Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία
- - - - -

Ελληνικά ψάρια γλυκού νερού απειλούμενα σοβαρά με εξαφάνιση.


24 Απαντήσεις στο θέμα

#1 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 07:18

Έχω κάνει μια έρευνα στο FISHBASE και το IUCN RED LIST για τα ελληνικά (μόνο γηγενή και ενδημικά) ψάρια γλυκού νερού που είναι απειλούμενα σοβαρά με εξαφάνιση.


- Στην κόκκινη λίστα - IUCN RED LIST (κοιτάτε το Full Account της σελιδας) υπάρχει η ταξινόμηση, αξιόλογηση, γεωγραφία, πληθυσμός, βιότοπος και οικολογία, απειλές, οι ενέργειες συντήρησης που απαιτούνται και η βιβλιογραφία. (Taxonomy, Assessment Information, Geographic Range, Population, Habitat and Ecology, Threats, Conservation Actions, Bibliography)
Οι σελιδές είναι στα αγγλικά. Όποιος θέλει μια πρόχειρη μετάφραση ας χρησιμοποιήσει το http://babelfish.yahoo.com/ αντιγράφωντας το URL της ξενόγλωσης σελίδας και επικολλώντας το εκεί που λέει "translate a web page".

- Στο προφίλ του FISHBASE υπάρχουν όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες για το ψάρι.- Acipenser sturio ή Ξυρύχι, Μουρούνα, Μυρσίνη, Στουριόνι - εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...g/details/230/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=2066
***Γλυκού νερού, Υφάλμυρο, Θαλασσινό***


- Alosa vistonica ή Θρίτσα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61393/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=28212


- Barbus euboicus – ή Πετρόψαρο – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/2576/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9589


- Barbus graecus ή Luciobarbus graecus ή Σκαρούνι, Μουστακάτο – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60805/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25850


- Cobitis arachthosensis ή Αραχθοβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61290/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=52517


- Cobitis hellenica ή Λουροβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5032/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46521


- Cobitis stephanidisi ή Φεροβελονίτσα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5030/all
Προφιλ http://www.fishbase....c...300&id=9961


- Cobitis trichonica ή Τριχωνοβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5038/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46524


- Economidichthys trichonis ή Νανογωβιός – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/7021/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=6339


- Eudontomyzon hellenicus ή Greek brook lamprey ή Γκαβόχελο – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61198/all
Προφίλ http://www.fishbase....ry.php?id=25843


- Knipowitschia milleri ή Αχερονογωβιός – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/11029/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10785
Προφίλ http://www.ittiofaun...lleri/index.htm


- Knipowitschia thessala ή Θεσσαλογωβιός, Κωβιός, Γωβιός – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/11027/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=6342


- Pelasgus epiroticus ή Pseudophoxinus epiroticus ή Τσίμα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61256/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26007


- Pelasgus laconicus ή Pseudophoxinus laconicus – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενής)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61374/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=61993


- Pelasgus prespensis ή Pseudophoxinus prespensis ή Τσίμα Πρέσπας – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61259/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=48340


Pseudophoxinus beoticus ή Telestes beoticus ή Πασκόβιζα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60635/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9926


- Pungitius hellenicus ή Ελληνοπυγόστεος – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/18875/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10540
Προφίλ http://www.gorgopota.../xwrio/fish.htm


- Salaria economidisi – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61353/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=62596


- Salmo peristericus ή Πέστροφα Πρέσπας – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61231/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=49327


- Scardinius graecus ή Καλαμίθρα ή Χιώνα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/19947/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26097
Προφίλ http://www.ittiofaun...aecus/index.htm


- Squalius keadicus ή Leuciscus keadicus ή Μενίδα – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60738/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26270


- Valencia letourneuxi ή Corfu toothcarp ή Ζουρνάς – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/22830/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10462Μερικά από τα πιό πάνω ψάρια πέρασαν ήδη σε ένα χρόνο που έχω ξεκινήσει και παρακολουθώ την πορεία τους από την Endangered - EN (απειλούμενα με εξαφάνιση) κατηγορία, στην Criticaly endangered - CR (εξαιρετικά απειλούμενα με εξαφάνιση) κατηγορία, ενώ μόνο ένα (το Salmo peristericus ή Πέστροφα Πρέσπας) κατέβηκε σε πιό "ασφαλή" κατηγορία (απο Criticaly endangered σε Endangered).
Εύχομαι του χρόνου να μη χρειαστεί να γίνει ανανέωση του θέματος γιατί κάποια ψάρια θα περάσουν στην επόμενη κατηγορία Extinct in the wild - EW (εξαφανισμένα στη φύση).


Σε πιό χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Ευάλωτο) βρίσκονται τα:

- Alburnus belvica ή Μπελοβίτσα, Τσιρώνι - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61391/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25857


- Alosa macedonica ή Λιπαριά - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...g/details/905/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25775


- Cobitis meridionalis ή Βρυγοβελονίτσα, Στέρβα - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli.../details/5034/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46522


- Cobitis punctilineata ή Γραμμοβελονίτσα - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/60838/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46523


- Ladigesocypris ghigii ή Γκιζάνι - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/11133/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9808


- Oxynoemacheilus pindus ή Πινδοβίνος - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61388/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46532


- Rutilus prespensis ή Πλατίκα Πρέσπας - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61188/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=61006


Και αρκετά είδη δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμα.Σπύρος Δέλτα

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν απο το http://www.fishbase.gr το http://www.iucnredlist.org/ το http://www.gorgopotamosvillage.gr και απο το http://www.ittiofauna.org/

