Jump to content

Εσωτερικός Κανονισμός


Recommended Posts

A.ΓΕΝΙΚΑ

1.Αρχική Δήλωση Συμφωνίας με τους όρους του Forum

Παρατίθεται η αρχική δήλωση συμφωνίας με τους όρους του forum που την υπογράψατε κατά την ώρα της εγγραφής:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ του AQUAZONE

Παρακαλώ διαθέστε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάσετε τους όρους. Εάν συμφωνείτε με τους όρους και επιθυμείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, απλώς επιλέξτε «συμφωνώ». Για να ακυρώσετε την εγγραφή σας, απλώς πιέστε το κουμπί «πίσω» στον browser σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις δημοσιεύσεις. Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε εγγυόμαστε για την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των όποιων δημοσιεύσεων, καθώς επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, άρθρων και υπογραφών.

Η ιδιοκτήτρια ομάδα του forum δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμφωνη με τον χαρακτήρα και τον τρόπο των δημοσιεύσεων του συγγραφέα. Οιοσδήποτε θεωρεί ότι κατ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλήθηκε, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την ομάδα των διαχειριστών. Έχουμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε τα εν λόγω μηνύματα και θα πράξουμε τα ανθρωπίνως δυνατά εάν αυτό κριθεί σωστό, για να το επιτύχουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου κειμένου των περιεχομένων του Aquazone απαιτεί πρωτίστως την έγγραφη συγκατάθεση του συγγραφέα ή των ιδιοκτητών του Aquazone αναλόγως την περίπτωση.

Είστε σύμφωνος ότι, δεν θα χρησιμοποιήσετε το εν’ λόγω forum για να δημοσιεύσετε οιοδήποτε υλικό το οποίο εν’ γνώση σας είναι ανακριβές, λάθος, δυσφημιστικό, υβριστικό, πρόστυχο, εχθρικό, άσεμνο, βέβηλο, με σεξουαλικό υπονοούμενο, απειλητικό, που να εισβάλει στα προσωπικά δεδομένα κάποιου ή οτιδήποτε που θα παραβιάζει τον νόμο.

Είστε σύμφωνος στο να μην δημοσιεύσετε οιοδήποτε υλικό το οποίο έχει κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα εκτός εάν ανήκουν σε εσάς ή στο forum που συμμετέχετε.2.Προσωπικά Μηνύματα

Τα προσωπικά μηνύματα τα οποία αποστέλλονται μεταξύ των χρηστών είναι κρυπτογραφημένα ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο της πληροφορίας. Κάνεις δεν έχει την δυνατότητα να επέμβει και να υποκλέψει προσωπικό μήνυμα.

3. Υπογραφή

Οι υπογραφές των μελών δεν θα πρέπει να έχουν προσβλητικό περιεχόμενο, να είναι σεξουαλικού περιεχομένου, να μην υβρίζουν πρόσωπα ή καταστάσεις να μην είναι πολιτικού περιεχομένου.
Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για banner/εικόνα στην υπογραφή είναι 300pixels μήκος και 150pixels ύψος.
Επίσης η επανάληψη φράσης, εικόνας ή banner πάνω από μία φορές δεν επιτρέπετε.

4. Αvatar

Ως Avatar θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οιαδήποτε εικόνα πλην αυτών που προσβάλουν ήθη, έθιμα, αξίες και είναι σεξουαλικού περιεχομένου.

Avatar που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.B.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


1.Διαγραφή «Θεματικής Ενότητας» ή Δημοσίευσης

Διαγραφή Θεματικής Ενότητας ή Δημοσίευσης γίνεται μόνον από τους διαχειριστές ή τους συντονιστές της κατηγορίας.

Για να πραγματοποιηθεί διαγραφή πρέπει να συντελεί έστω ένας από τους κάτωθι λόγους :
• Να είναι εκτός θέματος
• Το δημοσίευμα να είναι προσβλητικό / υβριστικό
• Να θίγονται ιερά
• Μέσω του δημοσιεύματος να συντελεί έμμεση ή άμεση διακίνηση ή διαφήμιση πορνογραφικού υλικού, διαφημίσεων, πολιτικού περιεχομένου.
• Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των διαχειριστών ή συντονιστών.
2. Κλείδωμα «Θεματικής Ενότητας»

Μια θεματική ενότητα κλειδώνεται όταν :

• Δεν τηρούνται οι κανόνες του Forum, αλλά δεν υπόκειται σε κάποια από τις κατηγορίες της διαγραφής.
• Όταν έχει καλυφθεί πλήρως το θέμα μιας θεματικής ενότητας, η συζήτηση πλατειάζει και οι συνομιλητές δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διαχειριστών / συντονιστών.
• Όταν υπάρχει σαφής υπονόμευση.
• Όταν ο Συντονιστής αδυνατεί να δώσει λύση*

*η θεματική ενότητα κλειδώνεται προσωρινά και κατόπιν ενημέρωσης. Αρμόδιοι για να αποφανθούν είναι οι διαχειριστές.


3.Υποβολή ενός ή περισσοτέρων μελών σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Suspend)

Για να τεθεί ένα ή περισσότερα μέλη σε διαθεσιμότητα (suspend), θα πρέπει πρωτίστως να μην έχει συμμορφωθεί με την έγγραφη ενημέρωση των διαχειριστών ή συντονιστών.
Αν έχει υποπέσει σε παραπτώματα όπως :
• Να παρεκτραπεί θίγοντας την προσωπικότητα άλλου μέλους.
• Κινήσεις του υπόκεινται στην παράγραφο 1.
• Κατ’ επανάληψη οδηγεί συζητήσεις εκτός θέματος.
• Οι απαντήσεις είναι σκόπιμα εκτός Θέματος
• Δεν συνετίζεται με την αρχική δήλωση εγγραφής.
• Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των διαχειριστών ή συντονιστών.

4.Προειδοποίηση ενός ή περισσοτέρων μελών (Warning)

Ένα οι περισσότερα μέλη προειδοποιούνται από τους διαχειριστές εγγράφως και παράλληλα εμφανίζεται και στο προφίλ του χρήστη το ποσοστό προειδοποίησης όταν :
• Όταν οι απαντήσεις του είναι ανάλογες «μηδενιστή».
• Όταν είναι Είρων.
• Όταν δεν έχει συμμορφωθεί σε απλές έγγραφες προσωπικές ενημερώσεις των διαχειριστών / συντονιστών.

5. Επίπεδα Προειδοποίησης / Διαθεσιμότητας

i. Με τρεις (3) προειδοποιήσεις το μέλος τίθεται αυτόματα 7 ημέρες σε διαθεσιμότητα
ii. Εάν το μέλος προωθήσει ή δημοσιεύσει φωτογραφίες ή κείμενα τα οποία δεν του ανήκουν και δεν έχει έγγραφη άδεια από τον ιδιοκτήτη, τότε άμεσα τίθετε σε διαθεσιμότητα.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...