Jump to content

Όροι Και Συντομογραφίες


Recommended Posts

ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ


A


B

 • BBS: Συντομογραφία που αναφέρεται στις γαρίδες Bubble Bee (Bubble Bee Shrimps)
 • BGA: Συντομογραφία του Blue-Green Algae. Βλ. "Κυανοβακτήριο".

C

 • Ca: Συμβολισμός του ασβεστίου. Χρησιμοποιείται στα θαλασσινά ενυδρεία και η μονάδα μέτρησής του είναι το ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο). Επιθυμητές τιμές είναι 380-450 ppm.
 • Calcium Reactor: Συσκευή που χρησιμοποιείται σε θαλασσινά ενυδρεία υφάλου (reef) για την αναπλήρωση του ασβεστίου (Ca), της αλκαλικότητας (KH), ακόμα και του μαγνησίου (Mg) που καταναλώνουν τα κοράλλια
 • Carbonate Hardness: Βλ. "Ανθρακική σκληρότητα"
 • Chaeto: Συντομογραφία της μακροάλγης θαλασσινού ενυδρείου, Chaetomorfa Crassa
 • Clams: Αχιβάδες και δίθυρα μαλάκια. Κατηγορία που περιλαμβάνει πολλά είδη που διακοσμούν ένα θαλασσινό ενυδρείο.
 • Check Valve: Βλ. "Βαλβίδα αντεπιστροφής"
 • CO2: Χημικός τύπος που αναφέρεται στο Διοξείδιο του άνθρακα
 • Controller: Όργανο ελέγχου κάποιας παραμέτρου όπως θερμοκρασία, pH, redox κτλ
 • CPD: Συντομογραφία που αναφέρεται στα ψάρια Danio margaritatus (Celestial Pearl Danio)
 • CRS: Συντομογραφία που αναφέρεται στις γαρίδες Red Crystal (Crystal Red Shrimps)

D

 • dGH: Γερμανική μονάδα μέτρησης της Γενικής σκληρότητας του νερού. 1°dGH ισούται με 17,848 ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο).
 • Dip: Διαδικασία κατά την οποία βουτάμε κάποιο ψάρι ή κοράλλι σε δοχείο με νερό με διαφορετική αλατότητα ή σε γλυκό νερό (από Αντίστροφη όσμωση) ή σε νερό από το ενυδρείο στο οποίο έχουμε προσθέσει κάποιο κατάλληλο σκεύασμα. Σκοπός είναι η απαλλαγή του οργανισμού που εισάγουμε από ανεπιθύμητα παράσιτα. Είτε προληπτικά είτε ως αντιμετώπιση προβλήματος παράσιτων.
 • DIY: Συντομογραφία του Do It Yourself (Καν' Το Μόνος Σου) που αναφέρεται στις ιδιοκατασκευές
 • dKH: Γερμανική μονάδα μέτρησης της Ανθρακικής σκληρότητας του νερού. 1°dKH ισούται με 17,848 ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο).
 • DSB: Συντομογραφία του Deep Sand Beds (βαθύς βυθός). Χρήση στρώματος αραγωνίτη 12+ εκατοστών ύψους, συνήθως λεπτόκοκκου, για τη δημιουργία αναερόβιων περιοχών όπου γίνεται η απονιτροποίηση. Τοποθετείται στο sump ή στο refugium και σπανίως στο κυρίως ενυδρείο.

E

 • Eliwell: Βλ. "Ελεγκτής θερμοκρασίας"

F

 • Filter Wool: Βλ. "Συνθετικό βαμβάκι φίλτρου"
 • Fish only: Θαλασσινό ενυδρείο το οποίο έχει μόνο ψάρια
 • FOWLR: Συντομογραφία του Fish Only With Live Rock. Θαλασσινό ενυδρείο μόνο με ψάρια και ζωντανό βράχο.

G

 • General Hardness: Βλ. "Γενική σκληρότητα"
 • GH: Συντομογραφία που αναφέρεται στη γενική σκληρότητα του νερού (General Hardness)

H


I


J


K

 • Karbonate Hardness (στα Γερμανικά): Βλ. "Ανθρακική σκληρότητα"
 • KH: Συντομογραφία που αναφέρεται στην ανθρακική σκληρότητα του νερού (Karbonate Hardness στα Γερμανικά)
 • Kelvin: Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας φωτός. Επειδή κάθε χρώμα του φάσματος του φωτός αντιστοιχεί σε 1 θερμοκρασία μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα του φάσματος μια λάμπας αναφέροντας την θερμοκρασία της, έτσι πχ ο ήλιος έχει κίτρινο χρώμα και θερμοκρασία 6000 Κ.

