Jump to content
Sign in to follow this  
Aquazone Team

Βιοτοπικά Ενυδρεία Ασίας!

Recommended Posts

Βιοτοπικά ενυδρεία Ασίαςτου Αντώνη Κουζούπη

Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο, θα γίνει μια προσπάθεια αναλυτικής περιγραφής της δημιουργίας ενός βιοτοπικού ενυδρείου γλυκού νερού, το οποίο θα εξομοιώνει τις συνθήκες που επικρατούν στην Ασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει ζωντανούς οργανισμούς από αυτή την ήπειρο.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα γίνει αρχικά μια εισαγωγή στα βιοτοπικά ενυδρεία και τo σκοπό, που αυτά επιτελούν. Στην συνέχεια θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή των συνθηκών, που επικρατούν γενικότερα στη ήπειρο. Τελειώνοντας, θα εστιάσουμε στα πέντε πιο γνωστά παραδείγματα βιοτοπικών ενυδρείων που μπορούμε να υιοθετήσουμε.

Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι αυτό το άρθρο αποτελεί μια εισαγωγή στο χώρο των βιοτοπικών ενυδρείων με προέλευση την Ασία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί πλήρες. Αυτό θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο, μιας και τα είδη των ψαριών, των φυτών και γενικότερα των βιότοπων, που μπορούμε να εντοπίσουμε σε κάθε ήπειρο είναι τόσα πολλά, που θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένα ολόκληρο βιβλίο και όχι ένα άρθρο για να καλυφθεί αυτό το ζήτημα.

Ουσιαστικά, αποτελεί μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε ένα κείμενο, όλα όσα θα χρειαστεί να βρει και να μελετήσει κάποιος για να δημιουργήσει ένα Ασιατικό ενυδρείο. Αυτό το άρθρο ευελπιστεί να διευκολύνει κάποιον, που θα θελήσει να στήσει ένα Ασιατικό ενυδρείο ή απλά να μάθει τι είναι και να μπορεί να κρίνει αν τελικά είναι αυτό που τον αντιπροσωπεύει.

Βιοτοπικά Ενυδρεία

Τα βιοτοπικά ενυδρεία, είναι προσπάθειες απόλυτης προσομοίωσης της φύσης και αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή, για να φιλοξενήσει κανείς ψάρια στο σπίτι του. Ο λόγος που κάνει το βιοτοπικό ενυδρείο, σαν την καλύτερη επιλογή, είναι οι συνθήκες που φροντίζουμε να επικρατούν. Δυνητικά, είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί να βρει ένα ψάρι σε αιχμαλωσία (ακριβής μετάφραση του όρου “captivity” ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως και συμφωνώ απόλυτα με την χρήση του).

Τα βιοτοπικά ενυδρεία χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια του ανθρώπου να αντιγράψει / εξομοιώσει τις συνθήκες, που επικρατούν στο φυσικό περιβάλλον όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι για να στήσουμε ένα βιοτοπικό ενυδρείο θα χρειαστεί πρώτα να μελετήσουμε αρκετά και να κρίνουμε το βαθμό δυσκολίας, που έχει το εγχείρημα μας. Μετά από σχετική μελέτη θα είμαστε ενήμεροι για τις ιδιαιτερότητες, που έχει η κάθε περιοχή και θα αντιληφθούμε παράλληλα, ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε τοποθεσίες, που έχουν την ίδια δομή (π.χ. ποτάμια, λίμνες κ.α.). Παράλληλα, κατά την μελέτη μας θα μάθουμε ποια είδη ψαριών και φυτών υπάρχουν στις διάφορες περιοχές και ποιες είναι οι απαιτήσεις τους.

Γνωρίζοντας πλέον τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, καθώς επίσης και τα είδη που ζουν στην κάθε μια, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις πολυάριθμες δυνατότητες, που έχουμε. Η επιλογή, που θα κάνουμε θα μας οδηγήσει σε μια ήπειρο και στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Η επιλογή της περιοχής, γίνεται κυρίως βάση των ειδών των ψαριών που θέλουμε να φιλοξενήσουμε στο ενυδρείο μας.