#2 Sta8hs000

Sta8hs000

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.596 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Θεσσαλονίκης
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 09:06

Μπραβο Σπυρο! :(

#3 Koing Koing

Koing Koing

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 3.445 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Χαλκίδα
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 09:22

:( :(

#4 kostas disc

kostas disc

  AQUAZONE POSTER

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 1.133 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:reef
 • Location:ναυπακτος
 • Εμπειρία:Σχετικά καλή
 • Νομός:Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 10:13

μπραβο φιλε :(

#5 redbetta

redbetta

  AQUAZONE POSTER

 • Banned
 • 729 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:hailea 20lt,
  hailea 60lt,
  Elite 60lt,
  juwel 180lt
  700lt + 300lt sump DISCUS
 • Location:Αμφιαλη
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 10:32

Έχω κάνει μια έρευνα στο FISHBASE και το IUCN RED LIST για τα ελληνικά (μόνο γηγενή και ενδημικά) ψάρια γλυκού νερού που είναι απειλούμενα σοβαρά με εξαφάνιση.
- Στην κόκκινη λίστα - IUCN RED LIST (κοιτάτε το Full Account της σελιδας) υπάρχει η ταξινόμηση, αξιόλογηση, γεωγραφία, πληθυσμός, βιότοπος και οικολογία, απειλές, οι ενέργειες συντήρησης που απαιτούνται και η βιβλιογραφία. (Taxonomy, Assessment Information, Geographic Range, Population, Habitat and Ecology, Threats, Conservation Actions, Bibliography)
Οι σελιδές είναι στα αγγλικά. Όποιος θέλει μια πρόχειρη μετάφραση ας χρησιμοποιήσει το http://babelfish.yahoo.com/ αντιγράφωντας το URL της ξενόγλωσης σελίδας και επικολλώντας το εκεί που λέει "translate a web page".

- Στο προφίλ του FISHBASE υπάρχουν όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες για το ψάρι.
- Acipenser sturio ή Ξυρύχι, Μουρούνα, Μυρσίνη, Στουριόνι - εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...g/details/230/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=2066
***Γλυκού νερού, Υφάλμυρο, Θαλασσινό***
- Alosa vistonica ή Θρίτσα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61393/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=28212
- Barbus euboicus – ή Πετρόψαρο – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/2576/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9589
- Barbus graecus ή Luciobarbus graecus ή Σκαρούνι, Μουστακάτο – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60805/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25850
- Cobitis arachthosensis ή Αραχθοβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61290/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=52517
- Cobitis hellenica ή Λουροβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5032/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46521
- Cobitis stephanidisi ή Φεροβελονίτσα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5030/all
Προφιλ http://www.fishbase....c...300&id=9961
- Cobitis trichonica ή Τριχωνοβελονίτσα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/5038/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46524
- Economidichthys trichonis ή Νανογωβιός – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...ls.php/7021/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=6339
- Eudontomyzon hellenicus ή Greek brook lamprey ή Γκαβόχελο – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61198/all
Προφίλ http://www.fishbase....ry.php?id=25843
- Knipowitschia milleri ή Αχερονογωβιός – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/11029/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10785
Προφίλ http://www.ittiofaun...lleri/index.htm
- Knipowitschia thessala ή Θεσσαλογωβιός, Κωβιός, Γωβιός – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/11027/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=6342
- Pelasgus epiroticus ή Pseudophoxinus epiroticus ή Τσίμα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61256/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26007
- Pelasgus laconicus ή Pseudophoxinus laconicus – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενής)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61374/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=61993
- Pelasgus prespensis ή Pseudophoxinus prespensis ή Τσίμα Πρέσπας – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61259/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=48340
Pseudophoxinus beoticus ή Telestes beoticus ή Πασκόβιζα – απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60635/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9926
- Pungitius hellenicus ή Ελληνοπυγόστεος – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/18875/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10540
Προφίλ http://www.gorgopota.../xwrio/fish.htm
- Salaria economidisi – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61353/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=62596
- Salmo peristericus ή Πέστροφα Πρέσπας – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/61231/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=49327
- Scardinius graecus ή Καλαμίθρα ή Χιώνα – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (ενδημικό)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/19947/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26097
Προφίλ http://www.ittiofaun...aecus/index.htm
- Squalius keadicus ή Leuciscus keadicus ή Μενίδα – απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/60738/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=26270
- Valencia letourneuxi ή Corfu toothcarp ή Ζουρνάς – εξαιρετικα απειλούμενο με εξαφάνιση (γηγενές)
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...s.php/22830/all
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=10462
Μερικά από τα πιό πάνω ψάρια πέρασαν ήδη σε ένα χρόνο που έχω ξεκινήσει και παρακολουθώ την πορεία τους από την Endangered - EN (απειλούμενα με εξαφάνιση) κατηγορία, στην Criticaly endangered - CR (εξαιρετικά απειλούμενα με εξαφάνιση) κατηγορία, ενώ μόνο ένα (το Salmo peristericus ή Πέστροφα Πρέσπας) κατέβηκε σε πιό "ασφαλή" κατηγορία (απο Criticaly endangered σε Endangered).
Εύχομαι του χρόνου να μη χρειαστεί να γίνει ανανέωση του θέματος γιατί κάποια ψάρια θα περάσουν στην επόμενη κατηγορία Extinct in the wild - EW (εξαφανισμένα στη φύση).
Σε πιό χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Ευάλωτο) βρίσκονται τα:

- Alburnus belvica ή Μπελοβίτσα, Τσιρώνι - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61391/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25857
- Alosa macedonica ή Λιπαριά - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...g/details/905/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=25775
- Cobitis meridionalis ή Βρυγοβελονίτσα, Στέρβα - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli.../details/5034/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46522
- Cobitis punctilineata ή Γραμμοβελονίτσα - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/60838/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46523
- Ladigesocypris ghigii ή Γκιζάνι - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/11133/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...300&id=9808
- Oxynoemacheilus pindus ή Πινδοβίνος - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61388/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=46532
- Rutilus prespensis ή Πλατίκα Πρέσπας - Ευάλωτο
Κόκκινη λίστα http://www.iucnredli...details/61188/0
Προφίλ http://www.fishbase....c...00&id=61006


Και αρκετά είδη δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμα.