L

 • Live Rock: Βλ. "Ζωντανός βράχος"
 • Live Sand: Βλ. "Ζωντανή άμμος"
 • Lumen: Μονάδα μέτρησης της φωτεινής ροής. Δείχνει δηλαδή πόσο δυνατό είναι το φως μιας πηγής και εξαρτάται από τα watt της λάμπας, το είδος της, την ποιότητα κατασκευής κ.α. αλλά όχι από τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί.
 • Lux: Μονάδα μέτρησης της φωτεινότητας. Τα Lux, δηλαδή, μας δίνουν τη φωτεινότητα που έχει ένας χώρος, η οποία εξαρτάται από την πηγή φωτός και την απόσταση από την πηγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από τη φωτεινή πηγή, τόσο μικρότερη θα είναι η φωτεινότητα. 1 LUX = 1 LUMEN/m²

M

 • Mg: Χημικός τύπος για το Μαγνήσιο. Χρησιμοποιείται στα θαλασσινά ενυδρεία και η μονάδα μέτρησής του είναι το ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο). Επιθυμητές τιμές είναι 1200-1400 ppm.
 • Moonlight: Οποιοδήποτε φως χαμηλής έντασης, συνήθως χρώματος μπλε, που χρησιμοποιούμε για να προσομοιώσουμε το φως του φεγγαριού στο ενυδρείο μας αφού σβήσουν τα κυρίως φώτα

N

 • Nano Reef: Αναφέρεται σε ενυδρείο Reef με μικρό όγκο νερού (συνήθως κάτω των 200 λίτρων)
 • ΝΗ3/ΝΗ4: Αναφέρεται ως γενικός όρος για να χαρακτηρίσουμε την αμμωνία. Στην πραγματικότητα ΝΗ3 είναι η αμμωνία και ΝΗ4 είναι το αμμώνιο
 • NO2: Χημική ένωση που αναφέρεται στο Νιτρώδες ίον (Νιτρίτης). Λανθασμένα αναφέρεται ως Νιτρώδες Οξύ (ΗΝΟ2) ή Νιτρικό Οξύ (HNO3) που στην ουσία είναι το Aqua Forte.
 • NO3: Χημική ένωση που αναφέρεται στο Νιτρικό Άλας του Διοξειδίου του Αζώτου (Νιτρικά)
 • NSW: Συντομογραφία του Natural Sea Water (φυσικό θαλασσινό νερό). Συνήθως αναγράφεται ως συντομογραφία σε διάφορα προϊόντα για να προσδιορίσει τις τιμές ή και τις διαφορές που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον από το θαλασσινό ενυδρείο.

O


P

 • PH: Συντομογραφία του Power Hydrogen. Χημικός όρος που αναφέρεται στη συγκέντρωση ενός υγρού σε κατιόντα υδρογόνου (Η+) και καθορίζει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα ενός διαλύματος. Η κλίμακα του pH είναι 1-14, διάλυμα με PH μικρότερο του 7 ορίζεται ως όξινο, μεγαλύτερο του 7 ως αλκαλικό και ίσο του 7 ως ουδέτερο.
 • ppm: Μονάδα μέτρησης συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Για τα GH και KH, όπου 1°dGH ή 1°dKH ισούται με 17,848 ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο).

Q


R

 • Reagent: Αντιδραστήριο, χημικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή δοκιμών (τεστ) ποιότητας νερού. Υπάρχουν σε υγρή ή στερεά μορφή (σκόνη).
 • Reef: Θαλασσινό ενυδρείο το οποίο έχει κοράλλια. Συνήθως έχει και ψάρια.
 • Reflector: Ανακλαστήρας για λαμπτήρες ενυδρείου. Εξάρτημα συνήθως από αλουμίνιο που τοποθετείται στους λαμπτήρες αυξάνοντας έτσι το φως που δέχεται το ενυδρείο έως και πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με χρήση μόνο του λαμπτήρα.
 • Refractometer: Διαθλασίμετρο. Οπτική συσκευή για τον έλεγχο του νερού σε αλατότητα. Περιλαμβάνει δύο τρόπους μέτρησης: Salinity και Specific Gravity.
 • Refugium: Βοηθητικό ενυδρείο για την τοποθέτηση της μακροάλγης Chaeto για την κατακράτηση νιτρικών (NO3). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός χώρος στο sump ή ακόμη και μέσα στο ενυδρείο σε ειδικό δίχτυ για την τοποθέτησή της. Είναι χώρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ψάρια και άλλοι οργανισμοί του ενυδρείου με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα καταφύγιο (refugium) για την αναπαραγωγή χρήσιμων μικροοργανισμών.
 • RO: Συντομογραφία του Reverse Osmosis. Βλ. "Αντίστροφη Όσμωση"

