Jump to content

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ


Recommended Posts

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Μικρόβια – Βακτήρια:

Συνήθως όταν γίνεται λόγος για μικρόβια μας έρχεται στο μυαλό η παθογόνος δράση τους Εκτός όμως από τα παθογόνα μικρόβια που είναι ούτως ή άλλως ειδικές περιπτώσεις μικροοργανισμών υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος τέτοιων οργανισμών που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία των οικοσυστημάτων του νερού(όπως άλλωστε και των χερσαίων).

Πρόκειται για τα αποσυνθετικά βακτήρια δηλαδή για τους μικροοργανισμούς που αποκτούν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζήσουν με την οξείδωση της οργανικής ύλης. Χωρίς τα βακτήρια αυτά το περιβάλλον θα ήταν πλήρες από πτώματα και απεκκρίματα. Στην περίπτωση αυτή θα έμενε μόνο η απλή χημική οξείδωση που ούτως ή άλλως ενεργεί επί της οργανικής ύλης η οποία όμως είναι πολύ αργή διαδικασία. Tα περισσότερα από τα βακτήρια αυτά είναι αερόβια χρειάζονται δηλαδή οξυγόνο για την διαδικασία της οξείδωσης ενώ ένα μικρό μέρος είναι τα αναερόβια που ζουν στην απουσία του οξυγόνου.

Tα αποσυνθετικά βακτήρια επεμβαίνουν σε διάφορα σημεία των κύκλων των στοιχείων στο ενυδρειακο περιβάλλον Π.χ. το βακτήριο Nitrosomonas οξειδώνει την αμμωνία σε νιτρώδη και στη συνέχεια το βακτήριο Nitrobacter τα νιτρώδη σε νιτρικά, η Beggiatoa οξειδώνει το υδρόθειο σε στοιχειακό θείο ενώ ο Thiobacillus το στοιχειακό θείο σε θειικά κλπ.

Mιά σημαντική πλευρά της λειτουργίας των βακτηρίων στο ενυδρειακο περιβάλλον είναι αυτή της ανοργανοποίησης: Πολλά στοιχεία είναι δεσμευμένα σε οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε "νεκρό υλικό". H δράση των βακτηρίων μετατρέπει τις οργανικές αυτές ενώσεις σε ανόργανα άλατα (Νιτρικά, Φωσφορικά κλπ) που είναι απαραίτητα και για την ανάπτυξη των φυτών.

Πολλοί μικροί οργανισμοί τρέφονται με την βακτηριακή βιομάζα δηλαδή με ζωντανά βακτηριακά κύτταρα τα οποία είναι από θρεπτική άποψη ανώτερα από ορισμένες μορφές νεκρής οργανικής ύλης.

Ακόμα έχει παρατηρηθεί ότι η προσθήκη γλυκόζης επίσης επηρεάζει θετικά τα βακτήρια.

Ετεροτροφικα βακτήρια:

Τα ετεροτροφικα είναι η αρχή της βιολογίας του ενυδρείου μας και όχι η αμμωνία. Άλλο ο κύκλος του αζώτου και άλλο η βιολογία. Ο κύκλος του αζώτου είναι μέρος της βιολογίας αλλά όχι όλη η βιολογία μας. Τα ετεροτροφικα βακτήρια και μικροοργανισμοί μετατρέπουν την ουρία, οργανικά, ανόργανα, λιπίδια κτλ σε αμμωνία και ξεκινά ο κύκλος του αζώτου Από την στιγμή που οι διάφορες ουσίες συσσωρεύονται και δεν υπάρχουν τα βακτηρίδια να της σπάσουν μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος, έχουμε προβλήματα. Υπάρχει μια "συγκέντρωση" κάποιων ουσιών δηλαδή στο ενυδρείο που προκαλούν αρκετή δυσφορία στα ζωντανά γιατί δεν έχουν αναπτυχτεί ακόμα τα ετεροτροφικα. Οπότε πρέπει να δώσουμε στο ενυδρείο μας μια εξομοίωση του πλήρη βιολογικού κύκλου για να μπορούμε να πούμε ότι το ενυδρείο μας είναι ώριμο.

ΡΗ ΝΗ4 και ΝΗ3:

Το Αμμώνιο (NH4) είναι το κύριο απόβλητο των ψαριών. 80 % αποβάλλεται μέσω των βραγχίων, 20 % μέσω της πεπτικής οδού. Το Αμμώνιο αποτελεί δείκτη μόλυνσης στην υγιεινή, παρόλα αυτά, είναι σχετικά αβλαβές. Όταν διαλύεται στο νερό, το αβλαβές αμμώνιο (NH4) βρίσκεται σε ισορροπία με την Αμμωνία (NH3) η οποία είναι τοξική για τα ψάρια. Σε pH 7, η πλειονότητα είναι Αμμώνιο (NH4). Σε υψηλότερες όμως τιμές pH, μειώνεται η περιεκτικότητα σε Αμμώνιο (NH4) και αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Αμμωνία (NH3). Σε φάση στρωσίματος η τέλεια νιτροποίηση παρατηρήθηκε στο Ph 8 η οποία ρίχνει σταδιακά το Ph με την πάροδο του χρόνου.

Εν τέλη η Αμμωνία μπορεί να περάσει μέσα από τα κυτταρικά τοιχώματα τόσο εύκολα όσο το Οξυγόνο και το διοξείδιο του κάθε ψαριού. Αν παρατηρηθεί μεγάλη εισροή Αμμωνίας στα κύτταρα, η τιμή του pH μέσα στο υγρό του κυττάρου αυξάνεται τόσο πολύ που αναστέλλονται οι ζωτικές λειτουργίες. Η Αμμωνία καταστρέφει τα βράγχια, το αίμα και τα νεύρα των ψαριών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μόλυνσης με Αμμώνιο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό με τιμή pH κάτω από 7. Το βέλτιστο είναι να μην ανιχνεύεται ούτε Αμμώνιο ούτε Αμμωνία.

Θερμοκρασία:

Η ιδανική θερμοκρασία νιτροποίησης κυμαίνεται μεταξύ 28-36 C.

Σε μεγάλες θερμοκρασίες ο μεταβολισμός είναι ταχύτερος άρα και οι ανάγκες για τροφή και οξυγόνο. H ανάπτυξη και γενετική ωρίμανση είναι επίσης ταχύτερες σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η βακτηριακή αποικοδόμηση είναι βραδεία, επιταχύνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες (μεγαλύτερες από 40οC) ορισμένα μόνο είδη βακτηρίων (θερμόφιλα) μπορούν να επιτελέσουν όλο τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους.

Οξυγόνο:

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των βακτηρίων και για να λειτουργήσουν τα βακτήρια χρειάζονται τουλάχιστο 2 με 4 mg O2/l.

H ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου επηρεάζεται από φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες. Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσής του είναι η διάχυση από την επιφάνεια του νερού, η φωτοσύνθεση και κυρίως η δράση του αέρα και των ρευμάτων που μέσω της ανάδευσης των επιφανειακών στρωμάτων του νερού δημιουργούν κορεσμό του ύδατος με οξυγόνο. Mείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου επέρχεται λόγω της αναπνοής των οργανισμών και λόγω της οξείδωσης οργανικών ουσιών είτε με απλές χημικές αντιδράσεις είτε με βακτηριακή δραστηριότητα. Ακόμη η μεγάλη θερμοκρασία και η αυξημένη αλατότητα οδηγούν σε μείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου.

H μεγάλη πλειονότητα των ζωντανών οργανισμών έχει ανάγκη οξυγόνου για την επιτέλεση των βιολογικών λειτουργιών. Όμως, η ποσότητα του οξυγόνου που τους είναι απαραίτητο διαφέρει από είδος σε είδος, όπως επίσης και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα και η παρουσία διαφόρων ειδών ρύπων. Eτσι, οι αυξομειώσεις της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε διάφορα είδη οργανισμών. Για παράδειγμα, τα ζώα είναι πιο ευαίσθητα από τα φυτά σε έλλειψη οξυγόνου, ενώ υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά το γλυκογόνο ως πηγή οξυγόνου για μικρά χρονικά διαστήματα.