Η εκτενέστερη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής που επιλέξαμε θα ορίσει τις ανάγκες, που έχουν τα ψάρια που ζούνε εκεί και θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα του περιβάλλοντος τους (οργανική και ανόργανη ύλη). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση των δικών μας ενεργειών.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω σκοπός μας είναι η απόλυτη αντιγραφή των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν την περιοχή της αρεσκείας μας. Συνοπτικά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε, μια όσο το δυνατόν καλύτερη μεταφορά των συνθηκών αυτών, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες που έχουμε.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγουμε τα ψάρια και τα φυτά που θα φιλοξενηθούν, τον απαραίτητο εξοπλισμό, που ίσως χρειαστούμε για να εξομοιώσουμε τις φυσικές συνθήκες (φωτισμός, κυκλοφορία νερού, χημικό φιλτράρισμα κ.α.) καθώς επίσης και τα υλικά, που θα χρησιμοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε το ενυδρείο μας (υπόστρωμα, διάκοσμος κ.α.).

Κατά την επιλογή των υλικών και την τελική διαμόρφωση του ενυδρείου μας θα πρέπει να φροντίσουμε ανάλογα με την ιδιαίτερη συμπεριφορά του κάθε είδους, να υπάρχουν κρυψώνες, ελεύθεροι χώροι για κολύμβηση και αντικείμενα που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τα ψάρια μας και οριοθετούν τις περιοχές των κυριαρχικών ειδών. Μετά την διαμόρφωση του ενυδρείου, θα πρέπει να προετοιμάσουμε κατάλληλα το νερό μας έτσι ώστε να συμφωνεί με τις απαιτήσεις των ειδών που πρόκειται να φιλοξενηθούν.

Αρχικά, υπολογίζουμε τις επιθυμητές παραμέτρους του νερό και αν δεν έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις μετράμε τις τιμές, που παίρνουμε από το δίκτυο μας και βλέπουμε αν μας καλύπτουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση και σε ιδιαίτερες συνθήκες θα πρέπει να προμηθευτούμε μια συσκευή Αντίστροφης Όσμωσης για να παράγουμε το νερό που χρειαζόμαστε.

Συνήθως, τα διάφορα είδη ψαριών και φυτών έχουν μια κλίμακα τιμών μέσα στην οποία μπορούν να επιβιώσουν. Στα βιοτοπικά ενυδρεία τα πράγματα είναι σχετικά απλά, μια και τα είδη προέρχονται από την ίδια περιοχή και έχουν τις ίδιες απαιτήσεις. Καλό θα ήταν πάντως να γίνει προσεκτική επιλογή των ειδών για να μην υπάρχουν είδη που ζουν σε μη ευνοϊκές συνθήκες.

Για να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε αυτές τις συνθήκες μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε τον διάκοσμο (π.χ. ειδική άμμος, τα ασβεστολιθικά πετρώματα κ.α.) ή κάποια χημικά μέσα φιλτραρίσματος (π.χ. η τύρφη). Υπάρχει πάντα η εναλλακτική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποια υγρά σκευάσματα που επιτελούν αυτήν ακριβώς την λειτουργία. Αυτό όμως, είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται πολύ μελέτη, μιας και δεν λειτουργούν όλα τα χημικά όπως ακριβώς θέλουμε και κατά συνέπεια υπάρχει πάντα η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια παρενέργεια ή ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.

Η χρήση τέτοιων χημικών αν δεν είναι αναγκαία, καλό θα είναι να αποφεύγεται, αφού και πιο δαπανηρή είναι και το αποτέλεσμα της είναι συνέπεια της δικής μας σωστής χρήσης. Αντίθετα, τα φυσικά μέσα μας παρέχουν, πιο σταθερές και ελεγχόμενες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η εκτενής μελέτη και γνώση του αντικειμένου θεωρείται απαραίτητη πριν από την εφαρμογή στο ενυδρείο οποιασδήποτε από τις δύο μεθόδους.

