Jump to content

Το τέρας


Recommended Posts

Εντοπίστηκε σήμερα πάνω στην κόντρα του ενυδρείου μου.

Παρόλο που έχει πόδια κινείται με το σώμα και έχει μήκος 8mm.

Τι μπορεί να είναι αυτό και τι σημαίνει ότι βρέθηκε μέσα στο ενυδρείο?

post-16300-1266422373_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Πιθανόν να είναι κάποια προνύμφη κάποιου εντόμου. Έβαλες τίποτα νέο πρόσφατα μέσα στο ενυδρείο σου (φυτό, ξύλο κλπ)?

Link to comment
Share on other sites

Thanks. Μικρό το κακό τότε, έχω προσθέσει κάτι κλαδιά από αμπέλι πριν από ένα μήνα αλλά

καλά ψημένα 5 ώρες.

Μάλλον έχει μπει από το καπάκι.

Link to comment
Share on other sites

Thanks. Μικρό το κακό τότε, έχω προσθέσει κάτι κλαδιά από αμπέλι πριν από ένα μήνα αλλά

καλά ψημένα 5 ώρες.

Μάλλον έχει μπει από το καπάκι.

Bένθος

Tο σύνολο των οργανισμών που ζούν μέσα ή επάνω στο βυθό μιάς υδάτινης μάζας ή που με κάποιο τρόπο σχετίζονται άμεσα με αυτήν. Aυτός ο όρος περιλαμβάνει όχι μόνον ολόκληρο το φάσμα των ασπονδύλων αλλά επίσης και τα βενθοπελαγικά είδη ψαριών που ζούν στο βυθό όπως οι γλώσσες, οι μπακαλιάροι και οι κωκοβιοί. Tο βενθικό σύστημα χαρακτηρίζεται από στενή σχέση με τον τύπο του ιζήματος

Δομή και μέγεθος

Oι βενθικοί οργανισμοί διαθέτουν ένα μεγάλο φάσμα μορφών με διάφορα μεγέθη, διάφορους τρόπους διαβίωσης και διάφορους οικολογικούς ρόλους. Aνάλογα με το ενδιαφέρον της μελέτης τους ταξινομούνται με βάση διάφορα κριτήρια και διάφοροι όροι έχουν πλαστεί ώστε να περιγράψουν τα επί μέρους τμήματα του φάσματος. Eτσι σε σχέση με το μέγεθος οι βενθικοί οργανισμοί διακρίνονται σε:

μικροβένθος (<100μm ), που περιλαμβάνει βακτήρια και πρώτιστα,

μειοβένθος (100-500μm ), μικρά μετάζωα και μερικά μεγάλα πρώτιστα (Tρηματοφόρα)

μακροβένθος (>500μm) μεγαλύτερα μετάζωα και

μεγαβένθος (πολύ μεγάλα) μεγάλα καρκινοειδή, μαλάκια κλπ.

H διάκριση ως προς το μέγεθος και τα όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μέχρις ενός σημείου αυθαίρετη και σχετίζεται με την ανάγκη των ερευνητών να αναφέρονται σε λίγο πολύ ίδιες κατηγορίες οργανισμών και να χρησιμοποιούν αντίστοιχης κατηγορίας όργανα δηγματοληψίας, έχει όμως και κάποια σημασία από την άποψη του ρόλου που παίζουν οι κατηγορίες αυτές στο οικοσύστημα. Γιά παράδειγμα άλλο ρόλο παίζουν οι μειοβενθικοί οργανισμοί που συνήθως ζούν μεταξύ των κόκκων του ιζήματος τρώγοντας κατά βάση βακτήρια και κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια ανά τετραγωνικό μέτρο και άλλο ρόλο παίζει ένας θηρευτής του μεγαβένθους που ζεί συνήθως στην επιφάνεια του βυθού και συναντάται σε αριθμούς το πολύ 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα.

Tροφικοί τύποι

Ωστόσο η σημαντικότερη διάκριση της πανίδας του βένθους είναι εκείνη που αναφέρεται στους τροφικούς τύπους. Kάθε είδος είναι ένας ανεπανάληπτος συνδυασμός από μορφολογικά στοιχεία, εσωτερικές ανατομικές κατασκευές, φυσιολογικές ιδιαιτερότητες και οικολογικές προτιμήσεις. Ωστόσο είναι δυνατόν να διακριθούν τύποι οργανισμών που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο αποκτούν την τροφή τους και που λίγο-πολύ προσδιορίζει και μιά σειρά από άλλες παραμέτρους του τρόπου διαβίωσής τους. Σαν κύριοι τροφικοί τύποι θεωρούνται οι παρακάτω.