Kαι άλλοι οργανισμοί είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το θείο από το υδρόθειο το οποίο συμβαίνει όταν όλο το οξυγόνο καταναλώνεται από τα βακτήρια. Aνοξικές ή υποξικές περιοχές είναι ένα πρόβλημα σε μια αυξανόμενη ανάγκη οξυγόνου στο βυθό που τελικά καταλήγει σε μια μαζική θνησιμότητα μεγάλης διάστασης. Επίσης η εισροή υψηλού οργανικού φορτίου μπορεί να παρατηρηθεί περιορισμένη ανοξία στο βυθό ο οποίος στερείται μακροπανιδικών οργανισμών.

Φωτισμός:

Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί θανατηφόρο επίδραση επί των βακτηρίων, αυτή η ακτινοβολία στο θαλάσσιο περιβάλλον απορροφάται ταχύτατα στο επιφανειακό στρώμα.

Η παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το μικροβιολογικό ινστιτούτο του Αμβούργου.

1. Το φώς φρενάρει την ικανότητα των nitrobacter έως την πλήρες αδρανοποίηση

2. Η αδρανοποίηση συνεχίζει να υφίσταται και μετά από το κλείσιμο του φωτός και κρατάει σχεδόν τόσο ώση ώρα τα βακτήρια βρίσκονταν κάτω από την επήρεια του φωτός.

3. Τα nitrobacter αρχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά είδη από τα 200 Lux και πάνω

4. το φώς που τα επηρεάζει πιο πολλή κυμαίνεται μεταξύ 366-436nm

5. το τέρμα κόκκινο φως δεν τα επηρεάζει καθόλου

6.Με συνεχή ασταμάτητο φωτισμό όπως και με έντονο φωτισμό τα βακτήρια νεκρώνονται. Παράδειγμα 4 ώρες >54000 Lux ή 15 μέρες πάνω από 10000 Lux.

7. Παρόμοιες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν και στα Nitrosomonas

ΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ:

Α) Μπόλιασμα βιολογικού υλικού από ήδη στρωμένο ενυδρείο.

Β) Χρήση αμμωνίας

Γ) Χρήση τροφής

Δ) Χρήση ζωντανών βακτηρίων

Ε) Χρήση ψαριών

Ζ) Αφήνοντας τον χρόνο να κάνει την όλη διαδικασία στρωσίματος χωρίς παρεμβάσεις.

Όσο αφορά τις διάφορες μεθόδους στρωσίματος μπορούν να ακολουθηθούν σε συνδυασμό αλλά πάντα με συνεχές μετρήσεις ειδικά της ΝΗ4, ΝΗ3,ΝΟ2, ΝΟ3.Επίσης καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία , το ΡΗ και ο φωτισμός.

Όποια μέθοδο και αν ακολουθηθεί το ενυδρείο δεν εννοείτε στρωμένο από την πρώτη ημέρα σε καμία από τις περιπτώσεις αλλά ας δούμε αναλυτικότερα τα παραπάνω.

Α) Το μπόλιασμα:

Για τους ποιο πολλούς συνχομπιστες θεωρείτε ως ο πλέον καλύτερος τρόπος στρωσίματος του ενυδρείου για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν ήδη αποικίες ώριμες στα φίλτρα μας για να λειτουργήσουν άμεσα χωρίς κάποια αναμονή ως προς την ολοκλήρωση της αποίκησης αυτών. Μετά από ανάγνωση πολλών απόψεων κατέληξα στο ότι η αλήθεια είναι κάπου στην μέση, δηλαδή ναι μεν έχουμε άμεση εκκίνηση του φίλτρου αλλά το όλο ενυδρείο και υπόστρωμα ακόμα είναι ανώριμο να δεχθεί μια πλήρη ιχθιοφορτιση .Οπότε οι μετρήσεις είναι πάντα απαραίτητες και πάντα μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τα ψάρια μας. Επίσης το μπόλι πρέπει να γνωρίζουμε καλά από πού προέρχεται, εάν έχουν υπάρξει περιστατικά ασθενειών η κάποιον ανωμαλιών.

Β) Με χρήση αμμωνίας:

Λόγο το ότι τα Βακτήρια τρέφονται με Αμμωνία προσθέτουμε ζωντανά βακτήρια σε συνδυασμό με Αμμωνία για να ενθαρρύνουμε μια ποιο γρήγορη ανάπτυξη αυτών. Η χρήση Αμμωνίας θεωρητικά έχει το θετικό σε σχέση με την τροφή ότι δεν δημιουργούνται παθογόνοι οργανισμοί, μύκητες βλαβεροί για τα ψάρια μας σε σχέση με τις τροφές, αλλά μετά από πολλές ανταλλαγές απόψεων υπάρχουν δεδομένα που λένε πως δεν είναι μόνο ο κύκλος του Αζώτου που πρέπει να ολοκληρωθεί αλλά και άλλοι παράγοντες όπως τα ετεροτροφικα, πρωτόζωα μύκητες, μικρό άλγη, Archaea, που παίζουν βασικό ρόλο στην γενική βιολογία του ενυδρείου διότι διασπούν την πρωτεΐνη σε αμινοξέα και σε τελική φάση σε ΝΗ3 κα μετά ανάλογα με το ΡΗ μετατρέπετε το ΝΗ3 σε ΝΗ4. Χρειάζεται δηλαδή και η τροφή στο ενυδρείο διότι η τροφή περιέχει ως γνωστό πρωτεΐνη .

Για κάποιους χομπιστες όμως θεωρούν την προσθήκη αμμωνίας ως πιο ασφαλής μέθοδος γιατί την θεωρούν πιο ελεγχόμενη και από τις εμπειρίες τους είναι ευχαριστημένοι και χωρίς λεγόμενες απόλυες ψαριών. Η φαρμακευτική αμμωνία (ειδικά η συσκευασμένη) έχει συγκέντρωση (συνήθως γύρω στο 10%). Θεωρείτε ιδανικό είναι να τη διατηρείς στα 4 ppm για την ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας. Έτσι, με δ/μα 10% χρειάζεται 4cc/100lt για επίτευξη 4mg/lt (ppm) - χημεία Δέσμης Γ Λυκείου, κεφάλαιο "διαλύματα".

Γ) Με χρήση τροφής:

Όπως προαναφέραμε στην χρήση με Αμμωνία η τροφή στο στρώσιμο ενός ενυδρείου θεωρείτε ότι και αυτή έχει τα υπέρ και τα κατά αν και οι απόψεις διίσταστε. Το σίγουρο είναι πως είναι η πλέον χρησιμοποιημένη μέθοδος απτούς παλαιότερους έως και τους αρχάριους και σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται η ενίσχυση καθημερινά με ζωντανά βακτήρια. Η τροφή αρχίζει να αποσυντίθεται σε πρώτο βαθμό σε Αμμωνία τα οποία βακτήρια κάνουν χρήση για να πολλαπλασιαστούν σιγά σιγά.

Δ) Με χρήση ζωντανών βακτηρίων:

Αυτό που έχει παρατηρηθεί έμπρακτα με την μονό χρήση βακτηρίων είναι η μερικώς επιτάχυνση του στρωσίματος του ενυδρείου πάντα σε συνδυασμό με Αμμωνία η τροφή. Κάποια σεβάσματα μάλιστα παροτρύνουν την άμεση τοποθέτηση ψαριών στο ενυδρείο εντως 24 ωρών με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το σίγουρο και σε αυτή την περίπτωση είναι πως το ενυδρείο δεν μπορεί ποτέ να είναι στρωμένο μέσα σε τόσο μικρό διάστημα και δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη ιχθυοφορτιση, τα ψάρια έχουν πολλές φορές άσχημες συνέπειες ως προς το βιός και σίγουρα δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος πως και η μέθοδος αυτή είναι σίγουρα 100% ανώδυνη ως προς αυτά συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση οι μετρήσεις είναι απόλυτα χρήσιμες.