S

 • Salinity: Αλατότητα. Tρόπος μέτρησης της αλατότητας με χαρακτηριστικούς αριθμούς του τύπου: 35,0 ( 0/00 ποσοστό επί του χίλια)
 • SG: Συντομογραφία του Specific Gravity (Συγκεκριμένη Πυκνότητα). Αφορά τον τρόπο μέτρησης της αλατότητας με χαρακτηριστικούς αριθμούς του τύπου: 1,0260
 • Skimmer: Είδος φίλτρου που χρησιμοποιείται σε θαλασσινά ενυδρεία για την απομάκρυνση ρύπων από το νερό (συνήθως οργανικών ενώσεων). Ιδιαίτερα χρήσιμο για την διατήρηση χαμηλού επιπέδου νιτρικών (NO3).
 • SL: Συντομογραφία του Standard Length (στάνταρ μήκος). Ορίζει το μήκος του ψαριού από το κεφάλι μέχρι το τέλος της σπονδυλικής στήλης του (χωρίς την ουρά)
 • Sub: Βλ. "Sump"
 • Sulfur Denitrator: Απονιτροποιητής με βάση το θειάφι. Σύστημα φίλτρου με θειάφι ίσως και αραγωνίτη (50/50), για την απομάκρυνση των νιτρικών αλάτων μέσω της διαδικασίας των αναερόβιων βακτηριδίων Thiobacillus denitrificans και Thiomicrospira denitrificans.
 • Sump: Αφορά δεξαμενή φίλτρανσης και ορίζει το είδος της φίλτρανσης. Λειτουργεί με την λογική της υπερχείλισης και συνιστάται κυρίως σε ενυδρεία άνω των πεντακοσίων λίτρων.

T

 • TL: Συντομογραφία του Total Length (συνολικό μήκος). Ορίζει το μήκος του ψαριού από το κεφάλι μέχρι το τέλος της της ουράς του.

U

 • UGF: Συντομογραφία του Under Gravel Filter (φίλτρο βυθού). Φίλτρο μηχανικής και βιολογικής φίλτρανσης ενυδρείου στο οποίο υπάρχει ροή νερού μέσα από τον βυθό.
 • UV: Συντομογραφία του Ultra Violet (υπεριώδη ακτινοβολία). Λυχνία που χρησιμοποιείται για την αποστείρωση του νερού από παθογόνα βακτηρίδια, παράσιτα, αλλά και κατά της άλγης. Η χρήση της επιφέρει βλάβες και σε χρήσιμα βακτηρίδια και είναι ένα αμφιλεγόμενο εξάρτημα του ενυδρείου.

V


W


X


Y


Z

Link to comment
Share on other sites

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

Α

 • Αεραντλία: Συσκευή που μεταφέρει αέρα από τον χώρο που βρίσκεται στο ενυδρείο

 • Αερόπετρα: Εξάρτημα που διοχετεύει στο ενυδρείο παρεχόμενο αέρα από αεραντλία,υπό μορφή φυσαλίδων. Σε θαλασσινό ενυδρείο κατάλληλη είναι η "ξυλόπετρα" όποτε κριθεί απαραίτητο.

 • Αερόφιλτρο: Τύπος φίλτρου που λειτουργεί με την υποστήριξη αεραντλίας

 • Ανατολή-Δύση: Προσομοίωση φωτιστικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος με τη χρήση ειδικών φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρονικών συσκευών ή στη πιο απλή μορφή με τη χρήση χρονοδιακοπτών χωρισμένες σε ζώνες με τις υπάρχουσες λάμπες

 • Άνθρακας: Αναφέρεται στον ενυδρειακό ξυλάνθρακα που εξυπηρετεί στο χημικό καθαρισμό απορροφώντας οσμές, χρώματα και χημικές ουσίες.