Σπύρος Δέλτα

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν απο το http://www.fishbase.gr το http://www.iucnredlist.org/ το http://www.gorgopotamosvillage.gr και απο το http://www.ittiofauna.org/


:(
Ειχα κανει μια σκεψη κατα ποσο θα ηταν δυνατον να διατηρησουμε-πολλαπλασιασουμε καποια
απο αυτα τα ειδη (απειλουμενα προς εξαφανιση) σε ενυδρεια μας ισως. :(
Κουτο η μπορει να γινει? Αν γινεται υπαρχουν και αλλες προεκτασεις επι του θεματος.

#6 gramp

gramp

  AQU.....

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 123 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:54 λιτρα με CPD, 60 λίτρα με borneo suckers, 108 λίτρα με tanichthys albonubes και γλαστρολίμνη με gambusia affinis
 • Νομός:Θεσσαλονίκης
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 11:33

Νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το στήσιμο ενός ελληνικού βιοτοπικού ενυδρείου. Σίγουρα υπάρχουν χομπίστες που το έχουν αποπειραθεί και έχουν πετύχει και αναπαραγωγές. Άρα δεν είναι δύσκολο να το αποπειραθεί κάποιος είτε με κουνουπόψαρο (παρόλο που δεν είναι γηγενές, είναι είδος που δε λείπει από κανένα ελληνικό υγροβιότοπο) είτε με άλλα είδη (γούργο, γκιζάνι κλπ) αλλά από αναπαραγωγές συν-χομπιστών.
Η συλλογή γόνου από τη φύση είναι πιο ευαίσθητο θέμα και θα χρειαζόταν κάποιες προϋποθέσεις πέρα από το γεγονός ότι απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα κάποιοι άνθρωποι με εμπειρία να μπορούσαν να δρομολογήσουν συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (ιχθυοκαλλιέργειας, βιολογίας κλπ) και το φόρουμ (ή το σύλλογο) για ελεγχόμενες αναπαραγωγές υπό εξαφάνιση ελληνικών ειδών. Να τεθεί δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η μεγάλη τεχνογνωσία, εμπειρία και αγάπη των ελλήνων χομπιστών στην υπηρεσία της επιστημονικής κοινότητας για την προστασία κάποιων ειδών. Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο...

#7 gramp

gramp

  AQU.....

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 123 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:54 λιτρα με CPD, 60 λίτρα με borneo suckers, 108 λίτρα με tanichthys albonubes και γλαστρολίμνη με gambusia affinis
 • Νομός:Θεσσαλονίκης
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 11:40

Να συμπληρώσω μια που ως φίλος του κρύου νερού έχω φλερτάρει με την ιδέα του ελληνικού βιοτοπικού (με κουνουπόψαρα λόγω απειρίας), ότι ένα πρόβλημα που έχω εντοπίσει αφορά στα φυτά. Τα περισσότερα από τα μικρόσωμα είδη προτιμούν ή αναπαράγονται σε νερά υφάλμυρα με αποτέλεσμα τα φυτά που θα επιλεχθούν να πρέπει να μπορούν να επιβιώσουν τουλάχιστον σε νερό με αλατότητα αντίστοιχη με αυτή των ζωοτόκων....

#8 krisos

krisos

  AQUAZONE POSTER

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 1.243 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:FA400(HAILEA)
  Tank Capacity 65lt
  ..σε αναζήτιση του επόμενου
 • Location:Χαλκίδα (Ευβοίας)
 • Interests:Muay thai,Ποδηλάσια ,Παρ.χοροι
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Ευβοίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 11:46

..συγχαρητηρια για το τρεξιμο που εκανες φιλε μου ! :(

#9 redbetta

redbetta

  AQUAZONE POSTER

 • Banned
 • 729 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:hailea 20lt,
  hailea 60lt,
  Elite 60lt,
  juwel 180lt
  700lt + 300lt sump DISCUS
 • Location:Αμφιαλη
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 12:10

Νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το στήσιμο ενός ελληνικού βιοτοπικού ενυδρείου. Σίγουρα υπάρχουν χομπίστες που το έχουν αποπειραθεί και έχουν πετύχει και αναπαραγωγές. Άρα δεν είναι δύσκολο να το αποπειραθεί κάποιος είτε με κουνουπόψαρο (παρόλο που δεν είναι γηγενές, είναι είδος που δε λείπει από κανένα ελληνικό υγροβιότοπο) είτε με άλλα είδη (γούργο, γκιζάνι κλπ) αλλά από αναπαραγωγές συν-χομπιστών.
Η συλλογή γόνου από τη φύση είναι πιο ευαίσθητο θέμα και θα χρειαζόταν κάποιες προϋποθέσεις πέρα από το γεγονός ότι απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα κάποιοι άνθρωποι με εμπειρία να μπορούσαν να δρομολογήσουν συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (ιχθυοκαλλιέργειας, βιολογίας κλπ) και το φόρουμ (ή το σύλλογο) για ελεγχόμενες αναπαραγωγές υπό εξαφάνιση ελληνικών ειδών. Να τεθεί δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η μεγάλη τεχνογνωσία, εμπειρία και αγάπη των ελλήνων χομπιστών στην υπηρεσία της επιστημονικής κοινότητας για την προστασία κάποιων ειδών. Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο...