Ε) Με χρήση ψαριών:

Η χρήση τους σίγουρα πρέπει να γίνεται με φειδώ, πολλές μετρήσεις και να προσπαθούμε να κρατάμε πάντα ανεκτά επίπεδα ΝΗ4,ΝΟ2, ΝΟ3 κάνοντας συχνές αλλαγές του νερού ελέγχοντας το ΡΗ να είναι κάτω του 7 .

Ζ) Αφήνοντας τον χρόνο να κάνει την όλη διαδικασία ωρίμανσης:

Η μέθοδος αυτή είναι να αφήσουμε το ενυδρείο στους 28 με 36 βαθμούς χωρίς κάποια παρέμβαση και να το αφήσουμε τουλάχιστον για 2 εβδομάδες να τρέχει.

Μετά σιγά σιγά να προσθέσουμε ένα ψάρι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ:

Αυτό που συμπεραίνω είναι πως σε κάθε περίπτωση τα ψάρια θα πρέπει να μπουν τουλάχιστον μετά από δυο εβδομάδες για να είμαστε εν μέρη σίγουρη και πάλι με φειδώ όχι πολλά ψάρια, ανάλογα με το μέγεθος τους και την μόλυνση που μπορούν να προκαλούν σε ανάλογα λίτρα ενυδρείου, με καθημερινές μετρήσεις και ανάλογες αλλαγές νερού για να κρατάμε πάντα χαμηλά ΝΗ4,ΝΟ2. Σε αυτές τις δυο νεκρές εβδομάδες χωρίς ψάρια μπορούμε να ρίχνουμε ζωντανά βακτήρια για να υποβοηθήσουμε την όλη επιτάχυνση της διαδικασίας στρωσίματος σε συνδυασμό με τροφή την οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα σε κάποιο τούλι η στην απόχη και να βυθίσουμε στο ενυδρείο χωρίς να την σκορπίσουμε, έτσι ώστε να ταΐζουμε τα ζωντανά βακτήρια που έχουμε προσθέσει και ανά τρεις με τέσσερις μέρες να την αλλάζουμε με καινούργια τροφή παρακολουθώντας πάντα την Αμμωνία να μην ανέβη σε πολύ ψιλά επίπεδα διότι μπορεί να σκοτώνει και άλλα βακτήρια και μικροοργανισμούς που θέλουμε να αναπτυχθούν πέρα του κύκλου του Αζώτου. Θερμοκρασία μεταξύ 28-36 C σε συνδυασμό με καλή οξυγόνωση και κρατώντας τα φώτα του ενυδρείου μας κλειστά. Επίσης εάν διαθέτουμε κάποιο μπόλι εννοείτε πως το βάζουμε μέσα και αυτό και αν έχουμε την δυνατότητα να συμπληρώνουμε νερό από κάποιο ενυδρείο στρωμένο ακόμα καλύτερα.

Εν κατακλείδι:

το στρώσιμο των ενυδρείων είναι ένας πονοκέφαλος για τους αρχάριους και μη. Βασικό για κάθε μέθοδο είναι στο πέρας αυτών των δυο εβδομάδων να προσπαθήσουμε να φέρουμε τις μετρήσεις μας όσο το δυνατών ποιο κοντά στις απαιτήσεις των ψαριών που θα φιλοξενηθούν, π.χ. χρήση ασβεστολιθικού βράχου για τα αφρικάνικα κλπ. Επίσης η χρήση σεβαστών ποσοτήτων βιολογικού υλικού σε συνδυασμό με μηχανικό φίλτρο και πάντα ετοιμοπόλεμη με μετρήσεις και σε ετοιμότητα για κάποια αλλαγή νερού απτή στιγμή ειδικά που θα μπουν τα ψάρια μέσα. Το σίγουρο είναι πως μπορούμε να μιλάμε για πλήρως στρωμένο και ώριμο ενυδρείο μετά από δυο με τρεις μήνες αυξάνοντας σταδιακά την ιχθυοφορτιση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και όταν φυσικά οι μετρήσεις θα είναι μηδενικές σε ΝΗ4 και ΝΟ2.Νομίζω πως γίνεται κατανοητό γιατί ένα ενυδρείο για να στρώση εν μέρει θέλει 3 εβδομάδες ενώ βιολογικά ωριμάζει σε 3 μήνες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ:

HOBBY Absorbex: 765 sq. meters per liter

EHEIM Substrat: 450 sq. meters per liter

SERA Siporax: 270 sq. meters per liter

seachem Matrix 700 sq. meters per liter

JBL SintoMec 1200 sq. meters per liter

http://www.aquazone.gr/forums/index.php?showtopic=22969

Το σχετικό Άρθρο έγινε βάση πληροφοριών και δημοσιευμένων άρθρων του ΑΖ τα οποία επιμελήθηκα και επεξεργάστηκα για να μπορούν αρχάριοι και έμπειρη να διασταυρώσουν τυχών πληροφορίες και απόψεις. Το θέμα σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί απτό έμπειρο prοject team και ζητώ κατανόηση ως προς τυχών παραλείψεις .

Με εκτίμηση.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Παιδια εγω σας ευχαριστω για τα καλα σας λογια!

Link to comment
Share on other sites

Φίλε Rik

Μιας και είμαι σε φάση στρωσίματος, διαβάζοντας το κείμενο αυτό έκανα τις εξής μεταβολές στις συνθήκες του ενυδρείου μου (το οποίο στρώνω με Api Stress Zyme βακτήρια και προσθήκη τροφής καθημερινά, την οποία λιώνω ωστε να μην σαπίζει στο βυθό)

1. Πρόσθεσα μια αεραντλία για παροχή περισσότερου οξυγόνου (θα την αφαιρέσω όταν μπουν τα ψάρια)

2. Αύξησα τη θερμοκρασία από τους 25 σε 28

3. Έσβησα τελείως τα φώτα και θα ανάψουν πάλι όταν με το καλό είναι όλα έτοιμα.

Είναι σωστές οι παραπάνω ενέργειες?

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις οποιες απαντήσεις

Σπύρος

Link to comment
Share on other sites

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Μικρόβια – Βακτήρια:

Συνήθως όταν γίνεται λόγος για μικρόβια μας έρχεται στο μυαλό η παθογόνος δράση τους Εκτός όμως από τα παθογόνα μικρόβια που είναι ούτως ή άλλως ειδικές περιπτώσεις μικροοργανισμών υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος τέτοιων οργανισμών που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία των οικοσυστημάτων του νερού(όπως άλλωστε και των χερσαίων).

Πρόκειται για τα αποσυνθετικά βακτήρια δηλαδή για τους μικροοργανισμούς που αποκτούν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζήσουν με την οξείδωση της οργανικής ύλης. Χωρίς τα βακτήρια αυτά το περιβάλλον θα ήταν πλήρες από πτώματα και απεκκρίματα. Στην περίπτωση αυτή θα έμενε μόνο η απλή χημική οξείδωση που ούτως ή άλλως ενεργεί επί της οργανικής ύλης η οποία όμως είναι πολύ αργή διαδικασία. Tα περισσότερα από τα βακτήρια αυτά είναι αερόβια χρειάζονται δηλαδή οξυγόνο για την διαδικασία της οξείδωσης ενώ ένα μικρό μέρος είναι τα αναερόβια που ζουν στην απουσία του οξυγόνου.

Tα αποσυνθετικά βακτήρια επεμβαίνουν σε διάφορα σημεία των κύκλων των στοιχείων στο ενυδρειακο περιβάλλον Π.χ. το βακτήριο Nitrosomonas οξειδώνει την αμμωνία σε νιτρώδη και στη συνέχεια το βακτήριο Nitrobacter τα νιτρώδη σε νιτρικά, η Beggiatoa οξειδώνει το υδρόθειο σε στοιχειακό θείο ενώ ο Thiobacillus το στοιχειακό θείο σε θειικά κλπ.

Mιά σημαντική πλευρά της λειτουργίας των βακτηρίων στο ενυδρειακο περιβάλλον είναι αυτή της ανοργανοποίησης: Πολλά στοιχεία είναι δεσμευμένα σε οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε "νεκρό υλικό". H δράση των βακτηρίων μετατρέπει τις οργανικές αυτές ενώσεις σε ανόργανα άλατα (Νιτρικά, Φωσφορικά κλπ) που είναι απαραίτητα και για την ανάπτυξη των φυτών.