Εισαγωγή στο Ασιατικό Ενυδρείο

Η Ασία είναι μια ήπειρος με μεγάλη ποικιλία ειδών, τα πιο διάσημα που προέρχονται από εκεί, είναι τα εξής:

• Betta Sp. (οι δημοφιλείς Μονομάχοι),

• Gourami,

• Barbs,

• Danios,

• Loaches,

• Sharks κ.α.

Αν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά τα είδη, θα πρέπει να μελετήσετε πολύ, σχετικά με την συμβατότητα τους και τις αναλογίες στις οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στο ενυδρείο για να νιώθουν άνετα. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να βάλουμε Betta Sp. και κάποια είδη Barbs στο ίδιο ενυδρείο, αφού από την φύση τους τα Barbs δαγκώνουν τις ουρές των άλλων ψαριών και όπως είναι γνωστό τα Betta Sp φημίζονται για τις ουρές τους. Αυτό όμως δεν αποτελεί αξίωμα μια και στην φύση συνυπάρχουν και κάποιος μπορεί να το φέρει σαν επιχείρημα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι στην φύση υπάρχουν τεράστιας έκτασης βιότοποι για να είναι εφικτή η συνύπαρξη όλων αυτών των διαφορετικών μορφών ζωής.

Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα είναι η επιλογή των επιθυμητών ειδών και ο έλεγχος της συμβατότητας και των απαιτήσεων του καθενός ξεχωριστά. Αυτή η μελέτη θα καθορίσει και τις περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, για να προετοιμαστεί το ενυδρείο σωστά και να μπορεί να φιλοξενήσει τα είδη που επιλέξαμε.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα βιότοπων, που υπάρχουν στην Ασία και θα αναλυθούν στο παρόν άρθρο είναι τα εξής:

1. Ποταμός Βορειοανατολικής Ασίας

2. Ρυάκι Ταϊλάνδης

3. Λίμνη Μαύρου Νερού Βορειοανατολικής Ασίας

4. Εκβολές Ποταμού Βορειοανατολικής Ασίας

5. Ποταμός Ινδίας / Burmese

Ασιατικοί Βιότοποι

Στην Ασιατική ήπειρο, οι βιότοποι του γλυκού νερού βρίσκονται κυρίως στα Βορειανατολικά και στα Νότια. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε πώς είναι η μορφολογία της ηπείρου. Το σκληρό περιβάλλον του Βόρειου τμήματος και το γενικότερο κλίμα της περιοχής ώθησαν την ανάπτυξη βιότοπων στα Νότια και στα Ανατολικά όπου οι συνθήκες είναι πιο εύκρατες και εκεί καταλήγουν τα περισσότερα ποτάμια της ηπείρου. Στην Ασία οι βιότοποι βρίσκονται σε μία ζώνη από της ακτές προς το εσωτερικό και εκτείνονται σε όλο το μήκος της τεράστιας ακτογραμμής.

Ο κύκλος της φύσης σε αυτές τις περιοχές ορίζεται από τις βροχές, που πέφτουν μια συγκεκριμένη περίοδο του έτους (Μουσώνες). Αυτό που συμβαίνει την περίοδο των βροχών, είναι η τροφοδότηση όλων αυτών των περιοχών με άφθονο νερό, κάτι που δεν ισχύει για το υπόλοιπο έτους.

Κατά συνέπεια μπορούμε να διακρίνουμε το κύκλο σε δύο φάσης. Η πρώτη είναι η περίοδο της ξηρασίας, που μικραίνουν οι κοίτες των ποταμών και τα νερά λιμνάζουν σε διάφορα σημεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η εξάτμιση που αυτή συνεπάγεται πυροδοτούν την αναπαραγωγή των ειδών που ζούνε σε αυτές τις περιοχές.