Oι κύριοι βενθικοί τροφικοί τύποι μπορούν να διαιρεθούν με δύο τρόπους: με τι τρέφονται και με πιο τρόπο τρέφονται. H πρώτη κατηγορία μπορεί να χωρισθεί σε φυτοφάγους, σαρκοφάγους και ιζηματοφάγους και η δεύτερη σε αιωρηματοφάγους, διηθηματοφάγους, ιζηματοφάγους, πτωματοφάγους και θηρευτές.

Φυτοφάγοι

Φυτοφάγοι : οργανισμοί που τρέφονται με φυτικό υλικό. Zουν κυρίως στην επιφάνεια του ιζήματος και απαντώνται κυρίως στις ρηχότερες περιοχές όπου υπάρχει βλάστηση. Διαθέτουν συνήθως ειδικές μασητικές συσκευές

Σαρκοφάγοι

Σαρκοφάγοι : Πρόκειται γιά οργανισμούς που τρέφονται με ζωντανά άτομα διαφόρων μεγεθών. Φέρουν ανεπτυγμένα αισθητήρια όργανα γιά τον εντοπισμό της λείας, αυξημένη κινητική ικανότητα γιά την καταδίωξή της, και ειδικά στοματικά μόρια, γνάθους, δόντια ή εκτατούς φάρυγγες γιά την σύλληψή της. Oι σαρκοφάγοι συναντώνται σε όλα τα βάθη, σε σκληρά και μαλακά υποστρώματα.

Aιωρηματοφάγοι

Aιωρηματοφάγοι : Φέρουν εξαρτήματα με επίστρωση βλέννας επί των οποίων προσκολλώνται τα αιωρούμενα σωματίδια του τριπτού και στην συνέχεια μεταφέρονται, συνήθως με την βοήθεια βλεφαρίδων ή κεραιών, στο στόμα. Oι αιωρηματοφάγοι είναι οργανισμοί που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη κινητικότητα, ζούν συνήθως προσκολλημένοι στο υπόστρωμα, προτιμούν το σκληρό υπόστρωμα και συχνά δημιουργούν είδικές σκληρές θήκες ή σωλήνες στο εσωτερικό του ιζήματος μέσα στις οποίες αποτραβιούνται όταν ενοχληθούν. Tο πολύ λεπτόκοκο ίζημα αποτελεί δυσμενές περιβάλλον γιά τους αιωρηματοφάγους διότι

Διηθηματοφαγοί

Διηθηματοφάγοι : O τρόπος που αποκτούν την τροφή τους είναι παρόμοιος με αυτόν των αιωρηματοφάγων με μόνη διαφορά ότι δημιουργούν οι ίδιοι (χρησιμοποιώντας σίφωνες ή κεραίες) ένα ρεύμα νερού που διέρχεται από τα ειδικά εξαρτήματα κατακράτησης της τροφής. Oι οικολογικές τους απαιτήσεις δεν διαφέρουν πολύ από τους αιωρηματοφάγους με μόνη ίσως σημαντική διαφορά ότι έχουν την δυνατότητα να ζούν σε περιβάλλοντα πιό φτωχά από άποψη τροφής.

Πτωματοφάγοι

Πτωματοφάγοι: οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να θεωρηθούν υποκατηγορία των σαρκοφάγων. Eχουν αντίστοιχη σωματική κατασκευή με αυτούς και τρέφονται κυρίως με πτώματα ή υπολείμματα οργανισμών της στήλης που πέφτουν στην επιφάνεια του πυθμένα. Bρίσκονται σε όλα τα βάθη, είναι διαφόρων μεγεθών και ανήκουν σε διάφορες ταξινομικές κατηγορίες.

Iζηματοφάγοι

Iζηματοφάγοι : οι οργανισμοί που τρέφονται με οργανικό ύλικό που περιέχεται στα μαλακά ίζήματα του πυθμένα. Xρησιμοποιούν πολύ διαφορετικούς τρόπους γιά την απόκτηση της τροφής τους από απλή κατάποση ιζήματος και χώνευση του οργανικού υλικού μέχρι έκκριση στρώματος βλένας στο βυθό και κατάποση των οργανικών σωματιδίων που επικολλώνται σ'αυτό.

Διακρίνονται κυρίως σε επιλεκτικούς και μή επιλεκτικούς ιζηματοφάγους ανάλογα με την δυνατότητά τους να επιλέγουν το είδος και, κυρίως, το μέγεθος των σωματιδίων που καταπίνουν, αλλά επίσης διακρίνονται σε επιφανειακούς και υποεπιφανειακούς ιζηματοφάγους ανάλογα με το άν τρέφονται με σωματίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια ή αξιοποιούν την τροφή που βρίσκεται βαθύτερα στο ίζημα (όχι όμως πάνω από μερικά cm). Oι ιζηματοφάγοι είναι οι πλέον διαδεδομένοι βενθικοί οργανισμοί στα μαλακά ιζήματα.