Πολλοί μικροί οργανισμοί τρέφονται με την βακτηριακή βιομάζα δηλαδή με ζωντανά βακτηριακά κύτταρα τα οποία είναι από θρεπτική άποψη ανώτερα από ορισμένες μορφές νεκρής οργανικής ύλης.

Ακόμα έχει παρατηρηθεί ότι η προσθήκη γλυκόζης επίσης επηρεάζει θετικά τα βακτήρια.

Ετεροτροφικα βακτήρια:

Τα ετεροτροφικα είναι η αρχή της βιολογίας του ενυδρείου μας και όχι η αμμωνία. Άλλο ο κύκλος του αζώτου και άλλο η βιολογία. Ο κύκλος του αζώτου είναι μέρος της βιολογίας αλλά όχι όλη η βιολογία μας. Τα ετεροτροφικα βακτήρια και μικροοργανισμοί μετατρέπουν την ουρία, οργανικά, ανόργανα, λιπίδια κτλ σε αμμωνία και ξεκινά ο κύκλος του αζώτου Από την στιγμή που οι διάφορες ουσίες συσσωρεύονται και δεν υπάρχουν τα βακτηρίδια να της σπάσουν μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος, έχουμε προβλήματα. Υπάρχει μια "συγκέντρωση" κάποιων ουσιών δηλαδή στο ενυδρείο που προκαλούν αρκετή δυσφορία στα ζωντανά γιατί δεν έχουν αναπτυχτεί ακόμα τα ετεροτροφικα. Οπότε πρέπει να δώσουμε στο ενυδρείο μας μια εξομοίωση του πλήρη βιολογικού κύκλου για να μπορούμε να πούμε ότι το ενυδρείο μας είναι ώριμο.

ΡΗ ΝΗ4 και ΝΗ3:

Το Αμμώνιο (NH4) είναι το κύριο απόβλητο των ψαριών. 80 % αποβάλλεται μέσω των βραγχίων, 20 % μέσω της πεπτικής οδού. Το Αμμώνιο αποτελεί δείκτη μόλυνσης στην υγιεινή, παρόλα αυτά, είναι σχετικά αβλαβές. Όταν διαλύεται στο νερό, το αβλαβές αμμώνιο (NH4) βρίσκεται σε ισορροπία με την Αμμωνία (NH3) η οποία είναι τοξική για τα ψάρια. Σε pH 7, η πλειονότητα είναι Αμμώνιο (NH4). Σε υψηλότερες όμως τιμές pH, μειώνεται η περιεκτικότητα σε Αμμώνιο (NH4) και αυξάνεται η περιεκτικότητα σε Αμμωνία (NH3). Σε φάση στρωσίματος η τέλεια νιτροποίηση παρατηρήθηκε στο Ph 8 η οποία ρίχνει σταδιακά το Ph με την πάροδο του χρόνου.

Εν τέλη η Αμμωνία μπορεί να περάσει μέσα από τα κυτταρικά τοιχώματα τόσο εύκολα όσο το Οξυγόνο και το διοξείδιο του κάθε ψαριού. Αν παρατηρηθεί μεγάλη εισροή Αμμωνίας στα κύτταρα, η τιμή του pH μέσα στο υγρό του κυττάρου αυξάνεται τόσο πολύ που αναστέλλονται οι ζωτικές λειτουργίες. Η Αμμωνία καταστρέφει τα βράγχια, το αίμα και τα νεύρα των ψαριών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μόλυνσης με Αμμώνιο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό με τιμή pH κάτω από 7. Το βέλτιστο είναι να μην ανιχνεύεται ούτε Αμμώνιο ούτε Αμμωνία.

Θερμοκρασία:

Η ιδανική θερμοκρασία νιτροποίησης κυμαίνεται μεταξύ 28-36 C.

Σε μεγάλες θερμοκρασίες ο μεταβολισμός είναι ταχύτερος άρα και οι ανάγκες για τροφή και οξυγόνο. H ανάπτυξη και γενετική ωρίμανση είναι επίσης ταχύτερες σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η βακτηριακή αποικοδόμηση είναι βραδεία, επιταχύνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες (μεγαλύτερες από 40οC) ορισμένα μόνο είδη βακτηρίων (θερμόφιλα) μπορούν να επιτελέσουν όλο τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους.

Οξυγόνο:

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των βακτηρίων και για να λειτουργήσουν τα βακτήρια χρειάζονται τουλάχιστο 2 με 4 mg O2/l.

H ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου επηρεάζεται από φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες. Παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσής του είναι η διάχυση από την επιφάνεια του νερού, η φωτοσύνθεση και κυρίως η δράση του αέρα και των ρευμάτων που μέσω της ανάδευσης των επιφανειακών στρωμάτων του νερού δημιουργούν κορεσμό του ύδατος με οξυγόνο. Mείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου επέρχεται λόγω της αναπνοής των οργανισμών και λόγω της οξείδωσης οργανικών ουσιών είτε με απλές χημικές αντιδράσεις είτε με βακτηριακή δραστηριότητα. Ακόμη η μεγάλη θερμοκρασία και η αυξημένη αλατότητα οδηγούν σε μείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου.

H μεγάλη πλειονότητα των ζωντανών οργανισμών έχει ανάγκη οξυγόνου για την επιτέλεση των βιολογικών λειτουργιών. Όμως, η ποσότητα του οξυγόνου που τους είναι απαραίτητο διαφέρει από είδος σε είδος, όπως επίσης και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα και η παρουσία διαφόρων ειδών ρύπων. Eτσι, οι αυξομειώσεις της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε διάφορα είδη οργανισμών. Για παράδειγμα, τα ζώα είναι πιο ευαίσθητα από τα φυτά σε έλλειψη οξυγόνου, ενώ υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά το γλυκογόνο ως πηγή οξυγόνου για μικρά χρονικά διαστήματα.

Kαι άλλοι οργανισμοί είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το θείο από το υδρόθειο το οποίο συμβαίνει όταν όλο το οξυγόνο καταναλώνεται από τα βακτήρια. Aνοξικές ή υποξικές περιοχές είναι ένα πρόβλημα σε μια αυξανόμενη ανάγκη οξυγόνου στο βυθό που τελικά καταλήγει σε μια μαζική θνησιμότητα μεγάλης διάστασης. Επίσης η εισροή υψηλού οργανικού φορτίου μπορεί να παρατηρηθεί περιορισμένη ανοξία στο βυθό ο οποίος στερείται μακροπανιδικών οργανισμών.

Φωτισμός:

Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί θανατηφόρο επίδραση επί των βακτηρίων, αυτή η ακτινοβολία στο θαλάσσιο περιβάλλον απορροφάται ταχύτατα στο επιφανειακό στρώμα.

Η παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το μικροβιολογικό ινστιτούτο του Αμβούργου.

1. Το φώς φρενάρει την ικανότητα των nitrobacter έως την πλήρες αδρανοποίηση

2. Η αδρανοποίηση συνεχίζει να υφίσταται και μετά από το κλείσιμο του φωτός και κρατάει σχεδόν τόσο ώση ώρα τα βακτήρια βρίσκονταν κάτω από την επήρεια του φωτός.

3. Τα nitrobacter αρχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά είδη από τα 200 Lux και πάνω

4. το φώς που τα επηρεάζει πιο πολλή κυμαίνεται μεταξύ 366-436nm

5. το τέρμα κόκκινο φως δεν τα επηρεάζει καθόλου

6.Με συνεχή ασταμάτητο φωτισμό όπως και με έντονο φωτισμό τα βακτήρια νεκρώνονται. Παράδειγμα 4 ώρες >54000 Lux ή 15 μέρες πάνω από 10000 Lux.

7. Παρόμοιες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν και στα Nitrosomonas

ΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ:

Α) Μπόλιασμα βιολογικού υλικού από ήδη στρωμένο ενυδρείο.

