what was written on the box.

- Updated temperature range of Oto to 20-28.

- Added additional warnings to all bettas that baby ramshorn and pond snails will likely to become food.

- African Leaf Fish has been marked as Lake Tang compatible species.

- Upside Down Catfish has been marked as both Mbuna and Lake Tang compatible species.

- Fixed an algorithm error when exception warnings are displayed.

- Aggression defence for Upside Down Catfish has been increased.

- Added another decimal place for tank dimension to 2.

- Help added for Juvenile mode.

- Added Tom Aquatics Rapids Power Filter PF80 filter.

- Added Jebo 480 FC filter.

- Added some more tank dimensions.

- New feature: Printer friendly mode has been added. When you click on this link, all selected equipments, species and % numbers will be displayed neatly so that you can either print, or copy/paste into your forum messages. You can also flip back to "Edit mode" using the provided link on the printer friendly screen. Use this when you want to ask further in your favorite forums.

- Total number of filters in DB has been increased to 248.

- Total number of species in DB has been increased to 714.

Requester: Please let me know the scientific names of Dario Dario and Scarlet Badis. According to all the web sites I have checked so far, those two are supposed to be the same. Thanks.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well done yhbae, keep up the good work

:bowdown:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well done yhbae, keep up the good work

;)

Thanks. :hysterical:

Share this post


Link to post
Share on other sites

What's new for 2010 02 07 build:

- Added Panda Garra (Garra flavatra).

- Added Common Whiptail Catfish (Rineloricaria eigenmanni).

- Added Dwarf Rasbora (Boraras maculatus).

- Added Melon Barb (Puntius fasciatus).

- Added Midnight Catfish/Zamora Woodcat (Auchenipterichthys coracoideus).

- Added Royal Farlowella Catfish (Sturisoma panamense).

- Added Zebra Oto (Otocinclus cocama).

- Added Metriaclima sp. Msobo.

- Added Redtail Splitfin (Xenotoca eiseni).

- Added Butterfly Splitfin (Ameca splendens).

- Added Tequila Splitfin (Zoogoneticus tequila).

- Added Nerite Snail.

- Added African Pike (Hepsetus odoe).

- Added Featherfin Cichlid (Cyathopharynx furcifer).

- Added Dwarf Green Pike Cichlid (Crenicichla compressiceps).

- Added Rhomb Barb (Puntius rhomboocellatus).

- Added Dwarf Orange Crayfish (Cambarellus patzcuarensis sp. Orange).

- Added Blue Rainbowfish (Melanotaenia caerulea).

- Added Waigeo Rainbowfish (Melanotaenia catherinae).

- Added Corona Rainbowfish (Melanotaenia corona).

- Added Crimsonspotted Rainbowfish (Melanotaenia duboulayi).

- Added Lake Eacham Rainbowfish (Melanotaenia eachamensis).

- Added Exquisite Rainbowfish (Melanotaenia exquisita).

- Size of Blue Acara has been increased to 8 inches.

- Adjusted aggression defense levels for small species to be more consistent with each other, especially amongst tetras.

- Updated scientific name of Scarlet Badis as Dario Dario. Also, Dario Dario entry as a common name has been removed. Dario is now known as dwarf variation of Badis species but since "Scarlet Badis" is a popular name used for what's now known as a Dario species, this name has been retained.

- Added Juwel filter variation - Jumbo/Bioflow Super + Pump 400 for Rekord 800 tanks.

- Added UNIMAX canister filters.

- Added Marineland HOT Magnum Pro series filters.

- Fixed a bug: User Defined value for filter is being reset to 0. This has been fixed.

- Fixed a bug: "Clear fish selection" link was affecting tank sizes. This has been fixed.

- Fixed a bug: Flipping units after selecting species didn't work properly. This has been fixed. (Last release was very buggy! I'm glad I am my own boss!)

- Changed the layout - now it is more friendly for lower resolution displays such as those found on netbooks. It will not go wider than 1024 pixels.

- Now when you select a species '1' is auto-populated in the Quantity box.

- Changed one of the message - instead of "too big" now it will say "may become food". Some species can still consume other species without becoming "too big".

- Total number of filters in DB has been increased to 255.

- Total number of species in DB has been increased to 737.

Requester: Pseudomugil Signifer was already on the AqAdvisor's DB.

Requester: Please provide a profile page on the web on the species "Feti Fetus". Could not find any reference to this species.

To access the application, please click on AqAdvisor site.

Share this post


Link to post
Share on other sites

There's an error.

Starlight Bristlenose Pleco - Ancistrus dolichopterus L-183 is not a brackish water fish

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!


Δημιουργία λογαριασμού

Σύνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.


Είσοδος

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.