Πολυ σωστα τα λες. Αντι για γονο θα ελεγα ενηλικα ψαρια παντα βεβαια σε συννενοηση με τους
αρμοδιους φορεις. Μιλησα για εμας μιας και ακουμε για απειλουμενα ειδη αλλα δεν ακουμε τι γινεται τελικα
για αυτα (μετρα προστασιας). Τα σημεια που ζουν αυτα τα ψαρια πρεπει να χαρακτηριστουν προστατευομενες
περιοχες. Στον Αχεροντα για παραδειγμα μπηκα με το φουσκωτο εγω και αλλοι 1000. Θα μπορουσαμε
να τον επισκευτουμε μονο περπατωντας στις οχθες. Αισθανομαι υπευθυνος για οτι συμβαινει
γυρω μου και φανταζομαι ολοι μας. Ας κανουμε οτι περναει απ το χερι μας.

#10 Χρήστος

Χρήστος

  OVER 4.000 Posts

 • Διακριθέντα Μέλη
 • 9.501 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:Αλλαγή
 • Location:Κρηνίδες Καβάλας
 • Interests:Πάρα πολλά αλλά πάνω από όλα η Ελλάδα
 • Ομάδα Aquazone:Διακεκριμένο μέλος
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Καβάλας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 12:26

Επειδή ασχολούμαι με την φύση (λάτρης φυσιοδίφης με τρέλα στης πεταλούδες και το υγρός στοιχείο) έχω μόνο να πω ότι είναι δύσκολο και επικίνδυνο για την φύση και το είδος να συλλέγουμε ψάρια από τα ελληνικά ποτάμια και λίμνες. Το μόνο που θα μπορούσα να προτείνω είναι να ασχοληθείτε με τα Ελληνικά gupy* δεν έχουν τους γνωστούς χρωματισμούς αλλά είναι μικρά δραστήρια και όμορφα.

Από υδρόβια ελληνικά φυτά έχουμε μπόλικα και πολλά για να διακοσμήσουμε το ενυδρείο μας.

Αν κάποιος βρει προσβάσιμη περιοχή με σπάνια ψάρια ή γαρίδες παρακαλώ να μην την αναφέρει διότι υπάρχουν ανά τον κόσμο και η κακοπροαίρετη (δεν αναφέρομε σε συγκεκριμένο άτομο αλλά γενικά μιλάω μην παρεξηγηθώ)


*Με ελληνικά gupy εννοώ τα gupy που έφεραν στην Ελλάδα πριν από δεκαετίες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τα οποία εδώ και γενιές προσαρμόστηκαν πλήρες στο κλήμα της Ελλάδας.


ΥΓ.
Σπύρο πολύ καλό ενημερωτικό ποστ :( :( , έτσι για να μην υποτιμάμε τον τόπο μας. :(

#11 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 22 Ιούλιος 2009 - 23:45

Ειχα κανει μια σκεψη κατα ποσο θα ηταν δυνατον να διατηρησουμε-πολλαπλασιασουμε καποια
απο αυτα τα ειδη (απειλουμενα προς εξαφανιση) σε ενυδρεια μας ισως. :hysterical:
Κουτο η μπορει να γινει? Αν γινεται υπαρχουν και αλλες προεκτασεις επι του θεματος.

Νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το στήσιμο ενός ελληνικού βιοτοπικού ενυδρείου.......

.....έχω μόνο να πω ότι είναι δύσκολο και επικίνδυνο για την φύση και το είδος να συλλέγουμε ψάρια από τα ελληνικά ποτάμια και λίμνες. Το μόνο που θα μπορούσα να προτείνω είναι να ασχοληθείτε με τα Ελληνικά gupy* ....
*Με ελληνικά gupy εννοώ τα gupy που έφεραν στην Ελλάδα πριν από δεκαετίες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τα οποία εδώ και γενιές προσαρμόστηκαν πλήρες στο κλήμα της Ελλάδας....

Συμφωνω απολυτα με το Χρηστο :( :( :hysterical:

Η αιτια που δημοσιευσα την ερευνα ειναι αυτο το θεμα : Greek River Tank

Και αυτο γιατι η "φροντιδα" που χρειαζονται αυτα τα ψαρια πρεπει να παρεχεται μονο απο ειδικους, (οπως θα διαβασετε παρακατω).
Και προστατευονται με νομους που απαγορευουν την περισσυλογη τους και κατοχη τους (ασχετα αν δεν εφαρμοζονται τις περιοσσοτερες φορες, ομως κατι μου λεει οτι σε ενα χομπυστα που θα προσπαθησει να περισυλλεξει τετοια ψαρια και πιαστει να το κανει, θα εφαρμοστει :( )

Επισης αλλη πληροφορια που μπορω να παρεχω ειναι οτι μετα απο μια προσπαθεια ενος φιλου να φιλοξενησει ελληνικα ψαρια (που τελικα τα απελευθερωσε αφου δεν μπορουσε τεχνικα και γνωσικα να τους παρεχει τις καταλληλες συνθηκες) και μετα απο επικοινωνια μου με συνεργατη του FISHBASE και IUCN RED LIST, Λεκτορα Ιχθυολογο του Αριστοτελειου Πανεπιστημιου, Δημητρα Μπομπορη (η οποια ειναι υπευθηνη για τις περισσοτερες πληροφοριες που αναρτηθηκαν για τα ελληνικα ψαρια στα fishbase και redlist) γραφτηκαν τα εξης e-mail.