Β) Χρήση αμμωνίας

Γ) Χρήση τροφής

Δ) Χρήση ζωντανών βακτηρίων

Ε) Χρήση ψαριών

Ζ) Αφήνοντας τον χρόνο να κάνει την όλη διαδικασία στρωσίματος χωρίς παρεμβάσεις.

Όσο αφορά τις διάφορες μεθόδους στρωσίματος μπορούν να ακολουθηθούν σε συνδυασμό αλλά πάντα με συνεχές μετρήσεις ειδικά της ΝΗ4, ΝΗ3,ΝΟ2, ΝΟ3.Επίσης καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία , το ΡΗ και ο φωτισμός.

Όποια μέθοδο και αν ακολουθηθεί το ενυδρείο δεν εννοείτε στρωμένο από την πρώτη ημέρα σε καμία από τις περιπτώσεις αλλά ας δούμε αναλυτικότερα τα παραπάνω.

Α) Το μπόλιασμα:

Για τους ποιο πολλούς συνχομπιστες θεωρείτε ως ο πλέον καλύτερος τρόπος στρωσίματος του ενυδρείου για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν ήδη αποικίες ώριμες στα φίλτρα μας για να λειτουργήσουν άμεσα χωρίς κάποια αναμονή ως προς την ολοκλήρωση της αποίκησης αυτών. Μετά από ανάγνωση πολλών απόψεων κατέληξα στο ότι η αλήθεια είναι κάπου στην μέση, δηλαδή ναι μεν έχουμε άμεση εκκίνηση του φίλτρου αλλά το όλο ενυδρείο και υπόστρωμα ακόμα είναι ανώριμο να δεχθεί μια πλήρη ιχθιοφορτιση .Οπότε οι μετρήσεις είναι πάντα απαραίτητες και πάντα μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τα ψάρια μας. Επίσης το μπόλι πρέπει να γνωρίζουμε καλά από πού προέρχεται, εάν έχουν υπάρξει περιστατικά ασθενειών η κάποιον ανωμαλιών.

Β) Με χρήση αμμωνίας:

Λόγο το ότι τα Βακτήρια τρέφονται με Αμμωνία προσθέτουμε ζωντανά βακτήρια σε συνδυασμό με Αμμωνία για να ενθαρρύνουμε μια ποιο γρήγορη ανάπτυξη αυτών. Η χρήση Αμμωνίας θεωρητικά έχει το θετικό σε σχέση με την τροφή ότι δεν δημιουργούνται παθογόνοι οργανισμοί, μύκητες βλαβεροί για τα ψάρια μας σε σχέση με τις τροφές, αλλά μετά από πολλές ανταλλαγές απόψεων υπάρχουν δεδομένα που λένε πως δεν είναι μόνο ο κύκλος του Αζώτου που πρέπει να ολοκληρωθεί αλλά και άλλοι παράγοντες όπως τα ετεροτροφικα, πρωτόζωα μύκητες, μικρό άλγη, Archaea, που παίζουν βασικό ρόλο στην γενική βιολογία του ενυδρείου διότι διασπούν την πρωτεΐνη σε αμινοξέα και σε τελική φάση σε ΝΗ3 κα μετά ανάλογα με το ΡΗ μετατρέπετε το ΝΗ3 σε ΝΗ4. Χρειάζεται δηλαδή και η τροφή στο ενυδρείο διότι η τροφή περιέχει ως γνωστό πρωτεΐνη .

Για κάποιους χομπιστες όμως θεωρούν την προσθήκη αμμωνίας ως πιο ασφαλής μέθοδος γιατί την θεωρούν πιο ελεγχόμενη και από τις εμπειρίες τους είναι ευχαριστημένοι και χωρίς λεγόμενες απόλυες ψαριών. Η φαρμακευτική αμμωνία (ειδικά η συσκευασμένη) έχει συγκέντρωση (συνήθως γύρω στο 10%). Θεωρείτε ιδανικό είναι να τη διατηρείς στα 4 ppm για την ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας. Έτσι, με δ/μα 10% χρειάζεται 4cc/100lt για επίτευξη 4mg/lt (ppm) - χημεία Δέσμης Γ Λυκείου, κεφάλαιο "διαλύματα".

Γ) Με χρήση τροφής:

Όπως προαναφέραμε στην χρήση με Αμμωνία η τροφή στο στρώσιμο ενός ενυδρείου θεωρείτε ότι και αυτή έχει τα υπέρ και τα κατά αν και οι απόψεις διίσταστε. Το σίγουρο είναι πως είναι η πλέον χρησιμοποιημένη μέθοδος απτούς παλαιότερους έως και τους αρχάριους και σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται η ενίσχυση καθημερινά με ζωντανά βακτήρια. Η τροφή αρχίζει να αποσυντίθεται σε πρώτο βαθμό σε Αμμωνία τα οποία βακτήρια κάνουν χρήση για να πολλαπλασιαστούν σιγά σιγά.

Δ) Με χρήση ζωντανών βακτηρίων:

Αυτό που έχει παρατηρηθεί έμπρακτα με την μονό χρήση βακτηρίων είναι η μερικώς επιτάχυνση του στρωσίματος του ενυδρείου πάντα σε συνδυασμό με Αμμωνία η τροφή. Κάποια σεβάσματα μάλιστα παροτρύνουν την άμεση τοποθέτηση ψαριών στο ενυδρείο εντως 24 ωρών με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το σίγουρο και σε αυτή την περίπτωση είναι πως το ενυδρείο δεν μπορεί ποτέ να είναι στρωμένο μέσα σε τόσο μικρό διάστημα και δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη ιχθυοφορτιση, τα ψάρια έχουν πολλές φορές άσχημες συνέπειες ως προς το βιός και σίγουρα δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος πως και η μέθοδος αυτή είναι σίγουρα 100% ανώδυνη ως προς αυτά συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση οι μετρήσεις είναι απόλυτα χρήσιμες.

Ε) Με χρήση ψαριών:

Η χρήση τους σίγουρα πρέπει να γίνεται με φειδώ, πολλές μετρήσεις και να προσπαθούμε να κρατάμε πάντα ανεκτά επίπεδα ΝΗ4,ΝΟ2, ΝΟ3 κάνοντας συχνές αλλαγές του νερού ελέγχοντας το ΡΗ να είναι κάτω του 7 .

Ζ) Αφήνοντας τον χρόνο να κάνει την όλη διαδικασία ωρίμανσης:

Η μέθοδος αυτή είναι να αφήσουμε το ενυδρείο στους 28 με 36 βαθμούς χωρίς κάποια παρέμβαση και να το αφήσουμε τουλάχιστον για 2 εβδομάδες να τρέχει.

Μετά σιγά σιγά να προσθέσουμε ένα ψάρι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ:

Αυτό που συμπεραίνω είναι πως σε κάθε περίπτωση τα ψάρια θα πρέπει να μπουν τουλάχιστον μετά από δυο εβδομάδες για να είμαστε εν μέρη σίγουρη και πάλι με φειδώ όχι πολλά ψάρια, ανάλογα με το μέγεθος τους και την μόλυνση που μπορούν να προκαλούν σε ανάλογα λίτρα ενυδρείου, με καθημερινές μετρήσεις και ανάλογες αλλαγές νερού για να κρατάμε πάντα χαμηλά ΝΗ4,ΝΟ2. Σε αυτές τις δυο νεκρές εβδομάδες χωρίς ψάρια μπορούμε να ρίχνουμε ζωντανά βακτήρια για να υποβοηθήσουμε την όλη επιτάχυνση της διαδικασίας στρωσίματος σε συνδυασμό με τροφή την οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα σε κάποιο τούλι η στην απόχη και να βυθίσουμε στο ενυδρείο χωρίς να την σκορπίσουμε, έτσι ώστε να ταΐζουμε τα ζωντανά βακτήρια που έχουμε προσθέσει και ανά τρεις με τέσσερις μέρες να την αλλάζουμε με καινούργια τροφή παρακολουθώντας πάντα την Αμμωνία να μην ανέβη σε πολύ ψιλά επίπεδα διότι μπορεί να σκοτώνει και άλλα βακτήρια και μικροοργανισμούς που θέλουμε να αναπτυχθούν πέρα του κύκλου του Αζώτου. Θερμοκρασία μεταξύ 28-36 C σε συνδυασμό με καλή οξυγόνωση και κρατώντας τα φώτα του ενυδρείου μας κλειστά. Επίσης εάν διαθέτουμε κάποιο μπόλι εννοείτε πως το βάζουμε μέσα και αυτό και αν έχουμε την δυνατότητα να συμπληρώνουμε νερό από κάποιο ενυδρείο στρωμένο ακόμα καλύτερα.