Στρατολόγηση

H διαδικασία της στρατολόγησης, δηλαδή η ενσωμάτωση των νεαρών ατόμων στον πληθυσμό των ενηλίκων είναι σημαντική γιά όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς στην περίπτωση των βενθικών οργανισμών όμως έχει ένα επί πλέον ενδιαφέρον. Σχεδόν όλοι οι βενθικοί οργανισμοί διαθέτουν πλαγκτονικές προνύμφες οι οποίες σε κάποιο στάδιο της ζωής τους εγκαθίστανται στο υπόστρωμα. H επιλογή του υποστρώματος είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή εξασφαλίζει την επιβίωσή τους γι'αυτό έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί αναγνώρισης οι οποίοι επιτρέπουν στις προνύμφες να "αποφασίσουν" αν το υπόστρωμα είναι κατάλληλο ή όχι. Eνας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η προσέλκυση από άτομα του ενήλικου πληθυσμού, η παρουσία των οποίων είναι μιά καλή ένδειξη (αν όχι απόδειξη) ότι το υπόστρωμα μπορεί να υποστηρίξει την επιβίωση ατόμων του εν λόγω είδους.

Δεν ειμαι σιγουρος οτι προκειτε σιγουρα για την περιπτωση σου αλλα εχω μεγαλες υποψιες.

Link

http://www.aqualex.org/elearning/marine_en...p3/chap3-2.html

Link to comment
Share on other sites

@Rik. Σε ευχαριστώ για την ξενάγηση σου στο Βενθόκοσμο, πιστεύω ότι είναι

κάτι που πρέπει να μελετήσουμε και να μάθουμε να το συντηρούμε όλοι.

Μετά από λίγο ψάξιμο νομίζω ότι είναι ένα είδος του Γ. (πολύχαιτου), ποιος ξέρει?

Ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί ένα τόσο καινούριο (αρχές της χρονιάς κατοικήθηκε) ενυδρείο να έχει τέτοια εξέλιξη?

2. Μπορεί να βλάψει τα ζωντανά?

3. Τι άλλα γνωρίζεις για τα βενθικά οικοσυστήματα?

Μετά από ανάγνωση του:

H επιλογή του υποστρώματος είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή εξασφαλίζει την επιβίωσή τους γι'αυτό έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί αναγνώρισης οι οποίοι επιτρέπουν στις προνύμφες να "αποφασίσουν" αν το υπόστρωμα είναι κατάλληλο ή όχι.

Ενισχύεται η υποψία μου για την καλή προετοιμασία και ποιότητα του βυθού.

Μιας και στο στρώσιμο πετούσα χύμα σπιρουλίνα για να βρουν οι πρώτοι κάτοικοι

τις πρώτες μέρες της προσαρμογής. Η ποιότητα της άμμου καθαρό SiO2 0.45mm-0,55mm

μπορεί κι αυτό.

Τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των ψαριών για τον βυθό, πιπιλάνε την άμμο.

Δώσε κανένα λινκ για διάβασμα.

Link to comment
Share on other sites

@Rik. Σε ευχαριστώ για την ξενάγηση σου στο Βενθόκοσμο, πιστεύω ότι είναι

κάτι που πρέπει να μελετήσουμε και να μάθουμε να το συντηρούμε όλοι.

Μετά από λίγο ψάξιμο νομίζω ότι είναι ένα είδος του Γ. (πολύχαιτου), ποιος ξέρει?

Ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί ένα τόσο καινούριο (αρχές της χρονιάς κατοικήθηκε) ενυδρείο να έχει τέτοια εξέλιξη?

2. Μπορεί να βλάψει τα ζωντανά?

3. Τι άλλα γνωρίζεις για τα βενθικά οικοσυστήματα?

Μετά από ανάγνωση του:

Ενισχύεται η υποψία μου για την καλή προετοιμασία και ποιότητα του βυθού.

Μιας και στο στρώσιμο πετούσα χύμα σπιρουλίνα για να βρουν οι πρώτοι κάτοικοι

τις πρώτες μέρες της προσαρμογής. Η ποιότητα της άμμου καθαρό SiO2 0.45mm-0,55mm

μπορεί κι αυτό.

Τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των ψαριών για τον βυθό, πιπιλάνε την άμμο.

Δώσε κανένα λινκ για διάβασμα.

http://www.planetinverts.com/what_is_that_...y_aquarium.html

Οι πληροφοριες μεσω ιντερνετ είναι δυσευρετες. Εχω καποια βιβλια αλλα για την ωρα ειμαι εκτος οικιας. Θα δω αν μπορω να σου βρω επιπλεων πληροφοριες.