Περισυλλογη καταδικασμενου γονου ψαριων απο γουρνα.‏
Από: Spyros Delta (spyr.......com)
Εστάλη: Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008 1:49:02 μμ
Προς: Lecturer Dimitra C. Bobori (bo........gr)
Χαιρεται.
Σας βρηκα μεσω του http://www.fishbase.gr και του http://ichthyology.bio.auth.gr/
Ειμαι ενας ενυδρειοφιλος που ειμαι απλο μελος και παρακολουθω φορουμ σχετικα με ενυδρεια.
Τις δυο τελευταιες μερες αναπτυχθηκε μια διαμαχη με αφορμη τη περισυλλογη 20 ατομων γονου ενος ψαριου στην Αλεξανδρουπολη απο περιοχη που απειληται με μολυνση κλπ.
Τα ψαρακια ηταν σε γουρνες που ειχαν αποκοπει απο το ποταμι, με πολυ πιθανο αποτελεσμα το θανατο τους.
Ο φιλος συνχομπιστας τα περισυνελλεξε με σκοπο να προσομοιωσει (οσο μπορει να γινει κατι τετοιο σε κλειστο συστημα) τον βιοτοπο τους σε χημεια νερου, θερμοκρασια και περιβαλλον και αν μπορεσει να τα μεγαλωσει τοσο οσο να μπορει να τα αφησει στον κυριως ποταμο.
Υπηρξαν αντιδρασεις απο αλλους χομπιστες οτι επεμβαινει στη φυση κλπ
Ο ιδιος επιβεβαιωσε οτι η περιοχη απειλειται με οικολογικη καταστροφη και τα ψαρακια ηταν καταδικασμενα.
Μπορειτε εσεις να μου δωσετε την εγκυρη αποψη σας, αν επιτρεπεται να γινεται μια τετοια κινηση και αν μπορει ενας χομπιστας (με την καταλληλη υποδομη και γνωση) να βοηθησει σε τετοιες καταστασεις ισως και ειδη που απειλουνται με εξαφανιση.
Πως θα μπορουσε αληθεια να βοηθησει ενας ενυδρειοφιλος?
Αν γινεται να κοινοποιησω την θεση σας θα ηταν χρησιμο ή αν θελετε μπορειτε να στειλετε ενα μηνυμα εσεις.
Το θεμα βρισκεται εδω http://www.........
Ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση οποια και αν ειναι.
Με εκτιμηση
Σπυρος Δελτα (delta66).

Απαντηση:

Re: Περισυλλογη καταδικασμενου γονου ψαριων απο γουρνα.‏
Από: Dimitra Bobori (bo........gr)
Εστάλη: Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008 5:34:33 μμ
Προς: Spyros Delta (spyr.........com)
Σπυρο για να πάρει κανείς επίσημη θέση και να μπορεί να τεκμηριώσει την άποψή του θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των γεγονότων και κυρίως της κατάστασης που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Φυσικά το σημαντικότερο είναι να γνωρίζει κανείς το είδος του ψαριού, την κατάσταση του πληθυσμού του (τοπικά και σε επίπεδο χώρας), τους κινδύνους που πιθανόν διατρέχει και από τι απειλείται. Μη γνωρίζοντας λοιπόν όλα αυτά δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Αν πρόκειται για το κουνουπόψαρο που αναφέρεται στην ιστοσελίδα που μου έστειλες φυσικά και δεν αξίζει ο κόπος να το συζητάμε.
Αν πρόκειται για γόνο καποιου ενδειμικού είδους φυσικά και οι χειρισμοί πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και κάτω από συγκεκριμένη καθοδήση.
Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι τέτοιες ενέργεις πρέπει να γίνονται αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό. Εναλλακτικά ο φίλος σου θα μπορούσε να πάρει το γόνο και να τον μεταφέρει στο ποτάμι απ΄οπου λεει ότι είχαν αποκοπεί αυτές οι νερολακούβες και να τα επελευθερώσει σε πιο ασφαλές περιβαλλον, στο φυσικό τους σύστημα. Είμαι ομως απόλυτα κατηγορηματική ότι δεν μπορούμε να αποκόβουμε ολόκληρο τον πληθυσμό από ένα σύστημα για να τον μεταφέρουμε σε ενυδρείο.
Φιλικά
Δήμητρα


Αυτή το μήνυμα έχει επεξεργαστεί από delta66: 22 Ιούλιος 2009 - 23:47


#12 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

  OVER 4.000 Posts

 • Διακριθέντα Μέλη
 • 9.345 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:Ένα άδειο ενυδρείο 1000lt και χιλιάδες αναμνήσεις....
 • Location:Αθήνα
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 23 Ιούλιος 2009 - 06:05

:( :( :(

#13 redbetta

redbetta

  AQUAZONE POSTER

 • Banned
 • 729 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:hailea 20lt,
  hailea 60lt,
  Elite 60lt,
  juwel 180lt
  700lt + 300lt sump DISCUS
 • Location:Αμφιαλη
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 23 Ιούλιος 2009 - 09:15

Συμφωνω απολυτα με το Χρηστο :( :( :hysterical:

Η αιτια που δημοσιευσα την ερευνα ειναι αυτο το θεμα : Greek River Tank

Και αυτο γιατι η "φροντιδα" που χρειαζονται αυτα τα ψαρια πρεπει να παρεχεται μονο απο ειδικους, (οπως θα διαβασετε παρακατω).
Και προστατευονται με νομους που απαγορευουν την περισσυλογη τους και κατοχη τους (ασχετα αν δεν εφαρμοζονται τις περιοσσοτερες φορες, ομως κατι μου λεει οτι σε ενα χομπυστα που θα προσπαθησει να περισυλλεξει τετοια ψαρια και πιαστει να το κανει, θα εφαρμοστει :( )