Τότε όμως αρχίζουν και τα μεγάλα προβλήματα για τα ψάρια που ζούνε εκεί. Οι θηρευτές της ξηράς έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην λεία τους. Επιπρόσθετα, η μείωση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στο νερό λόγο της στασιμότητας αναγκάζει τα ψάρια να καταφεύγουν περισσότερες φορές στην επιφάνεια για αέρα. Αυτό τα καθιστά ευκολότερους στόχους.

Παράλληλα με την στασιμότητα του νερού, η εξάτμιση των υδάτων με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που έχει στην ποιότητα του νερού καθιστά την περίοδο αυτή εξαιρετικά δύσκολη για την επιβίωση των ειδών.

Αντίθετα, την περίοδο των βροχών η ποιότητα του νερού βελτιώνεται αρκετά και η επέκταση των υδάτινων βιότοπων παρέχει πολύ περισσότερες περιοχές και κατά συνέπεια κρυψώνες, για όλα αυτά τα ανταγωνιστικά είδη. Η αύξηση της τροφής και η ανακατανομή των περιοχών του κυνηγιού ανάμεσα στα είδη και τους απογόνους του καθενός, έχει σαν συνέπεια αρκετές διαμάχες.

Λόγω της τεράστιας έκτασης της ηπείρου και τις μεγάλης ποικιλομορφίας των γεωφυσικών χαρακτηριστικών μπορούμε να βρούμε περιοχές με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα να προσανατολιστούμε σε κάποιο βιότοπο με εύκολη ή δύσκολη συντήρηση. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε γλυκό ή υφάλμυρο νερό. Ακόμα και μια μικρή γυάλα 60 με 80 λίτρα μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναδείξει την ιδιαίτερη συμπεριφορά κάποιου είδους.

Ποταμός Βορειοανατολικής Ασίας

post-1048-1170272199_thumb.gif

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Το τεράστιο δίκτυο απορροής των βρόχινων υδάτων καλύπτει μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας και αποτελεί το κυρίως τμήμα ανάπτυξης της χλωρίδας και της πανίδας της ηπείρου. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα ποτάμια και το αρχιπέλαγος του Malay. Στους βιότοπους αυτούς, η ροή των υδάτων είναι μεγάλη και το νερό έχε υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Η ανάπτυξη των φυτών είναι γρήγορη και οι κοίτες των ποταμών είναι γεμάτες με κοπάδια από ευκίνητα ψάρια.

Το νερό είναι ελαφρώς όξινο (pH 6,0 – 6,5) και οι σκληρότητες βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές τιμές (2 – 8 dH). Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Τα ψάρια

Τα πιο γνωστά είδη που ζουν εκεί είναι τα εξής:

Giant Danio, Zebra Danio, Pearl Danio, Rosey Barb, Black Ruby Barb, Bala Shark, Algae Eater, Kuhlii Loach, Clown Loach, Rainbow Shark.

Τα φυτά

Τα φυτά που συναντάμε είναι τα εξής:

Crinum Thaianum (onion plant), Eleocharis Vivipara (hair grass), Cryptocoryne Walkeri, Cryptocoryne Lucens, Cryptocoryne Becketii, Crypotcoryne Petchii, Crypotcoryne Balansae, Cryptocoryne Wendtii.

post-1048-1170272214_thumb.jpg

Ιδιαιτερότητες

Το ενυδρείο προτείνεται να είναι πάνω από 100 λίτρα και κατά προτίμηση μακρόστενο. Η είσοδος του φίλτρου θα πρέπει να τοποθετηθεί στην μία άκρη του ενυδρείου και η έξοδος στην άλλη, για να υπάρχει συνεχόμενη ροή κατά μήκος του συστήματος. Σαν υπόστρωμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καφέ και μπεζ χαλίκι αναμιγμένο με άσπρη ή μπεζ άμμο για να προσομοιωθεί πλήρως ο βυθός των ποταμών. Τον φυσικό διάκοσμο θα συμπληρώσουν στρογγυλές πέτρες, αποτέλεσμα της συνεχόμενης τριβής με τα ρέοντα ύδατα. Τέλος, τα απαραίτητα ξύλα τοποθετημένα κάθετα και ένας ικανοποιητικός αριθμός φυτών θα συμπληρώσουν την εικόνα.

Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι περίπου 1 Watt ανά λίτρο για να έχουμε ικανοποιητική ανάπτυξη στα φυτά μας. Οι αλλαγές νερού θα πρέπει να είναι συχνές και θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει ικανοποιητική λίπανση των φυτών. Αρχικά, απαιτείται η τοποθέτηση του κατάλληλου λιπάσματος - υποστρώματος και στη συνέχεια τα απαραίτητα υγρά συμπληρώματα. Η ανάπτυξη των φυτών θα πρέπει να είναι γρήγορη και σε συνδυασμό με τον διάκοσμο θα πρέπει να παρέχει αρκετές κρυψώνες στα ψάρια!

Ρυάκι Ταϊλάνδης

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Η κύρια πανίδα της περιοχής αποτελείται από κάμπιες διαφόρων μεγεθών, πολυάριθμους cyprinds, όπως barbs και danios, pufferfish καθώς και ψάρια βυθού. Στις όχθες ζει μεγάλος αριθμός από βατράχια. Η τροφή των ψαριών αποτελείται κυρίως από τα φρούτα, που πέφτουν από τα δέντρα, οστρακόδερμα, βατράχια και έντομα. Τα νερά λυμαίνονται από πουλιά, αιλουροειδή του δάσους και φίδια. Σε μερικά σημεία τα δέντρα και γενικότερα η βλάστηση επεκτείνεται πάνω από το ποτάμι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκιερές περιοχές. Υπάρχουν παντού διασκορπισμένα υδρόβια φυτά, ενώ επιπλέουσα βλάστηση υπάρχει μόνο στις όχθες των ηλιόλουστων λιμνών. Κατά μήκος της όχθης των ποταμών, η βλάστηση είναι αρκετά πυκνή και υπάρχουν πολλά αμφίβια φυτά.

Τέλος, το νερό είναι ουδέτερο (pH 7) και οι σκληρότητες βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές τιμές (2 – 8 dH). Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Τα ψάρια

Τα πιο γνωστά είδη που ζουν εκεί είναι τα εξής:

Loaches, puffers γλυκού νερού, barbs, danios, και άλλα είδη cyprinds.

Τα φυτά

Τα φυτά που συναντάμε είναι τα εξής:

Cryptocoryne, Vallisneria.

Ιδιαιτερότητες

Η διαμόρφωση του ενυδρείου είναι καθαρά θέμα επιλογής μια και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διατάξεις που μπορούμε να δώσουμε στα υλικά μας. Το υπόστρωμα μπορεί να αποτελείται από χοντροκομμένο χαλίκι, με διάσπαρτες πέτρες διαφόρων μεγεθών, ενώ σε κάποια σημεία μπορούμε να βάλουμε και άμμο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε καλό φιλτράρισμα και να διατηρούμε τις τιμές του νερού μας σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Υπάρχουν τρεις επιλογές, ως προς την διαμόρφωση του ενυδρείου ανάλογα με τις προτιμήσεις μας και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

(1) Φωτεινές λίμνες,

(2) Σκιερά ρηχά νερά και

(3) Πετρώδεις περιοχές.

(1) Φωτεινές λίμνες:

Απαιτείται η χρήση εντόνου φωτισμού και η ανατάραξη της επιφάνειας θα πρέπει να είναι ελάχιστη. Θα πρέπει το ενυδρείο να είναι πυκνοφυτεμένο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέτρες ως καταφύγιο για τα ψάρια.

post-1048-1170272354_thumb.jpg post-1048-1170272364_thumb.jpg post-1048-1170272374_thumb.jpg

(2) Σκιερά ρηχά νερά:

Εδώ ενδείκνυται η επιλογή φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε φωτισμό. Στο πίσω μέρος του ενυδρείου μπορούμε να βάλουμε ρίζες ως διάκοσμο. Και εδώ χρειαζόμαστε μειωμένη ροή και ανατάραξη της επιφάνειας.

post-1048-1170272440_thumb.jpg post-1048-1170272450_thumb.jpg

(3) Πετρώδεις περιοχές:

Προτείνεται έντονος φωτισμός και αυξημένη ροή νερού. Παράλληλα, η χρήση άμμου ή χαλικιού ως υπόστρωμα σε συνδυασμό με κάποιες στρογγυλές πέτρες θα δημιουργήσει μια ικανοποιητική προσομοίωση του περιβάλλοντος. Τα φυτά θα πρέπει να είναι ικανά να αναπτυχθούν σε έντονη ροή.

post-1048-1170272485_thumb.jpg post-1048-1170272494_thumb.jpg

Λίμνες Μαύρου Νερού Βορειοανατολικής Ασίας

post-1048-1170272038_thumb.jpg

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Οι λίμνες μαύρου νερού στην Βορειανατολική Ασία τροφοδοτούνται κυρίως από ποτάμια και ρυάκια που πηγάζουν από τα «Δάση της Βροχής». Η βλάστηση σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ πυκνή και επηρεάζει άμεσα την σύνθεση των υδάτων. Το νερό είναι όξινο (pH 5,5 – 6,5) και με πολύ λίγα μεταλλικά στοιχεία (0 – 4 dH). Ο σίδηρος υπάρχει σε αφθονία από τα πολλά πετρώματα που υπάρχουν στον πυθμένα και του δίνουν μια κόκκινη απόχρωση.

Η ροή του νερού είναι ελάχιστη και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κατά συνέπεια τα νερά εκεί έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Στην επιφάνεια υπάρχουν πολλά έντομα, τα οποία αποτελούν το κυρίως γεύμα για τα ψάρια που ζουν εκεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τις λίμνες του «μαύρου» νερού, όπως ονομάζονται λόγω του χρώματος του νερού τους, που μοιάζει με το τσάι. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται από την ύπαρξη πολλών δέντρων, τα οποία έχουν τις ρίζες τους μέσα στο νερό και το τροφοδοτούν με πολλές ρητίνες.

post-1048-1170272022_thumb.jpg

Τα ψάρια

Τα πιο γνωστά είδη που ζουν εκεί είναι τα εξής:

Gouramis, Bettas, Rasboras, Loaches, Glass Catfish, Cyprind Sharks, Flying Fox κ.α.

Τα φυτά

Τα φυτά που συναντάμε είναι τα εξής:

Cryptocoryne, Nymphaea, Eleocharis κ.α.

post-1048-1170271988_thumb.jpg

Ιδιαιτερότητες

Κατά συνέπεια, το ενυδρείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 καθαρά λίτρα για να μπορεί να φιλοξενήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό ψαριών και φυτών σε συνδυασμό πάντα με τον διάκοσμο. Το ενυδρείο θα πρέπει να είναι πυκνοφυτεμένο και να χρησιμοποιηθούν ρίζες από Μοπάνι, οι οποίες για να αναπαραστήσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον πρέπει να είναι τοποθετημένες και κάθετα στο ενυδρείο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε την βιολογία του ενυδρείου, ενώ παράλληλα παρέχουμε πολλές κρυψώνες για τα είδη που πρόκειται να φιλοξενήσουμε. Σαν υπόστρωμα πρέπει να υπάρχει λεπτό σκούρο κόκκινο χαλίκι ή άμμος (clay), το οποίο κοντά στον πυθμένα του ενυδρείου θα πρέπει να είναι ανακατεμένο με το απαραίτητο λίπασμα για την σωστή ανάπτυξη των φυτών που πρόκειται να καλλιεργηθούν.