 • Ανθρακική σκληρότητα: Είναι ο όρος που δείχνει την τιμή της αλκαλικότητας του νερού που προκαλείται από την παρουσία των ανθρακικών (CO3 2-) και διττανθρακικών (HCO 3-) ιόντων. Μονάδα μέτρησής του είναι το dKH, όπου 1°dKH ισούται με 17,848 ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο).

 • Αντεπίστροφη βαλβίδα: Βλ. "Βαλβίδα αντεπιστροφής"

 • Αντίστροφη όσμωση: Πρόκειται για συσκευή που καθαρίζει το νερό της βρύσης από χημικές ουσίες και άλατα.

 • Αντιφώσφορος: Υλικό που τοποθετείται σε ειδικό διχτάκι και έπειτα στο φίλτρο, το ενυδρείο ή το sump, το οποίο δεσμεύει και αφαιρεί φωσφορικές ενώσεις από το νερό του ενυδρείου (συνήθως σε ενυδρείου τύπου reef)

 • Αντιχλώριο: Σκεύασμα σε υγρή μορφή που εξουδετερώνει το χλώριο που περιέχεται στο νερό

 • ΑΟ: Βλ. "Αντίστροφη Όσμωση"

Β

 • Βαλβίδα ανεπίστροφης ροής: Βλ. "Βαλβίδα αντεπιστροφής"

 • Βαλβίδα αντεπιστροφής: Βαλβίδα η οποία επιτρέπει την ροή υγρών ή αερίων προς μία μόνο κατεύθυνση

 • Βιολογικό υλικό: Αναφέρεται στα υλικά του φίλτρου που επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλων βακτηριακών αποικιών για την βιολογική συντήρηση του ενυδρείου μας.

 • Βιολογικός καθαρισμός: Αφορά τον καθαρισμό του νερού του ενυδρείου από τοξικές ουσίες όπως η αμμωνία και το Διοξείδιο του Αζώτου

 • Βυθός: Υλικό που χρησιμοποιούμε στον πάτο του ενυδρείου, όπως χαλίκι, άμμος, βότσαλα

Γ

 • Γενική σκληρότητα: Είναι ο όρος που δείχνει την συνολική συγκέντρωση των αλάτων στο νερό. Συγκεκριμένα μετράει τη συγκέντρωση των κατιόντων ασβεστίου (Ca 2+) και μαγνησίου (Mg 2+) ανά όγκο νερού. Μονάδα μέτρησής του είναι το dGH, όπου 1°dGH ισούται με 17,848 ppm (parts per million=μέρη ανά εκατομμύριο) ή 10 χιλιοστόγραμμα (mg) οξείδιο του ασβεστίου (CaO) ανά λίτρο νερού.

Δ

 • Διαχωρισμός: Φυσική ή τεχνητή διαδικασία πολλαπλασιασμού ενός οργανισμού συνήθως μαλακών κοραλλιών, ανεμώνης κ.α. Για τη τεχνητή διαδικασία απαιτείται εμπειρία και πραγματοποιείται με κοπίδι.

Ε

 • Ελεγκτής θερμοκρασίας: Αναφέρεται σε ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας του νερού του ενυδρείου

Ζ

 • Ζωντανή άμμος: Αναφέρεται στην άμμο που προέρχεται από τη θάλασσα και χρησιμοποιείται στα αντίστοιχα θαλασσινά ενυδρεία για τον εμπλουτισμό τους με χρήσιμα βακτηρία και μικροοργανισμούς (βλ. "Κύκλος του αζώτου")

 • Ζωντανός βράχος: Αναφέρεται σε βράχο που προέρχεται από τη θάλασσα (κατά κύριο λόγο καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές ο βράχος αυτός) και χρησιμοποιείται σε θαλασσινά ενυδρεία. Σκοπός του είναι κυρίως ο εμπλουτισμός του οικοσυστήματός μας με χρήσιμα βακτήρια (βλ. "Κύκλος του αζώτου") και χρήσιμους μικροοργανισμούς που θα προσφέρουν στην επιτυχία και τη σταθερότητα ενός θαλασσινού ενυδρείου.

Η

Θ

Ι

Κ

 • Κάρβουνο: Βλ. "Άνθρακας"

 • Κυανοβακτήριο: Φωτοσυνθετικά βακτήρια που παρομοιάζονται με την άλγη. Έχουν μπλε-πράσινη απόχρωση, γλοιώδη υφή και μπορούν να προσκολλήσει σε όλα τα σημεία του ενυδρείου, από τα διακοσμητικά μέχρι και τον βυθό.