Επισης αλλη πληροφορια που μπορω να παρεχω ειναι οτι μετα απο μια προσπαθεια ενος φιλου να φιλοξενησει ελληνικα ψαρια (που τελικα τα απελευθερωσε αφου δεν μπορουσε τεχνικα και γνωσικα να τους παρεχει τις καταλληλες συνθηκες) και μετα απο επικοινωνια μου με συνεργατη του FISHBASE και IUCN RED LIST, Λεκτορα Ιχθυολογο του Αριστοτελειου Πανεπιστημιου, Δημητρα Μπομπορη (η οποια ειναι υπευθηνη για τις περισσοτερες πληροφοριες που αναρτηθηκαν για τα ελληνικα ψαρια στα fishbase και redlist) γραφτηκαν τα εξης e-mail.


Καλημερα .
Δεν περασε ποτε απ το μυαλο μου αυθαιρετη περισυλλογη ουτε πρεπει και σε κανεναν αλλο.
Αυτο θα ηταν καταστροφικο.
Χαιρομαι γιατι αυτο που σκεφτηκα το εχετε ηδη ψαξει.
Φαντασηικα απλα μια φιλοξενια, σε συλλογικο επιπεδο και σε συνεργασια με τους αρμοδιους
παντα φορεις, καποιων ειδων προς εξαφανιση, με την συμμετοχη ισως της πολιτειας και
εννοω καποιας επιδοτησης, ισως, προκειμενου να σωθουν και να επιστραφουν αυτα
στον τοπο τους.
Εγω παντως καλυφθηκα απο τα στοιχεια που εδωσες. :hysterical:

#14 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 23 Ιούλιος 2009 - 16:33

Καλημερα .
Δεν περασε ποτε απ το μυαλο μου αυθαιρετη περισυλλογη ουτε πρεπει και σε κανεναν αλλο.
Αυτο θα ηταν καταστροφικο....

:(
Παντα μιλαμε για ψαρια που απειλουνται με εξαφανιση.
Καλο ειναι να ξερουμε λοιπον τι "ψαρευουμε"

Αυτή το μήνυμα έχει επεξεργαστεί από delta66: 23 Ιούλιος 2009 - 16:35


#15 Nitrogenase

Nitrogenase

  A.......

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 42 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Location:Αττική
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 11 Αύγουστος 2009 - 00:36

Συγχαρητήρια για το post delta66 !!!

Το θέμα που έχετε ανοίξει είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και με έχει απασχολήσει πολύ, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
Μάλιστα τους τελευταίους 2 μήνες είχα την τύχη να συμμετέχω σε ένα ερευνητικό ταξίδι στα ποτάμια όλης της Ελλάδας . Μέσα από αυτό το ταξίδι, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω από κοντά την κατάσταση της ποτάμιας ιχθυοπανίδας μας.
Καταρχάς θα ήθελα να πω δεν συμφωνώ με την συλλογή αγρίων ψαριών για ενυδρειακή χρήση από τα συστήματα των ποταμών. Τουλάχιστον προς το παρόν…
Και ο λόγος είναι ότι τα ψάρια που ζουν στα εσωτερικά ύδατα (υπάρχουν περιπτώσεις και για την θάλασσα…) είναι συνήθως απομονωμένα από άλλα είδη που ζουν σε άλλα συστήματα (ρυάκια ,ποτάμια λίμνες κτλ). Το Pelasgus laconicus για παράδειγμα βρίσκεται στα ποτάμια της Νότιας Πελοποννήσου και είναι απομονωμένο από το Pelasgus epiroticus . Ο λόγος φυσικά που δημιουργήθηκαν δυο (ή παραπάνω) διαφορετικά είδη είναι η γενετική απομόνωση (χιλιάδων ετών ή και περισσότερο, κάποιες φορές). Σκεφτείτε λοιπόν τι καταστροφικό θα ήταν αν έπαιρνε κάποιος μερικά ψαράκια από ένα σύστημα που είναι απομονωμένο για αιώνες , τα αναπαρήγαγε και -από άγνοια- όταν δεν θα τα ήθελε να τα απελευθέρωνε σε ένα άλλο σύστημα.
Τα σενάρια είναι πολλά παραθέτω μερικά από αυτά :
Για παράδειγμα αν υπήρχε ένα συγγενικό είδος το οποίο έχει πρόσφατα δημιουργηθεί από το παλαιότερο – εισαχθέν (πιθανός να μοιάζουν και πολύ στα μάτια ενός μη ειδικού) , τότε θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υβριδίσει σχηματίζοντας γονίμους απογόνους στο σύστημα. (από τα χειρότερα σενάρια )
Αν είναι περισσότερο καιρό γενετικός απομονωμένα τα δυο συγγενικά είδη, και το γενετικό τους υλικό διαφέρει περισσότερο (η εξωτερική εμφάνιση και εδώ πολλές φορές δεν παίζει σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιο φαινότυπο…), πιθανός και πάλι να υβρίδιζαν δίνοντας στείρους απογόνους . Ασκώντας ακόμα και με αυτόν τον τρόπο μια μορφή πίεσης στο γηγενές πληθυσμό.
Τέλος αν το εισαχθέν είδος δεν έχει μεγάλη γενετική συγγένεια με τα αυτόχθονα είδη και θεωρητικά δεν υπήρχε πιθανότητα διασταύρωσης μεταξύ τους, θα μπορούσε να επηρεάσει τους πληθυσμούς με άλλους τρόπους . Ένα παράδειγμα είναι ο ανταγωνισμός για την τροφή (η για άλλους πόρους πχ καταφύγιο κτλ) η θα μπορούσε ακόμα να είναι και θηρευτής του.
Να αναφέρω πολύ επιγραμματικά και την πιθανότητα εισαγωγής στο σύστημα ασθενειών, βακτηριών , μυκήτων κτλ.
Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και δεν θα ήθελα να φανώ κουραστικός . Πάντως όπως συμβαίνει και με διάφορα άλλα είδη ζώων (και φυτών) δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να απελευθερώνουμε ζωντανούς οργανισμούς που έχουμε εκθρέψει πίσω στην φύση. Ακόμα και αν είμαστε σίγουροι ότι τα είδη αυτά υπάρχουν στο οικοσύστημα που τα απελευθερώνουμε.
Έτσι λοιπόν συνοψίζοντας θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα πριν αρχίσουμε να συλλέγουμε και να εκτρέφουμε αυτά τα ψαράκια στα ενυδρεία μας .τόσο τουλάχιστον ώστε καταγραφούν και αξιολογηθούν όλα τα είδη και οι απομονωμένοι πληθυσμοί των ειδών αυτών. (κάποιοι χρησιμοποιούν όρους όπως πχ ποικιλία , υποείδος κτλ)
Σας στέλνω μια φωτογραφία από ένα ψαράκι που συνάντησα πολλές φορές στα Ελληνικά ποτάμια πρόκειται για το Lepomis gibbosus . Πρόκειται για ένα ενδημικό είδος της νότιας Αμερικής . Από το τέλος του προηγούμενου αιώνα έγιναν εκτεταμένες εισαγωγές στην Ευρώπη (σαν διακοσμητικό ψάρι ενυδρείου) .Έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη , από την Πορτογαλία μέχρι την νότια Ουκρανία. Στην Ελλάδα είναι το έβδομο πιο διαδεδομένο εισαχθέν είδος , διαβιώνοντας σε 10 μεγάλες υδρολογικές λεκάνες (π Εβρος , Λ Καστοριάς , π Νέστος , π Αλιάκμονας , π Αχελώος κ.α) (Economou et al 2007). Έχει βρεθεί και σε εκβολικά συστήματα με αλατότητα μεχρι 18,2%ο . Ζει μέχρι οκτώ χρόνια και φτάνει σε μήκος τα 30cm TL (Kottelat & Freyhot 2007).