Ο φωτισμός πρέπει να είναι πολύ δυνατός (πάνω από 1 w/λίτρο) και να καλύπτει πλήρως το ενυδρείο για να υπάρχει σωστή και ισορροπημένη ανάπτυξη. Η επιλογή των φυτών και η χωροθέτηση τους, θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, για να υπάρχει ένα ωραίο τελικό αποτέλεσμα και παράλληλα να αποφευχθούν τα προβλήματα με την άλγη από την αλληλοεπικάλυψη των φυτών. Η λίπανση θα πρέπει να είναι τακτική και να υπάρχει παροχή διοξειδίου του άνθρακα. Στον κενό χώρο ανάμεσα στα φυτά προτείνετε η χρήση πετρωμάτων τα οποία θα ολοκληρώσουν αισθητικά την εικόνα του ενυδρείου.

Οι αλλαγές νερού θα πρέπει να γίνονται με νερό από εξοπλισμό αντιστροφής όσμωσης (Α/Ο), ο οποίος παράγει πολύ μαλακό νερό, σε συνδυασμό με το νερό της βρύσης για να πετύχουμε τις πολύ χαμηλές σκληρότητες που απαιτούνται σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, για να δημιουργηθεί το «μαύρο» νερό προτείνεται η χρήση τύρφης στο φίλτρο με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που θα έχει αυτό στη συντήρηση και στην ισορροπία του συστήματος μας. Εναλλακτικά, με τα απαραίτητα υγρά συμπληρώματα, που προσθέτουν στο νερό τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία μπορούμε να πετύχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα με σχετικά μικρό κόστος.

Εκβολές Ποταμού Βορειοανατολικής Ασίας

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Στις εκβολές των ποταμών ανά τον κόσμο εμφανίζεται το φαινόμενο της πρόσμιξης των γλυκών νερών που εκβάλλουν οι ποταμοί με το θαλασσινό δημιουργώντας ένα μοναδικό φαινόμενο βιότοπου. Εκεί το νερό του ωκεανού σε συνδυασμό με τα νερά του ποταμού προκαλούν μεταβολές στη σύνθεση των υδάτων. Αυτό έχει άμεση επίδραση στα είδη που ζούνε εκεί και τα περισσότερα έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις υφάλμυρες συνθήκες.

Τα εκβαλόμενα ύδατα, λόγω της πρόσμιξης τους με το θαλασσινό νερό παρουσιάζουν μεγάλη αλκαλικότητα (pH 7.2-8.0), ενώ η σκληρότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (10-20 dH). Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η αλατότητα σε αυτές τις περιοχές είναι σε χαμηλά επίπεδα (1.006-1.015) και με μικρές διακυμάνσεις.

Τα ψάρια

Τα πιο γνωστά είδη που ζουν εκεί είναι τα εξής:

Mudskippers, Archerfish, Scats, Monos, Tiger fish, Puffers, Gobies, Glassfish, Halfbeaks, Arius catfish, and Celebes Rainbowfish.

Τα φυτά

Τα φυτά που συναντάμε είναι τα εξής:

Λόγο των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς τους βιότοπους πολύ λίγα είδη φυτών μπορούν αν ευδοκιμήσουν σε συνθήκες υφάλμυρου νερού. Κατά συνέπεια, τα μόνο είδη που μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε ένα τέτοιο ενυδρείο είναι το Java Fern και το Mangrove, το ριζικό σύστημα του οποίου θα πρέπει να το έχουμε τοποθετήσει μέσα στο νερό ενώ ο κορμός θα πρέπει να βρίσκεται εκτός και να κλαδεύεται αρκετά συχνά.

Ιδιαιτερότητες

Το ενυδρείο θα πρέπει να έχει υπόστρωμα από κοραλλιογενή άμμο (coral sand) και σαν διάκοσμο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξύλα για να αναπαραστήσουμε πλήρως το φυσικό περιβάλλον. Μια πολύ δημοφιλής πρόταση είναι να έχουμε το ενυδρείο γεμάτο με νερό μέχρι την μέση και να υπάρχουν φυτά πάνω από την επιφάνεια του νερού. Η φίλτρανση θα πρέπει να είναι ισχυρή για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις των ειδών που ζούνε σε αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα περισσότερα είδη παράγουν πολλά απόβλητα (κατά το τάισμα), ενώ αντίθετα είναι πολύ ευαίσθητα στην μόλυνση του νερού.