 • Κύκλος του αζώτου: Είναι η διαδικασία που πρέπει να υποστεί ένα ενυδρείο και το φίλτρο του ώστε να θεωρείται ασφαλής η εισαγωγή των ζωντανών οργανισμών που πρόκειται να φιλοξενήσει

 • Κυκλοφορητής: Πρόκειται για αντλία νερού που μέσω μιας φτερωτής αυξάνει την κυκλοφορία του νερού μέσα στο ενυδρείο, σύμφωνα με τις ανάγκες του ενυδρείου και των ζωντανών οργανισμών

Λ

Μ

 • Μακροάλγη: Είδη άλγης τα οποία είναι ορατά με γυμνό μάτι

 • Μηχανικό υλικό: Αναφέρεται στα υλικά του φίλτρου που εξυπηρετούν στον καθαρισμό του νερού του ενυδρείου από αιωρούμενα σωματίδια. Αυτά τα υλικά είναι πορώδη και η διάμετρος των πόρων εξαρτάται από το είδος των σωματιδίων που θέλουμε να καθαρίσουμε.

 • Μηχανικός καθαρισμός: Αφορά τον καθαρισμό του νερού του ενυδρείου από σωματίδια ορατά με γυμνό μάτι

 • Μικροάλγη: Είδη άλγης, όπως το πλαγκτόν, τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις μικροάλγης μπορεί να έχουμε χρωματισμό του νερού.

Ν

 • Νεκρή άμμος: Θαλασσινή άμμος, στεγνή που είναι πιο φθηνή από την ζωντανή και χρησιμοποιείται στα θαλασσινά ενυδρεία

 • Νεκρός βράχος: Στεγνός ή πρώην ζωντανός βράχος. Χρησιμοποιείται μόνος του ή μαζί με τον ζωντανό βράχο σε θαλασσινά ενυδρεία μιας και είναι πολύ φθηνότερος από τον ζωντανό.

Ξ

 • Ξυλόπετρα: Βλ. "Αερόπετρα"

Ο

 • Ολική σκληρότητα: Βλ. "Γενική σκληρότητα"

 • Όσμωση: Βλ. "Αντίστροφη Όσμωση"

Π

 • Προσαρμογή: Διαδικασία που ακολουθούμε πριν την είσοδο κάποιου ζωντανού οργανισμού στο ενυδρείο μας, προκειμένου να εξισώσουμε σταδιακά την ποιότητα του νερού που περιέχει η σακούλα ή το δοχείο μεταφοράς με αυτό του ενυδρείου μας. Σκοπός είναι η αποφυγή του έντονου στρεσαρίσματος του ζωντανού από την αλλαγή συνθηκών και περιβάλλοντος.

Ρ

Σ

 • Σκούπα: Βλ. "Σκούπα βυθού"

 • Σκούπα βυθού: Εξάρτημα/εργαλείο καθαρισμού του βυθού του ενυδρείου

 • Στρώσιμο: Διαδικασία που ακολουθούμε σε ένα νέο ενυδρείο μέχρι να ολοκληρωθεί ο Κύκλος του αζώτου

 • Συνθετικό βαμβάκι φίλτρου: Υλικό φιλτραρίσματος που αποτελείται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο [(C10H8O4)n] ή νάιλον. Λανθασμένα αναφέρεται ως "Υαλοβάμβακας".

Τ

Υ

 • Υαλοβάμβακας: Βλ. "Συνθετικό βαμβάκι φίλτρου"

 • Υπόστρωμα: Υλικό (συνήθως φυσικό χώμα) που τοποθετείται κάτω από το βυθό του ενυδρείου και εξυπηρετεί την λίπανση των φυτών με ρίζες

Φ

 • Φραγκιέρα: Βλ. "Φραγκοφάρμα"

 • Φραγκοφάρμα: Μέρος ή περιοχή του ενυδρείου ή και χωριστό ενυδρείο, που χρησιμοποιείται με σκοπό την ανάπτυξη των κομματιών από κοράλλια που έχουμε (βλ. "Φραγκάκι")

Χ

 • Χρονοδιακόπτης: Εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την χρονικά καθορισμένη λειτουργία συσκευών του ενυδρείου, όπως πχ φώτα, αεραντλίες, συσκευές ψύξης/θέρμανσης κλπ

Ψ

Ω

Edited by Aquazone Project Team
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...