Εν κατακλείδι:

το στρώσιμο των ενυδρείων είναι ένας πονοκέφαλος για τους αρχάριους και μη. Βασικό για κάθε μέθοδο είναι στο πέρας αυτών των δυο εβδομάδων να προσπαθήσουμε να φέρουμε τις μετρήσεις μας όσο το δυνατών ποιο κοντά στις απαιτήσεις των ψαριών που θα φιλοξενηθούν, π.χ. χρήση ασβεστολιθικού βράχου για τα αφρικάνικα κλπ. Επίσης η χρήση σεβαστών ποσοτήτων βιολογικού υλικού σε συνδυασμό με μηχανικό φίλτρο και πάντα ετοιμοπόλεμη με μετρήσεις και σε ετοιμότητα για κάποια αλλαγή νερού απτή στιγμή ειδικά που θα μπουν τα ψάρια μέσα. Το σίγουρο είναι πως μπορούμε να μιλάμε για πλήρως στρωμένο και ώριμο ενυδρείο μετά από δυο με τρεις μήνες αυξάνοντας σταδιακά την ιχθυοφορτιση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και όταν φυσικά οι μετρήσεις θα είναι μηδενικές σε ΝΗ4 και ΝΟ2.Νομίζω πως γίνεται κατανοητό γιατί ένα ενυδρείο για να στρώση εν μέρει θέλει 3 εβδομάδες ενώ βιολογικά ωριμάζει σε 3 μήνες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ:

HOBBY Absorbex: 765 sq. meters per liter

EHEIM Substrat: 450 sq. meters per liter

SERA Siporax: 270 sq. meters per liter

seachem Matrix 700 sq. meters per liter

JBL SintoMec 1200 sq. meters per liter

http://www.aquazone.gr/forums/index.php?showtopic=22969

Το σχετικό Άρθρο έγινε βάση πληροφοριών και δημοσιευμένων άρθρων του ΑΖ τα οποία επιμελήθηκα και επεξεργάστηκα για να μπορούν αρχάριοι και έμπειρη να διασταυρώσουν τυχών πληροφορίες και απόψεις. Το θέμα σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί απτό έμπειρο prοject team και ζητώ κατανόηση ως προς τυχών παραλείψεις .

Με εκτίμηση.

Σαν βιολογικό υλιικό μπορει να χρησιμοποιηθεί και το Biomech της Eheim το οποίο μπορει και κάνει και μηχνικό καθαρισμό!2 σε 1 δηλαδή και μεγαλύτερη ευκολία για τους αρχάριους...

Link to comment
Share on other sites

Φίλε Rik

Μιας και είμαι σε φάση στρωσίματος, διαβάζοντας το κείμενο αυτό έκανα τις εξής μεταβολές στις συνθήκες του ενυδρείου μου (το οποίο στρώνω με Api Stress Zyme βακτήρια και προσθήκη τροφής καθημερινά, την οποία λιώνω ωστε να μην σαπίζει στο βυθό)

1. Πρόσθεσα μια αεραντλία για παροχή περισσότερου οξυγόνου (θα την αφαιρέσω όταν μπουν τα ψάρια)

2. Αύξησα τη θερμοκρασία από τους 25 σε 28

3. Έσβησα τελείως τα φώτα και θα ανάψουν πάλι όταν με το καλό είναι όλα έτοιμα.

Είναι σωστές οι παραπάνω ενέργειες?

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις οποιες απαντήσεις

Σπύρος

Καλημέρα αγαπητέ bartemderas.

Και εγώ είμαι σε φάση στρωσίματος και κάνω το ίδιο με αυτά που ανάφερες, να επισημάνω πληροφοριακά πως την πρώτη ημέρα γέμισα το ενυδρείο με άμμο και νερό και έκανα χρήση aquatan της sera και το νερό ήταν τζάμι. Την δεύτερη ημέρα έβαλα nitrvec για τα βακτήρια και θόλωσε το μάτι μου στην κυριολεξία, δεν έβλεπα στα 10 εκατοστά τίποτα.

Τώρα είμαι στην όγδοη ημέρα και το νερό είναι σχεδόν διάφανο.

Πιστεύω πως σε μερικές ημέρες ακόμα θα είναι κρύσταλλο.

Οι μετρήσεις μου τις προηγούμενες ημέρες κυμαινόντουσαν περίπου:

ΝΟ3=20-25

ΝΟ2=5

GH=10-14

KH=6

PH=7,3-7,8

NH4=0,5

NH3 με ΡΗ 8 σαν ανώτερη τιμή= 0,03mg/l

Σήμερα:

ΝΟ3=25

ΝΟ2=2-3

GH=8-12

KH=6

PH=7,5-8

NH4=5

NH3 με ΡΗ 8 σαν ανώτερη τιμη=0,27 mg/l

Τα τεστ που χρησιμοποίησα για ΝΟ3, ΝΟ2, GH, KH, PH, είναι στικ της eSHA AQUA QUICK TEST ενώ για ΝΗ4 και ΝΗ3 είναι υγρά της sera.

Όπως παρατηρείτε και εσείς όλες οι μετρήσεις παίζουν λίγο εκτός απτό ΝΗ4, ΝΗ3 και ΝΟ2 που ξεχωρίζουν αρκετά σήμερα. Εγώ την τροφή την βάζω μέσα σε απόχη και αύριο θα την αλλάξω με καινούρια και επίσης θα γεμίσω το ενυδρείο με άλλα 100 περίπου λίτρα νερό από το ήδη στρωμένο πρώτο ενυδρείο μου. Επίσης να αναφέρω πως έχω σε λειτουργία ένα εξωτερικό φίλτρο 2173 της EHEIM που δούλεψε στο πρώτο μου ενυδρείο πάνω από μήνα και έχω και ένα εσωτερικό 2000 λίτρα ανά ώρα με σφουγγάρι και 1,5 λίτρο Siporax στο οποίο θα προσθέσω και άλλα τέσσερα λίτρα που περιμένω να μου έρθουν.

Link to comment
Share on other sites

Εμένα πάντως το νερό δεν θόλωσε ποτέ. Την άμμο την είχα πλύνει εξαιρετικά σχολαστικά και την τοποθέτησα στο ενυδρείο 2 μέρες πριν βάλω το νερό (δεν ξέρω αν επαιξε ρόλο).

Επίσης την 7η μέρα πρόσθεσα πάλι βακτήρια (σύμφωνα με τις οδηγίες της API) και αύριο, που είναι και η 10η μέρα, λέω να κάνω για πρώτη φορά μετρήσεις....

Link to comment
Share on other sites

Σαν βιολογικό υλιικό μπορει να χρησιμοποιηθεί και το Biomech της Eheim το οποίο μπορει και κάνει και μηχνικό καθαρισμό!2 σε 1 δηλαδή και μεγαλύτερη ευκολία για τους αρχάριους...

Καλημέρα και σε εσένα anastapalio

Πιστεύω πως όλα τα υλικά είναι καλά και μελετημένα.

Από εκεί και πέρα αυτό που κάνει την διαφορά είναι τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάλογες προδιαγραφές του προϊόντος.

Εγώ αναφέρω κάποια από αυτά σαν γνώμονα σύγκρισης αλλά στην πράξη δεν τα έχω δοκιμάσει όλα. Επίσης μην ξεχνάμε και τον παράγοντα marketing που η κάθε εταιρία κάνει διαφημίζοντας πολλές φορές ότι κάνει παπάδες.