Ποταμός Ινδίας / Burmese

post-1048-1170271725_thumb.jpg

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Το τεράστιο δίκτυο απορροής των βρόχινων υδάτων των Ιμαλαΐων, καλύπτει μεγάλο μέρος της Ινδίας και αποτελεί το κυρίως τμήμα ανάπτυξης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι περιοχές της Ινδίας και των γειτονικών βιότοπων. Η έκταση που καλύπτουν εκτείνεται από το Sunderbans ως τις πηγές των ποταμών στα Ιμαλάια και περιλαμβάνει την γειτονική περιοχή του Burma (Myanmar).

Σε αυτούς τους βιότοπους η ροή των υδάτων είναι μεγάλη και το νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Η ανάπτυξη των φυτών είναι γρήγορη και οι κοίτες των ποταμών είναι γεμάτες με κοπάδια από ευκίνητα ψάρια. Το νερό είναι ουδέτερο και ελαφρός αλκαλικό (pH 7,0 – 7,7) και οι σκληρότητες βρίσκονται σε φυσιολογικές τιμές (6 – 12 dH). Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 21 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Τα ψάρια

Τα πιο γνωστά είδη που ζουν εκεί είναι τα εξής:

Danios, Rosy Barbs, Colisa, Spiny eels, Climbing perches, Badis, Loaches, Gyrinocheilus, Chaca and Glass catfish.

Τα φυτά

Τα φυτά που συναντάμε είναι τα εξής:

Rotala, Ceratopteris, Aponogeton, Eleocharis, Blyxa.

post-1048-1170271739_thumb.jpg

Ιδιαιτερότητες

Το ενυδρείο προτείνεται να είναι πάνω από 100 λίτρα και κατά προτίμηση μακρόστενο. Η έξοδος του φίλτρου θα πρέπει να τοποθετηθεί στην μία άκρη του ενυδρείου και η έξοδος στην άλλη για να υπάρχει συνεχόμενη ροή κατά μήκος του συστήματος. Σαν υπόστρωμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ψιλό χαλίκι αναμιγμένο με άμμο για να προσομοιωθεί πλήρως ο βυθός των ποταμών. Τον φυσικό διάκοσμο θα συμπληρώσουν στρογγυλές πέτρες, αποτέλεσμα της συνεχόμενης τριβής με τα ρέοντα ύδατα. Τέλος, τα απαραίτητα ξύλα τοποθετημένα κάθετα και ένας ικανοποιητικός αριθμός φυτών θα συμπληρώσουν την εικόνα.

Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι περίπου 1 W/λίτρο για να έχουμε ικανοποιητική ανάπτυξη στα φυτά μας. Οι αλλαγές νερού θα πρέπει να είναι συχνές και θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει ικανοποιητική λίπανση των φυτών. Αρχικά, η τοποθέτηση του κατάλληλου υποστρώματος και στην συνέχεια τα απαραίτητα υγρά συμπληρώματα. Η ανάπτυξη των φυτών θα πρέπει να είναι γρήγορη και σε συνδυασμό με τον διάκοσμο να παρέχει αρκετές κρυψώνες στα ψάρια!

Επίλογος

Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να χαρακτηρίσω αυτή την προσπάθεια ως πιλοτική. Το κείμενο αποτελεί μια προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος και δεν θεωρείται, μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Υπάρχουν πολλά σημεία που δε αναλύθηκαν εκτενώς, είτε λόγω της θεματολογίας που επιλέχθηκε, είτε λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας και βιβλιογραφίας. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εκτενέστερη μελέτη, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την μελέτη και όλο το φωτογραφικό υλικό προέρχονται από τον δικτυακό τόπου του www.mongabay.com, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση της άδειας χρήσης και μετάφρασης του υλικού που μας παρέχει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...