Εχεις οργανικο υπωστρωμα στο ενυδριεο σου ;

Δεν νομιζω να είναι βλαβερα για τα ψαρια μας, μαλλον είναι και πολύ καλο μια που τα ψαρια την τρωνε.

Πιθανων οντως να ειναι προνύμφη κάποιου εντόμου

Link to comment
Share on other sites

:thumbup:

Delta τι πιστευεις πως ειναι;

Link to comment
Share on other sites

Οργανικό υπόστρωμα δεν έχω.

Σε μια βιαστική μάτια χθες το βράδυ είδα κάτι αντίστοιχο να αιωρείται ανάποδα

στην επιφάνεια αλλά νωρίς το πρωί που επέστρεψα δεν υπήρχε.

Να είναι έντομο είναι πολύ πιθανό μιας και στην επαρχεία είναι οικόσιτα.

Οι δροσόφιλες το χειμώνα ευδοκιμούν στο σπίτι και έχω παρατηρήσει

ότι ο πληθυσμός εξαρτάτε από τον χρόνο που έχω ανοιχτό το καπάκι

μειώνονται όσο περισσότερο είναι ανοιχτό.

Η περιοχή λέγετε Λαγκάδα και είναι ένα παλιό ρέμα που έχει γίνει

μπετόδρομος πλέον, φαντάσου τι γίνετε.

Στους σκορπιούς απλά ανοίγω την πόρτα να βγουν μιας και

ποτέ δεν χρησιμοποιώ εντομοκτόνα.

Link to comment
Share on other sites

Η αναφορά στα βενθικά οικοσυστήματα ταιριάζει περισσότερο στο θαλασσινό νερό αν και υπάρχει ίδια λογική.

Ο πολύχαιτος αποκλείεται καθώς είναι είδος αλμυρού νερού.

Διακρίνω κεφαλή, τομές κατά μήκος του σώματος (έν-τομα) και όργανο στο τέλος του σώματος, ίσως αναπνευστικό, αυτό οδηγεί στην υπόθεση οτι πρόκειται μάλλον για πρώιμη μορφή εντόμου αν και δεν μπορώ να εντοπίσω τίνος εξ ου και η επιφύλαξη.

Με μπερδεύουν τα περιφερειακά τριχίδια που μοιάζουν με αυτά των Detritus Worms του φύλου annelida (σκώληκες) αν και για να μεταφερθούν στο ενυδρείο θα πρέπει να μεταφέρθηκαν ενήλικα ή αυγά από ποτάμι ή λίμνη. Για τα τελευταία έχω συναντήσει αναφορές σε ενυδρεία αλλά δεν έχω προσωπική εμπειρία.

Το σίγουρο είναι οτι δεν θα πειράξει τα ψάρια σου καθώς δεν διαθέτει στοματικά όργανα αρπακτικού.

Συγγνώμη για το κυριλέ ύφος αλλά οι ορολογίες είναι συγκεκριμένες για να είμαι σαφής. :thumbup:

Link to comment
Share on other sites

Η αναφορά στα βενθικά οικοσυστήματα ταιριάζει περισσότερο στο θαλασσινό νερό αν και υπάρχει ίδια λογική.

Ο πολύχαιτος αποκλείεται καθώς είναι είδος αλμυρού νερού.

Διακρίνω κεφαλή, τομές κατά μήκος του σώματος (έν-τομα) και όργανο στο τέλος του σώματος, ίσως αναπνευστικό, αυτό οδηγεί στην υπόθεση οτι πρόκειται μάλλον για πρώιμη μορφή εντόμου αν και δεν μπορώ να εντοπίσω τίνος εξ ου και η επιφύλαξη.

Με μπερδεύουν τα περιφερειακά τριχίδια που μοιάζουν με αυτά των Detritus Worms του φύλου annelida (σκώληκες) αν και για να μεταφερθούν στο ενυδρείο θα πρέπει να μεταφέρθηκαν ενήλικα ή αυγά από ποτάμι ή λίμνη. Για τα τελευταία έχω συναντήσει αναφορές σε ενυδρεία αλλά δεν έχω προσωπική εμπειρία.

Το σίγουρο είναι οτι δεν θα πειράξει τα ψάρια σου καθώς δεν διαθέτει στοματικά όργανα αρπακτικού.

Συγγνώμη για το κυριλέ ύφος αλλά οι ορολογίες είναι συγκεκριμένες για να είμαι σαφής. :thumbup:

:D Συνχωρεμενος :thumbup:

Κατανοητοτατος :blink:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...