Προσωπικά αυτό το υλικό δεν το έχω δοκιμάσει και γι αυτό δεν μπορώ να σου εγγυηθώ κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Δεν σου λέω να μην το αγοράσεις αλλά μπορώ να σου προτείνω το Siporax και το Eheim Substrat. Το πρώτο γιατί είναι οικονομικό αν το αγοράσεις από κάποιο site και με καλές προδιαγραφές και το δεύτερο ναι μεν είναι λίγο ακριβότερο αλλά είναι το πλέον δοκιμασμένο από όλους μας σχεδόν και με ανώτερες προδιαγραφές.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα και σε εσένα anastapalio

Πιστεύω πως όλα τα υλικά είναι καλά και μελετημένα.

Από εκεί και πέρα αυτό που κάνει την διαφορά είναι τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάλογες προδιαγραφές του προϊόντος.

Εγώ αναφέρω κάποια από αυτά σαν γνώμονα σύγκρισης αλλά στην πράξη δεν τα έχω δοκιμάσει όλα. Επίσης μην ξεχνάμε και τον παράγοντα marketing που η κάθε εταιρία κάνει διαφημίζοντας πολλές φορές ότι κάνει παπάδες.

Προσωπικά αυτό το υλικό δεν το έχω δοκιμάσει και γι αυτό δεν μπορώ να σου εγγυηθώ κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Δεν σου λέω να μην το αγοράσεις αλλά μπορώ να σου προτείνω το Siporax και το Eheim Substrat. Το πρώτο γιατί είναι οικονομικό αν το αγοράσεις από κάποιο site και με καλές προδιαγραφές και το δεύτερο ναι μεν είναι λίγο ακριβότερο αλλά είναι το πλέον δοκιμασμένο από όλους μας σχεδόν και με ανώτερες προδιαγραφές.

Το έχω αγοράσει φίλε rik αλλά το χρησιμοποιώ μόλις 2 μέρες (μετατρέπω σταδιακά το ήδη υπάρχων φίλτρο μου) οπότε αποτελέσματα δεν ξέρω ακόμα. Πιστεύω ότι έχει την υπογραφή της eheim απλά ειναι κορυφή..

Link to comment
Share on other sites

Εμένα πάντως το νερό δεν θόλωσε ποτέ. Την άμμο την είχα πλύνει εξαιρετικά σχολαστικά και την τοποθέτησα στο ενυδρείο 2 μέρες πριν βάλω το νερό (δεν ξέρω αν επαιξε ρόλο).

Επίσης την 7η μέρα πρόσθεσα πάλι βακτήρια (σύμφωνα με τις οδηγίες της API) και αύριο, που είναι και η 10η μέρα, λέω να κάνω για πρώτη φορά μετρήσεις....

Καλά έκανες και την έπλυνες την άμμο και το συνιστώ σε όλους. Εγώ την δοκίμασα και είδα πως δεν μου θόλωνε το νερό και επειδή ήταν πολλά και τα κιλά άμμου στο διμετρο καινούργιο ενυδρείο που έπρεπε να ρίξω την έβαλα όπως έχει, το θέμα είναι πως μου θόλωσε το ενυδρείο εφόσον έβαλα μέσα το nitrivec ενώ στο πρώτο μου ενυδρείο που είχα στρώσει με Safe Start δεν είχα τέτοια αντίδραση, το νερό σαφώς δεν ήταν κρύσταλλο αλλά ήταν διάφανο. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι πως είχα βρεθεί καλύτερα με το δεύτερο. Βέβαια μπορεί η άμμος να μην μου θόλωσε το νερό στην αρχή αλλά μπορεί να είχε ρύπους οι οποίοι όταν έβαλα το nitrivec υποθέτω να έγινε η όλη αντίδραση.

Οπωσδήποτε να κάνεις μετρήσεις δεν παίζει ρόλο το ότι δεν σου θόλωσε το νερό.

Θα περιμένω νέα σου!

:D

Link to comment
Share on other sites

:D

Το έχω αγοράσει φίλε rik αλλά το χρησιμοποιώ μόλις 2 μέρες (μετατρέπω σταδιακά το ήδη υπάρχων φίλτρο μου) οπότε αποτελέσματα δεν ξέρω ακόμα. Πιστεύω ότι έχει την υπογραφή της eheim απλά ειναι κορυφή..

:D

Link to comment
Share on other sites

το θέμα είναι πως μου θόλωσε το ενυδρείο εφόσον έβαλα μέσα το nitrivec ενώ στο πρώτο μου ενυδρείο που είχα στρώσει με Safe Start δεν είχα τέτοια αντίδραση

Νομιζω το nitrivec δεν θολωνει πολυ το νερο,λογικα εχεις το bio nitrivec.

1. Πρόσθεσα μια αεραντλία για παροχή περισσότερου οξυγόνου (θα την αφαιρέσω όταν μπουν τα ψάρια)

Με σωστη αναταραξη της επιφανιας απο την εξοδο του φιλτρου δεν ειναι απαρετητη η αεραντλια,αλλα εφοσον την εχεις δεν χρειαζεται να την αφερεσεις,καλο κανει κακο δεν κανει :D

Link to comment
Share on other sites

Νομιζω το nitrivec δεν θολωνει πολυ το νερο,λογικα εχεις το bio nitrivec.

Με σωστη αναταραξη της επιφανιας απο την εξοδο του φιλτρου δεν ειναι απαρετητη η αεραντλια,αλλα εφοσον την εχεις δεν χρειαζεται να την αφερεσεις,καλο κανει κακο δεν κανει :D

Kι αυτό ακόμα εξαρταται.

Υπαρχουν περιπτωσει αρκετες που απαιτειται η αεραντλια.

Σιγουρα ομως αυτό στο "λεει" το ενυδρειο σου :D

Link to comment
Share on other sites

Kι αυτό ακόμα εξαρταται.

Υπαρχουν περιπτωσει αρκετες που απαιτειται η αεραντλια.

Σιγουρα ομως αυτό στο "λεει" το ενυδρειο σου :D

Θεωρησα οτι η αποφαση του να αφερεσει την αεραντλια ηταν γιατι διαβασε καποια θεματα περι αναταραξης επιφανιας ,εγω στην ουσια του προτινα να την κρατηση και μετα την εισοδο ψαριων.

Εγω σε 300 λιτρα εχω ολοκληρο "καταραχτη" με την εξοδο του φιλτρου, να ακουγετε σε ολο το σπιτι και παρολα αυτα εχω μεσα 2 μεγαλες αεραντλιες sera :D

Link to comment
Share on other sites

Θεωρησα οτι η αποφαση του να αφερεσει την αεραντλια ηταν γιατι διαβασε καποια θεματα περι αναταραξης επιφανιας ,εγω στην ουσια του προτινα να την κρατηση και μετα την εισοδο ψαριων.

Εγω σε 300 λιτρα εχω ολοκληρο "καταραχτη" με την εξοδο του φιλτρου, να ακουγετε σε ολο το σπιτι και παρολα αυτα εχω μεσα 2 μεγαλες αεραντλιες sera :D

Kι εγω μια απο τα ιδια Θωμα.

Απλα ΔΕΝ εμπιστευομαι οταν ειναι χαμηλα το Ph, κατω απο 5, μονο την αναταραξη. :D

Link to comment
Share on other sites

Νομιζω το nitrivec δεν θολωνει πολυ το νερο,λογικα εχεις το bio nitrivec.

Με σωστη αναταραξη της επιφανιας απο την εξοδο του φιλτρου δεν ειναι απαρετητη η αεραντλια,αλλα εφοσον την εχεις δεν χρειαζεται να την αφερεσεις,καλο κανει κακο δεν κανει :D

Όντως dragonld είναι το bio nitrivec, με τόσα σκευάσματα έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας. Τελικά ενημερώθηκα καλύτερα ως προς το προϊόν και θεωρείτε καλύτερο απτό nitrivec σαν καινούρια σειρά που είναι και έχει έτοιμες καλλιέργειες βακτηρίων με μέταλλο ηφαιστειακή σύνθεση και θεωρείτε φυσιολογική η θολούρα

στο νερό. Το θέμα είναι ότι διάβασα από αρκετούς παρατεταμένη θολούρα ημερών και εγώ σας το επιβεβαιώνω ότι όντως διήρκεσε η θολούρα 4 ημέρες. Το είχα καιρό δεν είχε λήξη και το χρησιμοποιούσα μετά από κάθε καθαρισμό των φίλτρων μου απλά σαν πρόληψη και ενίσχυση της βιολογίας των φίλτρων. Η αλήθεια είναι πως δεν το τσιγκουνεύτηκα και έριξα και λίγο παραπάνω λόγο ότι μετά τελείωνε έτσι και αλλιώς το μπουκάλι. Δεν θεωρώ ότι με χάλασε απλά αυτή η παρατεταμένη θολούρα με έβαλε σε περίεργες σκέψεις. Αν το ήξερα εξ αρχής δεν θα με προβλημάτιζε καθόλου. Τέλος πάντων, σας ζάλισα, αυτά απλά για να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και για την έμπρακτη πληροφόρηση.