Συνημμένες Μικρογραφίες

 • Lepomis_gibbosus.JPG


#16 delta66

delta66

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 14.446 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Δεν απαντώ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Εκτός Ελλάδας
 • Χώρα:Brazil

Καταχωρήθηκε 11 Αύγουστος 2009 - 01:04

Πολυ χρησιμες οι πληροφοριες που δινεις και μαλιστα απλα, κατανοητα και με επιχειρηματα.
Ευχαριστουμε.
:D

#17 stav

stav

  ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΛΟΣ

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 2.908 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:κοινωνικο ενυδρειο 120 λιτρα με endlers και ramshorns snails
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Θεσσαλονίκης
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 11 Αύγουστος 2009 - 07:39

Θα ηθελα να ευχαριστησω τον Σπυρο για ολα αυτα τα χρησιμα που βρηκε και μας παραθεσε,αλλα
και ολους σας για την πολυ ενημερωτικη συζητηση που κανετε.

#18 Χρήστος 96

Χρήστος 96

  AQUAZONE WRITER

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 1.504 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:1 ενυδρείο 120 λίτρα κοινωνικό
  1 ενυδρείο 20 λίτρα γαριδάδικο με yellow fire hi-grade
  1 ενυδρείο 20 λίτρα γαριδάδικο με blue velvet-blue dream
  1 γλαστρολίμνη 150 λίτρα με χρυσόψαρα R.I.P
  1 ενυδρείο 15 λίτρα μόνο με φυτά και κυρίως moss σαν φυτώριο
  και διάφορα άλλα δοχεία και γυάλες για καραντίνες κτλ
 • Location:αλεξάνδρεια
 • Interests:Ενυδρεία,μοντελισμός-rc,ψάρεμα,κυνήγι
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Ημαθίας
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 16 Αύγουστος 2009 - 16:20

συγχαρητηρια για τις πληροφοριες και για τον κοπο σου

#19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  OVER 4.000 Posts

 • Διακριθέντα Μέλη
 • 13.395 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:Λίγα .
 • Location:ΑΙΓΑΛΕΩ
 • Interests:AQUAZONE
 • Ομάδα Aquazone:Διακεκριμένο μέλος
 • Εμπειρία:Σχετικά καλή
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Αύγουστος 2009 - 10:16

Συγχαρητήρια για το post delta66 !!!