Link to comment
Share on other sites

Θεωρησα οτι η αποφαση του να αφερεσει την αεραντλια ηταν γιατι διαβασε καποια θεματα περι αναταραξης επιφανιας ,εγω στην ουσια του προτινα να την κρατηση και μετα την εισοδο ψαριων.

Εγω σε 300 λιτρα εχω ολοκληρο "καταραχτη" με την εξοδο του φιλτρου, να ακουγετε σε ολο το σπιτι και παρολα αυτα εχω μεσα 2 μεγαλες αεραντλιες sera :D

Όσο αφορά την Οξυγόνωση καλή δεν λέω αλλά και εκεί η υπερβολή μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ισορροπία μεταξύ ΡΗ, CO2 και ΚΗ. Η αεραντλία με την ανατάραξη που κάνει, ευνοεί την ανταλλαγή αερίων απελευθερώνοντας το διοξείδιο από το νερό με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το ΡΗ, αφού ως γνωστόν το διοξείδιο κατεβάζει το ΡΗ.

Επίσης χωρίς CO2 τα βακτήρια δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν γιατί χρειάζονται τον C.

Link to comment
Share on other sites

Kι εγω μια απο τα ιδια Θωμα.

Απλα ΔΕΝ εμπιστευομαι οταν ειναι χαμηλα το Ph, κατω απο 5, μονο την αναταραξη. :D

Φίλε μου Νικολουτσο εάν όντως έχεις τόσο χαμηλό ΡΗ θεωρητικά έχεις πολύ έντονη νιτροποίηση, δηλαδή μεγάλη αποικία βακτηρίων που παρόλο την μεγάλη οξυγόνωση που έχεις το ΡΗ δεν λέει να ανέβει.

Link to comment
Share on other sites

Φίλε μου Νικολουτσο εάν όντως έχεις τόσο χαμηλό ΡΗ θεωρητικά έχεις πολύ έντονη νιτροποίηση, δηλαδή μεγάλη αποικία βακτηρίων που παρόλο την μεγάλη οξυγόνωση που έχεις το ΡΗ δεν λέει να ανέβει.

Στο ενα ενυδρειο.... εχω 4,8ph. Κανω αλλαγες μισο-μισο... ανεβαινει στο 5,5-5,8 και σε 2 μερες το πολυ πεφτει στο 100.

Μονο του.

Οταν λεω μισο-μισο εννοω απο Α/Ο καθαρο-βρωμικο.

Link to comment
Share on other sites

Στο ενα ενυδρειο.... εχω 4,8ph. Κανω αλλαγες μισο-μισο... ανεβαινει στο 5,5-5,8 και σε 2 μερες το πολυ πεφτει στο 100.

Μονο του.

Οταν λεω μισο-μισο εννοω απο Α/Ο καθαρο-βρωμικο.

Λάθος μου, δεν φανταζόμουν την Α/Ο.

Αλήθεια γιατί έχεις τόσο χαμηλό το ΡΗ σου, και επίσης τι εννοείς πέφτει στο εκατό;

:D

Link to comment
Share on other sites

Λάθος μου, δεν φανταζόμουν την Α/Ο.

Αλήθεια γιατί έχεις τόσο χαμηλό το ΡΗ σου, και επίσης τι εννοείς πέφτει στο εκατό;

:D

Πεφτει στο 4,8 ηθελα να πω!!

Το ph ΔΕΝ το θελω τοσο χαμηλα... μονο του κατεβαινει.

Σε αυτο φυσικα βοηθανε και τα μηλοσαλιγκαρα... :D

Link to comment
Share on other sites

Πεφτει στο 4,8 ηθελα να πω!!

Το ph ΔΕΝ το θελω τοσο χαμηλα... μονο του κατεβαινει.

Σε αυτο φυσικα βοηθανε και τα μηλοσαλιγκαρα... :D

Sorry αν επιμένω αλλά γιατί συνεχίζεις στο 50-50 τότε;

Έχεις δοκιμάσει να βάλεις 30% ΑΟ και 70% νερό δικτύου προετοιμασμένο;

Η ΑΟ καλή δεν λέω αλλά αφαιρεί και πολλά χρήσιμα ιχνοστοιχεία πιστεύω.

Link to comment
Share on other sites

Sorry αν επιμένω αλλά γιατί συνεχίζεις στο 50-50 τότε;

Έχεις δοκιμάσει να βάλεις 30% ΑΟ και 70% νερό δικτύου προετοιμασμένο;

Η ΑΟ καλή δεν λέω αλλά αφαιρεί και πολλά χρήσιμα ιχνοστοιχεία πιστεύω.

Tο νερο της βρυσης εδω ΔΕΝ ειναι καλό...

οποτε αποριπτεται η επιλογη του.

Αυτό που κανω ειναι να ριχνω 50-50 καθαρο-βρωμικο απο την Α/Ο... και τα 2 βεβαια απο Di περασμενα στο τελευταιο σταδιο....

Παντα το προετοιμαζω με αντιχλωριο, θερμοστατη, κυκλοφορητη.

Link to comment
Share on other sites

Όντως dragonld είναι το bio nitrivec, με τόσα σκευάσματα έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας. Τελικά ενημερώθηκα καλύτερα ως προς το προϊόν και θεωρείτε καλύτερο απτό nitrivec σαν καινούρια σειρά που είναι και έχει έτοιμες καλλιέργειες βακτηρίων με μέταλλο ηφαιστειακή σύνθεση και θεωρείτε φυσιολογική η θολούρα

στο νερό. Το θέμα είναι ότι διάβασα από αρκετούς παρατεταμένη θολούρα ημερών και εγώ σας το επιβεβαιώνω ότι όντως διήρκεσε η θολούρα 4 ημέρες. Το είχα καιρό δεν είχε λήξη και το χρησιμοποιούσα μετά από κάθε καθαρισμό των φίλτρων μου απλά σαν πρόληψη και ενίσχυση της βιολογίας των φίλτρων. Η αλήθεια είναι πως δεν το τσιγκουνεύτηκα και έριξα και λίγο παραπάνω λόγο ότι μετά τελείωνε έτσι και αλλιώς το μπουκάλι. Δεν θεωρώ ότι με χάλασε απλά αυτή η παρατεταμένη θολούρα με έβαλε σε περίεργες σκέψεις. Αν το ήξερα εξ αρχής δεν θα με προβλημάτιζε καθόλου. Τέλος πάντων, σας ζάλισα, αυτά απλά για να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και για την έμπρακτη πληροφόρηση.

Eνας φιλος που εστρωσε πριν 4 μηνες ενα 90λιτρο, εριξε 50ml τη πρωτη μερα,25ml την 7η μερα και 25ml τη 14 μερα,μετα απο 24 ωρες τη 15 μερα εβαλε τα 2 πρωτα ψαρακια και σιγα σιγα ανα εβδομαδα εβαζε αλλα 2.

Διαβασε καλα τις οδηγιες γιατι ναι μεν μετα απο 24 ωρες απο τη πρωτη εισαγωγη του στο νερο ειναι ρισκο να βαλεις ψαρια,αλλα σιγουρα πρεπει να βαλεις μετα απο 24 ωρες απο τη τελευταια εισαγωγη του bio nitrivec και οχι μετα απο μερες.

ΥΓ Η θολουρα της πρωτης εισαγωγης κρατησε και σε αυτον 4 μερες.

Edited by dragonld
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...