Το θέμα που έχετε ανοίξει είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και με έχει απασχολήσει πολύ, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
Μάλιστα τους τελευταίους 2 μήνες είχα την τύχη να συμμετέχω σε ένα ερευνητικό ταξίδι στα ποτάμια όλης της Ελλάδας . Μέσα από αυτό το ταξίδι, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω από κοντά την κατάσταση της ποτάμιας ιχθυοπανίδας μας.
Καταρχάς θα ήθελα να πω δεν συμφωνώ με την συλλογή αγρίων ψαριών για ενυδρειακή χρήση από τα συστήματα των ποταμών. Τουλάχιστον προς το παρόν…
Και ο λόγος είναι ότι τα ψάρια που ζουν στα εσωτερικά ύδατα (υπάρχουν περιπτώσεις και για την θάλασσα…) είναι συνήθως απομονωμένα από άλλα είδη που ζουν σε άλλα συστήματα (ρυάκια ,ποτάμια λίμνες κτλ). Το Pelasgus laconicus για παράδειγμα βρίσκεται στα ποτάμια της Νότιας Πελοποννήσου και είναι απομονωμένο από το Pelasgus epiroticus . Ο λόγος φυσικά που δημιουργήθηκαν δυο (ή παραπάνω) διαφορετικά είδη είναι η γενετική απομόνωση (χιλιάδων ετών ή και περισσότερο, κάποιες φορές). Σκεφτείτε λοιπόν τι καταστροφικό θα ήταν αν έπαιρνε κάποιος μερικά ψαράκια από ένα σύστημα που είναι απομονωμένο για αιώνες , τα αναπαρήγαγε και -από άγνοια- όταν δεν θα τα ήθελε να τα απελευθέρωνε σε ένα άλλο σύστημα.
Τα σενάρια είναι πολλά παραθέτω μερικά από αυτά :
Για παράδειγμα αν υπήρχε ένα συγγενικό είδος το οποίο έχει πρόσφατα δημιουργηθεί από το παλαιότερο – εισαχθέν (πιθανός να μοιάζουν και πολύ στα μάτια ενός μη ειδικού) , τότε θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υβριδίσει σχηματίζοντας γονίμους απογόνους στο σύστημα. (από τα χειρότερα σενάρια )
Αν είναι περισσότερο καιρό γενετικός απομονωμένα τα δυο συγγενικά είδη, και το γενετικό τους υλικό διαφέρει περισσότερο (η εξωτερική εμφάνιση και εδώ πολλές φορές δεν παίζει σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιο φαινότυπο…), πιθανός και πάλι να υβρίδιζαν δίνοντας στείρους απογόνους . Ασκώντας ακόμα και με αυτόν τον τρόπο μια μορφή πίεσης στο γηγενές πληθυσμό.
Τέλος αν το εισαχθέν είδος δεν έχει μεγάλη γενετική συγγένεια με τα αυτόχθονα είδη και θεωρητικά δεν υπήρχε πιθανότητα διασταύρωσης μεταξύ τους, θα μπορούσε να επηρεάσει τους πληθυσμούς με άλλους τρόπους . Ένα παράδειγμα είναι ο ανταγωνισμός για την τροφή (η για άλλους πόρους πχ καταφύγιο κτλ) η θα μπορούσε ακόμα να είναι και θηρευτής του.
Να αναφέρω πολύ επιγραμματικά και την πιθανότητα εισαγωγής στο σύστημα ασθενειών, βακτηριών , μυκήτων κτλ.
Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και δεν θα ήθελα να φανώ κουραστικός . Πάντως όπως συμβαίνει και με διάφορα άλλα είδη ζώων (και φυτών) δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να απελευθερώνουμε ζωντανούς οργανισμούς που έχουμε εκθρέψει πίσω στην φύση. Ακόμα και αν είμαστε σίγουροι ότι τα είδη αυτά υπάρχουν στο οικοσύστημα που τα απελευθερώνουμε.
Έτσι λοιπόν συνοψίζοντας θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα πριν αρχίσουμε να συλλέγουμε και να εκτρέφουμε αυτά τα ψαράκια στα ενυδρεία μας .τόσο τουλάχιστον ώστε καταγραφούν και αξιολογηθούν όλα τα είδη και οι απομονωμένοι πληθυσμοί των ειδών αυτών. (κάποιοι χρησιμοποιούν όρους όπως πχ ποικιλία , υποείδος κτλ)
Σας στέλνω μια φωτογραφία από ένα ψαράκι που συνάντησα πολλές φορές στα Ελληνικά ποτάμια πρόκειται για το Lepomis gibbosus . Πρόκειται για ένα ενδημικό είδος της νότιας Αμερικής . Από το τέλος του προηγούμενου αιώνα έγιναν εκτεταμένες εισαγωγές στην Ευρώπη (σαν διακοσμητικό ψάρι ενυδρείου) .Έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη , από την Πορτογαλία μέχρι την νότια Ουκρανία. Στην Ελλάδα είναι το έβδομο πιο διαδεδομένο εισαχθέν είδος , διαβιώνοντας σε 10 μεγάλες υδρολογικές λεκάνες (π Εβρος , Λ Καστοριάς , π Νέστος , π Αλιάκμονας , π Αχελώος κ.α) (Economou et al 2007). Έχει βρεθεί και σε εκβολικά συστήματα με αλατότητα μεχρι 18,2%ο . Ζει μέχρι οκτώ χρόνια και φτάνει σε μήκος τα 30cm TL (Kottelat & Freyhot 2007).

:( :( :(

#20 nikoloutso

nikoloutso

  OVER 4.000 Posts

 • Mέλη με δικαίωμα ψήφου
 • 10.133 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:'Ανδρας
 • Τα Ενυδρεία μου:-950ltr Αλμύρα
 • Location:Χαϊδάρι
 • Εμπειρία:Δεν απαντώ
 • Νομός:Αττικής
 • Χώρα:Hellas

Καταχωρήθηκε 22 Αύγουστος 2009 - 13:58

..συγχαρητηρια για το τρεξιμο που εκανες φιλε μου ! :(


Λαθος το είπες..... το σωστό είναι

..συγχαρητηρια για το τρεξιμο που ακόμα μια φορά εκανες φιλε μου ! :(

:(
0 Χρήστης (ες) διαβάζουν αυτό το θέμα

0 Μέλη, 0 Επισκέπτες, 0 Ανώνυμοι Χρήστες